Solární panely mezinárodně, aneb trh sám dobře nerozhodne

Antonín Peltrám

Evropská komise uvalí od 6. srpna antidumpingové clo na čínské solární panely. Část dodavatelů ale bude z antidumpingových cel vyjmuta. Rozšiřování panelů je důležité pro ambice EU snížit emise CO2, ale evropská nabídka to dostatečně nepokryje.

Dne 4. června oznámil evropský komisař Karel De Gucht rozhodnutí Evropské komise uvalit od 6. srpna 2013 antidumpingové clo na čínské solární panely ve výši 47,6 %. S ohledem na mimořádné okolnosti na trhu a zdůraznění ochoty vyjednávat umožnila Evropská komise dvouměsíční období se sazbou jen 11,8 %.

Před koncem tohoto období dosáhl komisař na základě závazků velkého počtu čínských vývozců solárních panelů přátelské dohody s čínským ministrem obchodu Gao a Čínskou hospodářskou komorou. Na jejím základě tedy navrhl 29. července návrh rozhodnutí pro zasedání Komise 2. srpna.

Specifikum případu je rozsah a význam pro sektor výroby panelů. Nelze připustit, aby mohl čínský dumping zničit evropský sektor. Na druhé straně není zájem na nedostatečné nabídce v Evropě a celkovém negativním vlivu na sektory navazující na panely.

Rozšiřování panelů je důležité pro evropské ambice snížit emise CO2. Právě proto byla v minulých letech evropská poptávka ve světovém měřítku rozhodující. Evropa bude nadále spoléhat na dovoz panelů, pokud bude eliminován škodlivý vliv dumpingu a evropský sektor dostane plnou náhradu.

V diskusích s čínskou stranou bylo nalezeno cílově orientované a inovační řešení. Čínšti dodavatelé souhlasí s dobrovolným cenovým opatřením k zastavení dumpingu stanovením cen nad určitou dolní mez. Tito dodavatelé budou vyjmuti z antidumpingových cel. Opatření bude platit pro roční objem pokrývající část evropského trhu.

Pro zbytek trhu a pro čínský vývoz přesahující stanovený objem bude průměrná sazba antidumpingového cla od 6. srpna 47,6 %. Minimální cena bude platit pro čínský dovoz u jednoho segmentu trhu, který nelze zajistit nabídkou z Evropy. Stlačí tím výslednou nedumpingovou cenu.

Na dalším segmentu trhu budou evropští dodavatelé soutěžit se zbytkem světa, ale pokud jde o čínský dovoz, bude platit antidumpigtové clo 47,6 %. Evropští dodavatelé budou chráněni před dumpingem navýšením cla z dnešních 11,8 % na 47,6 % pro vývozce, kteří se na dohodě nebudou podílet. V případě těch do ní zapojených se jedná o část v rozsahu do 30 % současného čínského dovozu.

Pro ostatních 70 % čínských dodavatelů, podílejících se na systému, se zachová u významného objemu prodeje antidumpingové clo. To se ale týká segmentu trhu, který by evropští dodavatelé v žádném případě nedokázali pokrýt.

Podle prognózy budoucí evropský trh poroste. V důsledku toho se roční dovoz v rámci systému vztahuje na podíl trhu v Evropě, který bude významně nižší než současných 80%. Evropští dodavatelé tím budou dostatečně chráněni a dostanou prostor pro rozvoj.

Nejde jen o cenový systém a panely. Mělo by jít o základ pro konstruktivní pojetí jiných případů obchodu EU a Číny.

    Diskuse (0 příspěvků)