Předčasné volby zatím nebudou, pravice rozpuštění Sněmovny odmítla

Vratislav Dostál

Poslanecká sněmovna se podle předpokladů ve středu nerozpustila. Pro hlasovali pouze poslanci ČSSD, KSČM a Věcí veřejných. Proti byli naopak zákonodárci bývalé vládní koalice ODS, TOP 09 a LiDem. K rozpuštění dolní komory chybělo čtyřiadvacet hlasů.

Poslanecká sněmovna se ve středu na své mimořádné schůzi nerozpustila. Návrh sociálních demokratů, podle kterých lze současnou politickou krizi vyřešit pouze vypsáním předčasných voleb, podpořili pouze zástupci KSČM a Věcí veřejných. Celkově pro rozpuštění dolní komory hlasovalo šestadevadesát zákonodárců. Potřeba jich bylo 120.

„Sociální demokracie by nepřišla s tímto návrhem na rozpuštění Sněmovny, pokud bychom nebyli přesvědčeni o tom, že právě rozpuštění Poslanecké sněmovny, a tedy umožnění nových voleb v co nejkratším možném termínu je nejlepším řešením současné politické krize,“ uvedl v úvodu sněmovní rozpravy předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Zdůraznil přitom, že se nacházíme uprostřed hluboké politické krize. „Tuto současnou politickou krizi, kterou prožíváme, nezpůsobil přímo volený prezident. Nezpůsobila ji opozice. Do této krize nás zavlekl pád pravicové koalice. Pravicové koalice, která nebyla schopná dobře spravovat naši zemi a nakonec se v podobě vlády Petra Nečase rozložila vlastními skandály,“ uvedl Sobotka.

Sociální demokraté podle něj upřednostňují nové volby a rozpuštění dolní komory před alternativou jakýchkoliv dalších pokusů o sestavování vlády na půdě současné Poslanecké sněmovny ze třech důvodů. 

Prvním z nich je, že volby podle Sobotky představují ústavně nesporné a zcela čisté řešení. „Jsou řešením, ve kterém svobodně rozhodnou přímo sami občané, svobodně rozhodnou voliči. Nové volby umožní vznik nové plnohodnotné vlády se silným demokratickým mandátem, který bude vyjádřený ve složení nové Poslanecké sněmovny,“ vysvětlil předseda ČSSD. 

„Za druhé. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že jedině nové volby dávají největší šanci na vyvedení země ze současné dlouhodobé a hluboké ekonomické, společenské a politické krize. Jedině nové volby mohou dát příští vládě potřebnou dynamiku,“ dodal Sobotka s tím, že nová vláda by měla prosadit zásadní strategická koncepční řešení právě pomocí dostatečné většiny Poslanecké sněmovny. 

„Nová vláda by měla reagovat na výzvy v oblasti hospodářského růstu, zaměstnanosti, spravedlivějších daní včetně omezení daňových úniků, na výzvy ve věci čerpání fondů z Evropské unie, stabilizace zdravotnictví a důchodového systému,“ doplnil Sobotka a zdůraznil, že k těmto krokům bude nová vláda potřebovat dostatečnou podporu Parlamentu. 

Třetím důvodem podle sociálních demokratů je hrozba případného vzniku vlády, která by se opírala pouze o těsnou většinu ve Sněmovně. „To říkám proto, že pravicové strany, které nejprve argumentovaly v tom smyslu, že si dokážou představit podporu rozpuštění Poslanecké sněmovny, v těch minulých dnech změnily názor. Ale podle mého názoru není možné se vrátit k tomu řešení, které tady fungovalo před pádem vlády Petra Nečase,“ uvedl Sobotka.

„V naší zemi si návrat vlády Petra Nečase bez Petra Nečase, návrat minulého způsobu vládnutí téměř nikdo nepřeje. Pravicová koalice, která tady vládla, a vládla tady tři roky, promarnila příležitost, kterou dostala po volbách v roce 2010. Pravicová vláda skončila skandálem s úkolováním tajných služeb, skončila ztrátou důvěry veřejnosti, skončila naprosto katastrofálními výsledky v reálné ekonomice,“ dodal Sobotka.

Strany bývalé koalice ale jeho argumenty pro vypsání předčasných voleb odmítají. První mistopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyjmenoval před poslanci taktéž tři důvody, avšak nikoli pro rozpuštění dolní komory. Prvním je podle něj přesvědčení, že zkrácení mandátu, který je z ústavy čtyřletý, se má odehrát pouze v případě, kdy Sněmovna není schopna složit většinu pro podporu funkční vlády.

„V takovém případě je nezbytné, a z tohoto důvodu také zákonodárce do Ústavy tento dodatek vložil, aby voliči znovu rozdali karty a pomohli onu většinu příští Sněmovně složit,“ vysvětlil Kalousek s tím, že to ale neplatí pro současné rozložení sil ve Sněmovně. „V této Sněmovně, jakkoliv k ní někdo může cítit sympatie či antipatie, v této Sněmovně je většina připravená podpořit vládu a schválit jí rozpočet,“ dodal Kalousek s odkazem na případný vznik vlády premiérky Miroslavy Němcové.

Druhým důvodem, proč pravice odmítá rozpuštění Sněmovny je chování prezidenta Miloše Zemana, který jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka aniž by svůj krok koordinoval se stranami zastoupenými v dolní komoře. 

„Podle našeho názoru předčasné volby nejsou v tuhle chvíli řešením. Řešením je důsledné uplatnění pravomocí Poslanecké sněmovny vůči prezidentovi republiky i vůči jeho vládě, uplatnění natolik důsledné, aby panu prezidentovi bylo zřejmé, že takovýto experiment nemá šanci, že opakovat ho by bylo jenom opakováním blamáže a ostudy a že mu nikdy neprojde, když bude chtít obejít suveréna, a tím suverénem je Poslanecká sněmovna,“ zdůraznil Kalousek. 

„Teprve v takovém případě pak můžeme přistoupit k volbám, s vědomím, že volební klání přinese výsledek, který bude respektován. Pokud přistoupíme k volbám s tím , že pan prezident se tak chovat přece může, neboť ústavní zvyklosti jsou idiotské, ty volby nevyřeší nic,“ myslí si první místopředseda TOP 09.

Třetím důvodem pro nerozpuštění Sněmovny je podle Kalouska nezbytná kontrolní role Poslanecké sněmovny. „Nemáme úlohu pouze zákonodárnou, máme úlohu také kontrolní. Je samozřejmé, že jakákoliv vláda po rozpuštění Sněmovny dovádí zemi k předčasným volbám, ale bývají to vlády, nebo vždycky to byly vlády, jejichž členové se zpovídali těm či oněm parlamentním frakcím a ty parlamentní frakce se zpovídaly svým voličům,“ vysvětlil Kalousek, 

Členové Rusnokovy vlády jsou přitom podle jeho slov politici, kteří se nezpovídají vůbec nikomu. „Žádné politické frakci, žádné politické straně, žádným voličům, protože je nikdo nevolil. Někteří se možná zpovídají svým sponzorům, ale co chtějí ti sponzoři, to zase nevíme my. Není možné takovou vládu ponechat bez kontroly Poslanecké sněmovny. Naopak je nezbytné zesílit roli Poslanecké sněmovny,“ dodal Kalousek.

Krátce po hlasování poslanců o předčasném ukončení svého mandátu vystoupili na tiskové konferenci politici ODS. Novinářům přečetli usnesení svého sněmovního klubu, ve kterém ostře napadli vyšetřování Petra Nečase a dalších politiků ODS. 

Občanští demokraté vyzvali vládu Jiřího Rusnoka, aby se neprodleně zabývala situací ve státním zastupitelství a v policii s ohledem na výrok Nejvyššího soudu České republiky, který konstatoval, že jejich rozhodováním došlo mimo jiné „k nepřijatelné ingerenci exekutivní moci do moci zákonodárné“.

Poslanecký klub ODS má za to, že narušování principů dělby moci je vážným ohrožením základních principů demokratického právního státu a že je úkolem a odpovědností vlády věc neprodleně řešit včetně vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých aktérů ve sféře výkonné moci.

„S ohledem na to, že Nejvyšší soud České republiky konstatoval nezákonnost trestního řízení a uvalení vazby v případě Ivana Fuksy, Marka Šnajdra a Petra Tluchoře, poslanecký klub ODS vyzývá státní zástupce, aby se okamžitě zabývali zákonností trestního řízení a zejména trváním vazby u ostatních obviněných,“ uvedli občanští demokraté.

Zároveň sněmovní frakce ODS vyzvala aktéry tiskové konference Vrchního státního zastupitelství a Policie České republiky ze dne 14. června, aby jednoznačně a okamžitě sdělili, zda údajné nálezy značného množství peněz v hotovosti a zlata souvisejí se stíháním bývalých poslanců, Romana Bočka a Jany Nagyové, či nikoliv. 

„Pokud tyto nálezy nesouvisejí s trestním stíháním uvedených osob a sdělení na tiskové konferenci byla nepravdivá, pak mediálním spojením těchto případů došlo k závažné dezinformaci veřejnosti a nelze ignorovat celospolečenské dopady takového konání, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. V takovém případě musejí aktéři tiskové konference vyvodit osobní zodpovědnost,“ uzavřeli lídři ODS.

  Diskuse
  July 18, 2013 v 13.01
  Kalousek si opět myslí, že suverénem je poslanecká sněmovna
  a v tom se zásadně mýlí, neboť:

  Ústava ČR, Článek 2:
  (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.


  Za připomenutí v této kauze stojí též:

  Článek 4
  Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

  -> soud tedy nemá primárně chránit ani poslance, ani vládu, ani 4-letý poslanecký mandát, nýbrž především to, co je napsáno v Listině základních práv a svobod.

  A konečně, Kalousek by se měl také zamyslit nad tím, co slíbil, zejména nad tím, že neslíbil, že bude kopat za své voliče a sponzory, nýbrž konat "v zájmu všeho lidu" (a tedy i těch nepohodlných, nepřizpůsobivých, které má tendenci "v jejich vlastním zájmu" fackovat):

  Článek 23
  (3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
  Taky mě to hned prásklo přes voči. To je suterén ten Kalousek. Ani jsem to nedočítal a valil jsem dolů mrknout na diskusi. Jako jestli už mu ani tohle nevpráskne žádnej reportér do ksichtu, tak už fakt nevím, co ještě víc budeme tolerovat, než vydefenestrujeme Kavčí hory.
  No my co spolu mluvíme víme, že dle ústavy je suverénem lid a ne poslanecká sněmovna. Jenže já se ptám, kde je teď ten lid? Já ho nějak nevidím. Totální apatie.
  Přidávám odkaz:
  http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2013071702

  A dodávám, že jestli se jednou dožiju toho, že nějaká ta trochu viditelná masa lidí do těch ulic vyrazí, tak budu dělat vše pro to, aby se vzali Kavčí hory útokem. "Revoluce" se nedá dělat bez obsazení médií. Běžnej blb sedí jen u telky, chceme-li ho oslovit, musíme s tou televizí něco udělat. Jinak to zde fakt nemá cenu a začnu radši doma pracovat na přemlouvání rodiny k emigraci.

  JH
  July 18, 2013 v 22.41
  Lid má jiné starosti,
  pane Ševčíku, je léto a hezky a Colours of Ostrava a tak, vždycky něco. Druhá věc je, že lid toho nemůže až tak moc dělat. Podepisovat petice je fajn, ale nikam to nevede. Stávkovat? To je těžká věc, pokud zrovna nepracujete pro stát, a svého zaměstnavatele si docela vážíte, jako my přisluhovači.

  Hm. Třeba kdyby se daně platily měsíčně, a nestrhával vám je zaměstnavatel, dobrou nenáročnou formou občanského odporu by bylo přestat platit daně, a doplatit je teprve až se udělá pořádek. Tak to ale není snad nikde na světě. Škoda.

  A obávám se, že "běžného blba" z narychlo obsazeného televizního studia stejně neoslovíte. Propaganda, to chce čas a systém, nestačí na lid zařvat "Probuďte se" a čekat, že se něco stane. Jehovisti to dělají v jednom kuse, a lid se stejně moc neprobouzí.
  July 18, 2013 v 22.50
  Ále jó, sóhlas
  Samo že máte tak nějak pravdu. Když to byl z mé strany spíš výlev hněvu z bezmoci. ;-)