Katastrofa Nejvyššího soudu

Lubomír Zaorálek

Místopředseda Poslanecké sněmovny a ČSSD reaguje na tiskovou konferenci ODS, na které se její představitelé, povzbuzeni výrokem Nejvyššího soudu, který ukončil vazbu jejich tří kolegů, pustili do ostré kritiky policie a státních zástupců.

Občanská demokratická strana žádá zásah vlády v kauze Nagyová. Dokonce napadá státní zástupce, kteří by podle ní měli vyvodit osobní odpovědnost, zřejmě v souvislosti s výrokem Nejvyššího soudu, jenž zastavil trestní stíhání tří poslanců ODS. ODS pokračuje v tažení, které již včera zahájil poslanec Petr Nečas — bývalý premiér včera vyzýval k zahájení kárného řízení proti státním zástupcům Ištvánovi a Bajgarovi.

Všechna tato vystoupení představitelů ODS jsou v právním státě naprosto nepřípustná a skandální. Je naprosto neslýchané, aby zaznívaly vůči představitelům policie a justice výroky typu, že pokud jsou čestní, tak by měli rezignovat.

Je vyloučeno, aby v právním státě ústavní činitel takovým způsobem osočoval a zastrašoval orgány policie a justice v kauze, která se ho bezprostředně týká. Opakuje se naprosto stejná situace, kterou vyvolal Miroslav Kalousek v souvislosti s vydáním Vlasty Parkanové ve Sněmovně.

Je nepochopitelné, jak se Petr Nečas může nyní angažovat ve věci paní Nagyové, když nedávno veřejně prohlásil, že s ní zamýšlí pevně spojit svůj život a prozradil, že v této kauze se jednoznačně nachází ve střetu zájmů. Nechápu, kde Petr Nečas bere morální právo se takto veřejně vyjadřovat, když ještě nedávno ve Sněmovně zdůvodňoval astronomické příjmy paní Nagyové (270 tis měsíčně) tím, jak zodpovědně a těžce pracuje.

Dnes víme, že se jednalo o příjmy do společné domácnosti. Všechno další veřejné angažmá pana Nečase v této kauze je chucpe.

Politik se může vyjadřovat k činnosti soudů a policie pouze za předpokladu, že prokazatelně není v dotyčné věci v konfliktu zájmů. Nemůže zneužívat své politické pozice k brutálnímu nátlaku, který ve svých důsledcích má bránit průchodu spravedlnosti. Není možné, aby politik se mstil policii a státním zástupcům za to, že se odvážili zasáhnout vůči němu, jeho spolupracovníkům či blízkým.

Je politováníhodné, že ODS dalo křídla rozhodnutí Nejvyššího soudu, které je skandální, podezřelé a vůči veřejnosti hrubě arogantní. Nejvyšší soud v podstatě řekl, že právo se musí zastavit před stěnami Poslanecké sněmovny.

Nejvyšší soud nadále rozhoduje v duchu prohlášení bývalého místopředsedy Nejvyššího soudu pana Kučery: „Když jde o politickou stabilitu, musí jít právo a zákonnost stranou.“ Není divu, že stále nemáme k dispozici přesný text rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Bude zajímavé se seznámit s tím, jak bude Nejvyšší soud zdůvodňovat své rozhodnutí, které se týká článku 27 Ústavy ČR, podle kterého se imunita poslance vztahuje na všechny jeho projevy ve Sněmovně. Nejvyšší soud přišel s naprosto neslýchaným výkladem ústavy, podle kterého projev poslanců, na který se vztahuje imunita, je ne toliko slovní projev, ale jakékoli projevování se poslance.

Prostě výkon mandátu poslance se může dít jakýmkoli způsobem. Poslanec má být napříště chráněn před jakýmkoliv postihem, i když se v souvislosti s výkonem svého mandátu ve Sněmovně dopustí jakéhokoli úplatku, korupce, výhod, dohod apod. Jak se vám to líbí?

Nejvyšší soud ignoruje článek 17 Listiny základních práv a svobod, ve které se jasně definuje, co je svoboda projevu a projev samotný slovy, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, jakož i svobodně vyhledávat a rozšiřovat ideje a informace." Tedy podle Listiny nejde o jakékoli projevování se poslance, ale skutečnou ochranu svobody projevu ve Sněmovně.

Těžko říci, co vedlo Nejvyšší soud k takovéto velkorysosti a bohorovnosti. Potěš nás pámbů, jestli tito mužové hodlají dále vykládat ústavu. Tohle, co předvedli, je svévole a její ohýbání. Takovými výroky může i Nejvyšší soud ohrožovat fungování právního státu. Chápu, že pro ODS je možná tento výrok voda živá, pro Českou republikou je ale takto fungující Nejvyšší soud katastrofa.

  Diskuse
  July 17, 2013 v 18.45
  Jedla
  Tak Praha konečně předstihla Palermo.

  V Palermu si mafie zaplatí (koupí) loajalitu zvoleného politika. V Praze si nyní mafián má legální právo koupit poslanecký mandát, koupit si politickou moc přímo pro sebe samého. Jestliže je imunitou chráněn čin, kdy poslanec za splnění předem sjednané ryze osobní (nepolitické) podmínky přepustí svůj mandát náhradníkovi, pak stačí, aby si mafián sjednal libovolné nevolitelné místo na kandidátce, klidně poslední, a po volbách prostě postupně vyplatí (či zastraší: pozitivní a negativní motivace je u nás též vžitý pojem) všechny zvolené i původně nezvolené kandidáty v pořadí nad sebou. Poslanecký mandát ho tak nemine. Vše je jen otázkou ceny.

  Takto, přesně takto spor do důsledků domyslel Nejvyšší soud? Gratuluji z Brna Praze. Pochopili tam podstatu moci, nikoliv ovšem té demokratické.
  JD
  July 17, 2013 v 18.50
  Toto rozhodnutí bude mít snad jediný pozitivní dopad - že zcela zastíní pokryteckou hru pravice na zachránce demokracie. Když selhala justice, tím více bude trestat volič.
  July 18, 2013 v 13.04
  Investigativní žurnalistika?
  Jsou u nás nějací investigativní žurnalisté, kteří by byli schopni vypátrat, zda rozhodování Nejvyššího soudu mělo nějaké pozadí, co je k tomu vedlo, zda tam nejsou nějaké vazby na ODS, atd.? Vždyť to, co se dělo s vyšetřováním Jiřího Čunka za Topolánkovy vlády není tak dávno. Ti, kdo v tom tehdy jednali jako Benešovou označená "justiční mafie" jistě nebyli sami. Skutečně by asi bylo potřeba se zabývat poměry v justici, ale naopak než chce ODS.