Voličky a voliči by si své ženy do stínové vlády jistě vybrali

Zuzana Jentschke Stoeckelová

Stínová vláda ČSSD má jeden zásadní kaz patrný na první pohled: nejsou v ní adekvátně zastoupeny ženy.

Až bude příště předseda ČSSD Bohuslav Sobotka vybírat do své stínové vlády ministry a ministryně, možná by se měl poradit s voličkami a voliči ČSSD. Ti si naštěstí již dávno všimli, že ženy v ČSSD nejen jsou (mají zastoupení zhruba třicet procent), ale že jde často o ženy velmi schopné kvalifikovaně zastávat jak pozice stínových ministryň, tak i pozice ministryň v budoucí reálné vládě.

Pan předseda Sobotka totiž nulový počet žen v nové stínové vládě (nepočítám-li dvě odborné mluvčí) ospravedlňoval České televizi slovy, že „to bohužel odráží stav počtu žen v ČSSD“. Nemyslím, že to je nejlepší vysvětlení. Pan předseda Sobotka by se měl příště více porozhlédnout po krajích, ve kterých si voličky a voliči schopné ženy do politických funkcí již sami dávno našli.

Příkladem může být velmi úspěšná současná senátorka a bývala místostarostka Prostějova Božena Sekaninová, která ve volbách na preferenční hlasy porazila čtyři muže a druhého muže v pořadí již v prvním kole přeskočila s více než dvojnásobkem hlasů. Stejně úspěšná byla v senátních volbách např. bývalá primátorka Frýdku-Místku Eva Richtrová.

Voličky a voliči mají také důvěru v krajské političky, které své schopnosti již předvedly v rámci řízení svých resortů na krajských úřadech a preferenčními hlasy to také dokázaly patřičně ocenit. Jako v případě Zuzany Moravčkové, bývalé hejtmanky Středočeského kraje, která byla na kandidátce do krajského zastupitelstva na sedmém místě, ale díky preferenčním hlasům nakonec poskočila na druhé místo.

Podobně úspěšné byly např. i Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, nebo místostarostka Dobřan a bývalá radní pro sociální oblast Dagmar Terelmešová, která byla v Plzeňském kraji zvolena senátorkou.

K dalším úspěšným ženám, jejichž práci dokázaly voliči ocenit, patří např. bývalá místostarostka Bohumína a současná náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Věra Palková, současná poslankyně Dana Váhalová, anebo ostřílená exministryně Milada Emmerová. A mohla bych uvést další příklady výjimečných žen v rámci ČSSD, které všechny mají společného jmenovatele — jsou schopné, ve volbách úspěšné, prokazují manažerské schopnosti.

Jak je možné, že předseda ČSSD, o kterém je známo, že mu není otázka rovnoprávného zastoupení žen v politice vůbec lhostejná, tuto skutečnost v případě jmenování nové stínové vlády přehlédl? Možná by to napříště chtělo podívat se za zdi Lidového domu, anebo se přímo zeptat voliček a voličů. Určitě rádi poradí.

  Diskuse
  April 26, 2013 v 15.11
  Co je to úspěch?
  Začínám být poněkud citlivá na slovo "úspěch" či "úspěšný". Podobně jako začínám velmi ostře vnímat, zda je ten či onen muž či žena úspěšný/á v politice. Myslím si totiž, že to ve valné většině případů nevypovídá zhola nic o jejich kvalitách (zejména morálních), vzdělání, ani o jejich schopnostech. Nejsem politička, nemám v bance miliony, umím sečíst jedna a jedna a velmi dobře rozlišit pseudoúřední žvásty našich politiků v případě, že mlží a zastírají skutečnost (podobně jako to činí sociální demokraté v případě ovzduší v Moravskoslezském kraji, například). Jsem neúspěšná? Já si tak nepřipadám.
  JJ
  April 26, 2013 v 19.33
  Pro mne zásadnější vadou stínové vlády skutečnost, že málokdo z jejích členů má nějakou jasnou představu, co dělat... Nebo ani nemá ánung o problémech daného resortu.
  Možná kdybych byl žena, tak to ale vidím jinak...
  Taky se shodnu s paní Havlenovou v tom, že nevím, jestli úspěšnost v politice je tak pěkná vlastnost. Asi bychom tedy neměli vynechat jméno paní Jany Vaňhové, bývalé úspěšné hejtmanky Ústeckého kraje.
  April 29, 2013 v 14.37
  Anebo taky nevybrali
  Nerad, ale přeci jen "musím" přičinit dvě kritické poznámky:
  1) v liberálních parlamentních demokraciích včetně té české voličky nevybírají členky vlády. Z dobrých důvodů dělby moci.
  2) poslední "tvrdá" čísla k celostátní politice máme z voleb do sněmovny v r. 2010. Přednostní hlasy voliček ČSSD tehdy v jednom volebním kraji opravdu přinesly mandát ženě, která byla na "nevolitelném" místě (Plzeň, M. Emmerová), ale zato ve dvou volebních krajích (Praha a Pardubice) pomohly mužům přeskočit ženy na "volitelných" místech kandidátní listiny.
  Takto zachycené názory voliček ČSSD by tedy předsedu strany k většímu zastoupení žen ve stínové vládě těžko přiměly. Soudím ale, že se nemusí takto mechanicky řídit tím "hlasem lidu".