Co je přednější, lidské životy, či mezinárodní právo?

František Kostlán

Mezinárodní právo se ukazuje jako bezzubé v případě rwandského, jugoslávského nebo dnes syrského válečného konfliktu. Namísto ideologických řečí a strachů je třeba civilistům strádajícím válkou okamžitě pomoci.

S výrazem „humanitární bombardování“ nepřišel prezident Václav Havel. Byl to Richard Falbr, jenž Havlovi tento výrok přiřkl na základě jeho slov, která 29. dubna 1999 otiskl francouzský list Le Monde.

„Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na NATO,“ řekl Václav Havel listu Le Monde.

Výsměch zastírá smysl

Falbr a další Havlovi ideologičtí odpůrci, právě tak jako dogmatičtí zastánci řešení v rámci mezinárodního práva, posunutím významu Havlových slov získali posměšný nástroj (výraz „humanitární bombardování“), kterým dodnes dovedně zakrývají smysl toho, co měl Havel na mysli: Lidská práva jsou na prvním místě. Právo na život, na zdraví, na důstojnost, respektive ochrana těchto práv — to vše je přednější než státní suverenita. Jde o princip, který říká, že žádný vládce si nesmí beztrestně dovolit vraždit a mučit vlastní občany.

Takzvané humanitární bombardování v Jugoslávii pomohlo desítkám či stovkám tisíc lidí v Kosovu — mnoho z nich díky tomu přežilo či nepřišlo o zdraví, nebylo vyhnáno ze svých domovů, nestrádalo hlady a žízní či pro nedostatek léků. Proto jsem také byl jeho zastáncem. Jediné, co mi na něm vadilo, bylo, že přišlo mnohem později, než mělo. Spojenci měli takto jednoznačně zakročit nejpozději během etnické čistky v Bosně a Hercegovině, které se dopouštěli srbští fašisté z Bosny i ze Srbska samého. Jak víme, i zde byla mise OSN nebetyčně ostudná, stejně jako ve Rwandě.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že mnoho zastánců nacionalismu i panslavismu (nebo příznivců fašismu včetně toho srbského či chorvatského) či mnoho odpůrců USA zleva i zprava začne po přečtení těchto řádků vykřikovat své obvyklé ideologické slátaniny, dezinformace, výmysly a polopravdy. Toho si však nevšímejme, jakákoli diskuse s ideologicky postiženými fanatiky postrádá smysl.

Zajímala by mne však odpověď dogmatických zastánců mezinárodního práva, tedy toho, že paragrafy, bumážky a razítka jsou přednější než zachování lidského života, základních lidských práv:

 • Mají se lidská práva respektovat až tehdy, když s tím v Radě bezpečnosti OSN souhlasí Rusko a Čína, tedy státy, které lidská práva samy masivně porušují? Nebo jsou lidská práva univerzální hodnotou bez ohledu na názor těchto dvou států?
 • Jste spokojeni s tím, že ve Rwandě se během genocidy (z jedné a poté i z druhé strany) postupovalo podle vašich zásad? Nebo by bylo lepší, kdyby tam někdo zasáhl, aniž by to měl posvěceno Radou bezpečnosti OSN?
 • Neopravňovala mimo jiné i tato zkušenost k jinému způsobu řešení v případě jugoslávských válek? (Konkrétně k zásahu NATO bez ohledu na OSN?)
 • Pokud neopravňovala, jak konkrétně byste v dané situaci zabránili tomu, aby lidé umírali a byli ze svých domovů vyháněni? 
 • Existuje podle vás nějaké řešení v rámci mezinárodního práva, které dokáže bránit vraždění, týrání a znásilňování civilistů v rámci domácího konfliktu?
 • Pokud ne, mělo by existovat? A jaké? 
 • A jak jej prosadit? Je to vůbec vzhledem k neakceschopnosti a rozporům v rámci OSN možné? 
 • Pokud to možné není, nebylo by lepší ad hoc tolerovat řešení mimo rámec mezinárodního práva v zájmu trpících lidí?

Sýrie: opět prázdné fráze

A nyní se vše, celý ten hloupý kolotoč prázdných frází vedených na úkor lidských práv, znovu opakuje. V Sýrii již po dva roky umírají lidé. Z mnohých syrských civilistů jsou uprchlíci, někteří pobývají v okolních zemích, jiní na území Sýrie. Uprchlíků je již kolem čtyř milionů. Zásah zvenku, včetně „humanitárního bombardování“, tentokrát nikdo nepožaduje ani nechystá.

Mohli bychom ovšem pomoci těm trpícím civilistům, k nimž se dosud žádná humanitární zásilka nedostala, protože ani nemohla. Ale ani tomu není skoro nikdo nakloněn. Napsali jsme s manželkou petici pod názvem Prohlášení solidarity se syrskými civilisty, humanitární koridory.

Dopis s touto peticí tento týden pošleme OSN, EU, Radě Evropy, české vládě, ministru zahraničí a přestavitelům obou komor českého parlamentu. Žádáme v ní otevření humanitárních koridorů z Turecka, kterými by se mohla vozit pomoc několika milionům lidí na severu Sýrie, na území, které ovládá opozice. Žádná pomoc odjinud tam dorazit nemůže, protože vládní jednotky ji tam nepustí.

Podpisů pod peticí je málo, několik stovek. Proč tomu tak je? Soudě z různých reakcí na náš text, mnoha lidem jsou přednější jejich vlastní ideologické slátaniny, jejich obavy, že otevření humanitárních koridorů znamená přílet amerických letadel či dokonce další „humanitární bombardování“; že by se z koridorů stal kanál pro pašování zbraní; že by se pomohlo hrdlořezům z opozice proti skvělému vůdci Asadovi; že by se tak pomohlo tyranovi Asadovi proti navýsost demokratické opozici… utrpení lidí se opět, jako už tolikrát předtím, někam vytratilo.

My jsme však nežádali otevřít cestu americkým bombardérům, nic takového v petici nestojí a ani si to nepřejeme. Chceme, aby byly otevřeny humanitární koridory a jimi aby byla do severní Sýrie dodávána pomoc. Tyto koridory by například (samozřejmě za souhlasu Turecka či Iráku) mohly otevřít a kontrolovat vojska OSN. Aby byla dohoda snazší, mohly by jejich součástí být třeba i ruské jednotky, aby Rusko mělo jistotu, že se tudy nepašují zbraně pro opozici apod. Nebo je může organizovat kdokoli jiný, třeba Evropská unie po domluvě se syrskou opozicí i vládou (s každým zvlášť, pochopitelně) či alespoň s jedním z nich. Jednat se o tom mohlo už dávno.

V Sýrii každý den umírají civilisté hladem, žízní, nemocemi, nedostatkem léků, na následky zranění či týrání... a není důležitějšího úkolu než to zastavit. Nikoli pokračovat v politice appeasementu, jak to předvádějí OSN, EU či například i ČR. Jejich představitelé si mohou umýt ruce, protože podle mezinárodního práva dostáli všem postupům a závazkům. To ovšem umírání nezastaví. Nyní je třeba přestat žvanit na konferencích o humanistických hodnotách a začít něco dělat, vzít náklaďáky plné léků, jídla a dalších potřeb, a dovézt je na sever Sýrie.

  Diskuse
  JJ
  April 10, 2013 v 18.10
  Ideologická slátanina zleva...
  "Právo na život, na zdraví, na důstojnost, respektive ochrana těchto práv – to vše je přednější než státní suverenita."
  Já se obávám (a zřejmě i řada jiných ideologicky postižených fanatiků), že bombardování narušuje nejen státní suverenitu, ale i právo na život či zdraví...
  Howgh.
  ??
  August 31, 2013 v 5.20
  Pan Kostlán charakterizoval sama sebe.
  "Toho si však nevšímejme, jakákoli diskuse s ideologicky postiženými fanatiky postrádá smysl."
  ??
  August 31, 2013 v 7.13
  Kostlán ideologicky nestranný, ale finančně závislý.

  "Jde o princip, který říká, že žádný vládce si nesmí beztrestně dovolit vraždit a mučit vlastní občany."
  Zářivými představiteli vlád které toto nečiní jsou USA a Saudská Arábie, jinak spojenci v boji proti krutému diktátorovi Asadovi, že p. Kostlán. K USA malý výčet : http://www.vasevec.cz/blogy/dalsi-z-valecnych-zlocinu-usa-jejich-lokaju-se-odehrava-v-syrii. O demokracii a dodržování lidských práv v Saudské Arábii se snad nebudeme bavit, ledaže nám vysvětlíte jak humánní je strkání rozžhaveného pohrabáče do konečníku.

  Proč mě to nepřekvapujete p. Kostlán ?

  Filípková, Čáslavka, Hesová jasně deklarují na svých stránkách příjem Amerických peněz (AMO, Glopolis). U Vás se člověk musí trochu porozhlédnout aby zjistil že i k Vám tečou dolary od Amerického židovského miliardáře Laudera (mimochodem, je to ten, který okradl Čechy o dvanáct miliard) viz. odkaz na Rafael institut. Tedy dobře zapadáte do zboru, který "čí chleba jí, toho píseň zpívá".

  http://www.rafaelinstitut.cz/podporuji_nas.html
  August 31, 2013 v 12.13
  U pana Kostlána byl už špatný počátek článku. Musel předpokládat, že jeho názor na konflikt v Srbsku nebude všemi akceptován a proto, pro jistotu, nasadil hned těžký kalibr, proti případným oponentům:
  "zastánců nacionalismu i panslavismu (nebo příznivců fašismu včetně toho srbského či chorvatského) či mnoho odpůrců USA zleva i zprava začne po přečtení těchto řádků vykřikovat své obvyklé ideologické slátaniny, dezinformace, výmysly a polopravdy. Toho si však nevšímejme, jakákoli diskuse s ideologicky postiženými fanatiky postrádá smysl."
  Pan Kostlán se tedy tímto pasuje na jediného nositele pravdy. Zároveň své oponenty předem řadí mezi nacionalisty, fašisty atd.
  Tímto zařízl smyslupnou diskusi, která by mohla vzájemně obohatit obě strany. Je mí líto času, který jsem článku věnoval. A to i přes dobrou myšlenku pomoci trpícím.
  PK
  August 31, 2013 v 20.6
  Pan Kuchejda je antisemita
  Mimo jiné. A použiju Vašich slov: Proč mě to nepřekvapuje?
  ??
  September 1, 2013 v 11.7
  Doufám p.Sašo Uhlová, že etický kodex platí i pro p. Kolaříka.
  Obvinění mne a p. Fraňka z rasismu ( p. Kolaříkem) už bylo odstraněno, což s potěšením kvituji. Poukaz na propojení sfér vlivu a finančních toků, je základem svobody informací. Pokud je někdo na DR obviněn z rasismu, či antisemitismu na základě publikace veřejně dostupné informace, je to z mého hlediska hrubé porušení etického kodexu. Pokud tam toto obvinění zůstane, budeme opět u diskuze o "výběrové etice" platné jen pro vyvolené a tedy i o etice jako takové.
  September 1, 2013 v 11.49
  Debatovat o tom, jestli jsou přednější lidské životy, či mezinárodní právo, je stejně nesmyslné, jako debatovat o tom, zda je přednější být zdravý, nebo žít zdravý.
  Především - mezinárodní právo je tu proto, aby chránilo lidské životy. To jen ti, kteří si jej chtějí ohýbat podle svých potřeb, musí vymýšlet různé, nesmyslně ohlupující fráze, aby jej mohli porušovat. Tyhle vznešené znějící bláboly mají zastřít jediné: budou se páchat zločiny proti lidskosti - poruší se mezinárodní právo a ohrozí se lidské životy. Kecy Havla měly jen dát zločinu legitimitu. Patří mezi "skvosty" těchto vznešených frází.
  Je zajímavé sledovat myšlenkové pochody některých příznivců těchto nezákonných konání. Na jedné straně hájí právo pravice vést dál zemi, aby nebyly "porušeny demokratické principy", na druhé straně obhajují zjevná překračování mezinárodních práv. Tak to ne holenkové. Buď dodržujte všechna pravidla a ne jen ta, která se vám hodí a nebo si račte odpustit kritiku těch, kteří také jiná nedodržují.
  Z článku též čiší další pokrytectví. Neboť ti, kteří se značnou měrou zapřičiňují o to, že se poměry ve státech změní až za hranu občanských válek, pak s plnou hubou vznešených keců jdou tyto státy "zachraňovat". Protože jsou tak "šlechetní", udělají to, přesto, že tím "musí" porušit mezinárodní právo. Na druhé straně jim tatáž "šlechetnost" nedovolí porušit mezinárodní právo, většinou v případech, že stejná, ba i mnohokráte horší ohrožení lidských životů probíhá v zemích, které jsou jen asi náhodou s nimi spřátelené.
  Prosil bych proto, aby se tu neobhajovala tato pokrytectví, aby zde nebyla vydávána za šlechetnost, je to urážkou zdejších čtenářů.
  Pane Kostláne, pokud chcete opravdu pomoci Syřanům, přestaňte veřejně obhajovat pokrytce, místo toho je pranýřujte. Takovéto chování více novinářů pak může přispět k tomu, že nebude potřeba žádných humanitárních akcí.
  ??
  September 1, 2013 v 15.5
  Říká se, že jen špatný pes pokouše ruku která ho krmí.
  Ona i Romea, v jejíž výkonné radě je p. Kostlán ,má podporu Amerického velvyslanectví. Pan Kostlán se zjevně snaží si svou kostičku poctivě zasloužit.
  ??
  September 1, 2013 v 19.31
  Pan Kostlán by si měl zamést před vlastním prahem.
  "Stovky lidí protestují proti ČT. Dala prostor „odborníkovi“ obhajujícímu útočící rasisty"

  Romea.cz se tímto nadpisem nad článkem o reportáži Ostravské TV zařadila mezi naprosto nedůvěryhodné organizace, pro spoustu slušných lidí. Na svých stránkách nechá napadat i prof. Kellera, kterého obviňuje z podpory rasismu.¨(viz. útok Fedora Gála). Je mi jasné , že většina Romů tohle jméno ani nezná. Nemohou tedy tušit, že někteří jejich předáci, kteří to prý s nimi myslí dobře, se patrně jen vezou v etnobyznysu. Tito "etnopodnikatelé" používají Romeu.cz ke špinění lidi, kteří Romům opravdu chtějí pomoci. Profesor Keller o jehož poctivé levicovosti není pochyby, je špiněn na stránkách Romea cz. Je snad až perverzní, že je to prostřednictvím Fedora Gála, který adoruje Schwanzerberga, vůdce strany jež má na masívním vzestupu rasismu svou asociální politikou lví podíl? Proč to ten Kostlán dělá ? Že by cena Alice Masarykové pro Romeu cz ,byla i odměnou za boj proti poctivé české levici ?