CESTA pořádá diskusi o dostavbě Temelína

Vratislav Dostál

Ve čtvrtek se ve velkém sále Goethe-Institutu uskuteční diskuse věnovaná dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Na akci pořádanou Centrem pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii přislíbili účast Dana Drábová, Edvard Sequens či Jan Rovenský.

Ve čtvrtek se v Praze ve velkém sále Goethe-Institutu uskuteční diskuse věnovaná dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Akce nazvaná Dostavba Temelína: Záchrana české ekonomiky?, jejímž pořadatelem je Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, je přístupná široké veřejnosti. Začátek diskuse pořadatelé naplánovali na 18:00.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Účast v diskusi, kterou spolupořádá Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice, přislíbili předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, ředitel Public Affairs Českých energetických závodů Ivo Hlaváč, primátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD), vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský, energetický poradce sdružení Calla — Sdružení pro záchranu prostředí Edvard Sequens a náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Šolc.

K dostavbě jaderné elektrárny Temelín již vydalo souhlasné stanovisko ministerstvo životního prostředí. Krok Chalupova resortu kritizují ekologové i opozice. Ekologové například připomínají, že úředníci ignorovali závěry ze zjišťovacího řízení, které ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2009.

Neřídil se jimi zpracovatel dokumentace, kterého platil ČEZ, ale ani zpracovatel posudku vybraný ministerstvem. Ministerstvo mělo v takovém případě vrátit ČEZu dokumentaci k dopracování, což je v jiných podobných případech obvyklé. Ministerstvo životního prostředí tím podle ekologů nabídlo šanci na zrušení následně vydaných povolení.

Zelení pak zdůraznili, že ministerstvem byla posuzována „virtuální“ elektrárna, nikoli elektrárna s konkrétními reaktory, ač požadavek ministerstva životního prostředí pod vedením ministra Martina Bursíka zněl: „ ...uvést konkrétní technický a technologický popis všech typů reaktorů.“ Ignorována byla ale i celá řada dalších podmínek ministerstva.

Souhlas ministerstva životního prostředí navíc neznamená, že nové reaktory v Temelíně budou postaveny, neboť z ekonomického hlediska jde o vysoce rizikovou investici. Z toho důvodu ministr průmyslu Martin Kuba ruku v ruce s ČEZ připravují zavést garantovanou cenu elektřiny pro atomové elektrárny, která může citelně zdražit elektřinu v České republice.

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě mezistátního procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) v polovině letošního ledna.

Současně Chalupův resort stanovil devadesát podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí, za jejichž respektování je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný.

Záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ představuje novostavbu nového jaderného zdroje včetně souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení. Z hlediska původní koncepce jaderné elektrárny Temelín jde o dostavbu elektrárny o dva bloky včetně doplnění linek vyvedení elektrického výkonu do rozvodny Kočín.

    Diskuse