Ekologové požadují přezkoumání souhlasného stanoviska k Temelínu

Vratislav Dostál

Sdružení Jihočeské matky a Calla podaly na ministerstvo životního prostředí žádosti o přezkum souhlasného stanoviska k Temelínu. Hodnocení vlivů na životní prostředí podle totiž nich proběhlo v rozporu se zákonem.

Ekologické organizace Jihočeské matky a sdružení Calla podaly na ministerstvo životního prostředí žádosti o přezkum souhlasného stanoviska k k Temelínu. Hodnocení vlivů na životní prostředí podle nich proběhlo v rozporu se zákonem. V průběhu procesu totiž podle jejich názoru nebyly posouzeny všechny dopady projektu v rozsahu, jak jej ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Naší snahou je, aby proces EIA nebyl formální. To se ale v tomto případě bohužel stalo. Bez znalostí konkrétního reaktoru, způsobu likvidace elektrárny a nakládání s odpadem však nelze vliv nových bloků seriózně posoudit. Celý proces pak spíše připomíná věštění z křišťálové koule,“ uvedla Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek.

ČEZ v předložené dokumentaci podle ekologů nesplnil, či jen částečně celou řadu podmínek, které mu v tzv. zjišťovacím řízení stanovilo ministerstvo životního prostředí. Úřad v takovém případě měl podle zákona trvat na tom, aby ČEZ dokumentaci přepracoval. V jiných podobných případech je to obvyklé.

„Například u dalšího kontroverzního záměru Plavební stupeň Děčín, kde zpracovatelem posudku je stejný Tomáš Bajer jako u záměru Nového jaderného zdroje v Temelíně. Mezi důvody vrácení dokumentace investorovi je právě nedodržení závěrů zjišťovacího řízení,“ uvedli ekologové v tiskovém prohlášení.

Zpracovatelem dokumentace, posléze i samým ministerstvem byly ignorovány zejména původní požadavky ministerstva na rozsah hodnocení. ČEZ například neuvedl konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a nezhodnotil vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Zároveň měl podle ekologických organizací zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením, popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště či vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice.

Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky se zúčastnila celého procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých tento stav kritizovala a namítala i řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska.

Ministerstvo pod současným vedením Tomáše Chalupy však přes všechny závažné nedostatky tento stav akceptovalo a proces pozitivně ukončilo ve prospěch ČEZ. Obě sdružení proto zváží i žalobu, pokud bude v budoucnu na základě tohoto hodnocení vydán souhlas s umístěním nových reaktorů.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse