Ministerstvo průmyslu obchází při přípravě energetické koncepce zákon

Vratislav Dostál

Ekologické organizace jsou znepokojeny tím, že Kubův resort již realizuje kroky z návrhu státní energetické koncepce, přestože ještě neprošla zákonným hodnocením vlivů na životní prostředí a schválením vládou.

Ministerstvo průmyslu a obchodů porušuje při přípravě energetické koncepce zákon. Ekologické organizace se proto prostřednictvím otevřeného dopisu obrátily na předsedu vlády Petra Nečase. Chtějí po něm, aby porušování zákona zabránil.

„Opětovně se na Vás obracíme v souvislosti s přípravou aktualizované Státní energetické koncepce ČR. Naším dopisem ze dne 19. září 2012 jsme Vás žádali, abyste nedopustil obejití zákonných požadavků a o návrhu aktualizované Státní energetické koncepce rozhodl až po zohlednění výsledků řádného procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA),“ uvedli autoři dokumentu.

Nečasovi připomněli, že vláda v listopadu loňského roku schválila „předložení aktualizace Koncepce do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), kalkulaci podrobné ekonomické analýzy a hlavní prvky energetické strategie formulované v Koncepci."

„Velmi nás proto znepokojuje vyjádření náměstka ministra průmyslu Ing. Pavla Šolce pro deník Insider (publikováno 29. ledna 2013), podle nějž se již připravuje garanční mechanismus pro nové bloky v jaderné elektrárně Temelín a další potřebné legislativní úpravy,“ zdůraznili ekologové.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak totiž rozpracovává dílčí opatření z koncepce, která nejen, že nebyla schválena vládou, její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí ještě ani nebylo zahájeno, ale dosud ani nebyly spočítány její ekonomické náklady.

„Tvorba strategických koncepcí státu, jíž energetická politika bezesporu je, má svá zákonem daná pravidla a postupy. Žádáme Vás, abyste se zasadil o jejich dodržení. Považujeme za nepřípustné, aby předepsaná procedura byla redukována na pouhou formalitu bez obsahu,“ píší ekologové v závěru dokumentu.

Rozhodnutí o jednotlivých návrzích z aktualizované Státní energetické koncepce podle nich totiž nelze přijímat bez znalosti a vyhodnocení ekonomických a environmentálních dopadů koncepce jako celku.

Připravovanou energetickou koncepci ekologové kritizovali opakovaně, považují ji za promarněnou příležitost. Greenpeace, Hnutí DUHA, Zelenéhý kruh a Calla se pozastavují především nad tím, že chce ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba z ODS otevírat nové uranové doly a pokračovat v plánech na rozšiřování povrchové těžby uhlí.

Podporu malým firmám, které vyrábějí elektřinu z domácích, čistých obnovitelných zdrojů, mají navíc nahradit subvence, jež budou podle ekologů ČEZ dotovat provoz drahých atomových reaktorů. „Pokud ministr Kuba svoji koncepci prosadí, průměrnou českou rodinu to bude stát několik tisíc korun ročně,“ uvedl už dříve Karel Polanecký z Hnutí DUHA.

„Globální cena ropy, plynu i uhlí rapidně roste. Vláda by měla ve velkém pomáhat se zateplováním domů, výměnou kotlů, solárními kolektory na střechách nebo obecními výtopnami na biomasu, měla by investovat do železnic a nastartovat chytré inovace, jako jsou elektromobily či superúsporné motory. Ale v návrhu jsou pouze neurčité sliby a směšně slabá opatření,“ vysvětlil Polanecký.

Podle ekologů v dokumentu také chybí konkrétní plán, jak snižovat českou závislost na fosilních palivech, jejichž cena roste a poroste. Koncepce podle nich pouze nekonkrétně slibuje, že někdy — není řečeno, jestli napřesrok, za deset, padesát nebo tři sta let; ani jak by se to mělo stát — klesne česká energetická náročnost na průměr Evropské unie.