Ekologické organizace chválí Nečase a žádají, aby dodržel energetické sliby

Redakce DR

Ekologické organizace dnes odeslaly dopis Petru Nečasovi, v němž jej chválí za to, že potvrdil úmysl neprolomit limity těžby v severních Čechách a žádají ho spolu s předsedy obou dalších količních stran, aby dodrželi i ostatní sliby.

Greenpeace, Hnutí DUHA a několik dalších organizací zabývajících se energetikou dnes v otevřeném dopise vyzvaly předsedy stran vládní koalice, aby splnili svůj závazek legislativně zajistit územní limity těžby uhlí. Ekologické organizace rovněž vládní koalici žádají, aby odmítla špatný Kocourkův návrh energetické koncepce a připravila její novou podobu.

Ekologické organizace premiéra Nečase pochválily za vyjádření z minulého týdne, že jeho vláda neschválí žádný dokument, který by předpokládal prolomení územních limitů. Ekologové připomínají koaličním předákům, že vláda se zavázala nejen zachovat limity, ale také je legislativně zajistit. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom dosud odmítalo oba závazky splnit, by právě naopak počínalo si, jako by s prolomením územních limitů počítalo.

Otevřený dopis rovněž vyzývá předsedy koaličních stran, aby odmítli návrh energetické koncepce do roku 2060 exministra Kocourka, který označují za netransparentně připravený a věcně špatný. Vláda má podle ekologických skupin novému ministrovi průmyslu a obchodu zadat vypracování takových variant energetické koncepce, které zajistí dostatek energie a budou přitom plnit vládní závazky, budou ekonomicky realistické, využijí většinu potenciálu energetické efektivity a domácích obnovitelných zdrojů a sníží naši dovozní závislost.

„Žádáme vás proto, abyste ostudný návrh energetické koncepce odmítli a zadali novému ministrovi průmyslu a obchodu úkol urychleně vypracovat takové varianty energetické koncepce, které budou plně respektovat platné koaliční a vládní závazky,“ píší ekologické skupiny a stěžují si, že ministerstvo odmítlo vzít v potaz jako jednu z možných variant budoucího vývoje české energetiky jejich koncepci nazvanou Chytrá energie.

Text Otevřeného dopisu

Vážení pánové

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09

Mgr. Radek John, předseda VV

v Praze, 15. prosince 2011

Vážení pánové,

Vaše koaliční vláda stojí před jedním ze svých nejvážnějších a nejvýznamnějších rozhodnutí. Možná již v příštím roce bude schvalovat návrh Státní energetické koncepce, který určí směr rozvoje české energetiky a do značné míry celého hospodářství na půl století dopředu. Příprava tohoto materiálu na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) probíhá velmi nestandardně. Nevalnou „kvalitu“ dosud připravených návrhů kritizuje odborná energetická veřejnost i ekologické organizace. Vyzýváme vás - jako předsedy politických stran, které tvoří vládní koalici — abyste se osobně zasadili o principiální změnu v přípravě tohoto pro naši zemi klíčového dokumentu.

Vítáme, že pan premiér minulý týden veřejně potvrdil, že vláda „…nepředloží žádný dokument, který by předpokládal prolomení územních limitů“ (MFD, 6.12.). V Koaliční smlouvě i v Programovém prohlášení vlády se zavazujete, že zachováte limity těžby hnědého uhlí a budete usilovat o jejich legislativní zajištění. Tento závazek si ale věcně příslušné MPO dosud vykládalo mylně. Ještě nedávno Martin Kuba tvrdil, že termín, který dostal na legislativní zajištění územních limitů, se prý naopak vztahuje na jejich zrušení: „…koalice se zavázala do roku 2015 neprolomovat, [...] po roce 2015 je velmi reálným modelem otevřít opravdu seriózní diskusi o tom, jestli ty těžební limity prolomit…“ (Radiožurnál, 18.11.). Zřejmě kvůli tomuto omylu MPO stále upřednostňuje variantu A2 koncepce, která navzdory vládnímu závazku počítá s uhlím za územními limity.

Návrh MPO navíc plánuje rozšiřování těžby uranu včetně devastujícího chemického loužení, těžbu černého uhlí v Beskydech či ekonomicky nerealistickou výstavbu jaderných reaktorů v nových lokalitách, která by dramaticky prohloubila závislost České republiky na dovozu jaderného paliva. Naopak opomíjí energetický potenciál úspor energie a domácích obnovitelných zdrojů identifikovaný např. Pačesovou komisí. V případě realizace by současný návrh koncepce vážně poškodil konkurenceschopnost našeho hospodářství i kvalitu života obyvatel České republiky.

Přípravu Státní energetické koncepce provázejí také vážná formální pochybení. MPO již třikrát vypsalo nestandardní výběrové řízení na přípravné práce s podmínkami nastavenými pro předem vybraného zájemce. V minulých dvou případech se proto dostalo do hledáčku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a kontrolních orgánů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Totéž mu hrozí i nyní.

Jsme si vědomi toho, že vláda nemůže energetickou koncepci schválit bez zákonného posouzení jejích dopadů na životní prostředí, které bude trvat řadu měsíců. Zdá se tedy, že na úpravu jejího návrhu je ještě čas. Domníváme se ale, že i pouhé „vzetí na vědomí“ tak špatného a netransparentně připraveného návrhu a následná veřejná debata o něm, silně poškodí důvěryhodnost vaší vlády. Žádáme vás proto, abyste ostudný návrh energetické koncepce odmítli a zadali novému ministrovi průmyslu a obchodu úkol urychleně vypracovat takové varianty energetické koncepce, které budou plně respektovat platné koaliční a vládní závazky. Ale budou také ekonomicky realistické, využijí většinu potenciálu energetické efektivity a domácích obnovitelných zdrojů, sníží naši dovozní závislost a zajistí dostatek energie v příštích dekádách.

České nevládní organizace již před rokem připravily vlastní podrobně propočítaný návrh energetické koncepce pod názvem „Chytrá energie“ (www.chytraenergie.info). MPO jej má k dispozici, mezi posuzované varianty jej však zahrnout odmítlo. Nevyužilo ani podkladů připravených Pačesovou komisí a dalších podnětů z řad odborné veřejnosti. Věříme, že dokážete dosavadní nestandardní přístup MPO změnit a ve vašem zodpovědném úkolu vám nabízíme pomoc.

S úctou,

Jan Šrytr, Ekologický právní servis

Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA

Tereza Otcovská, členka výboru o. s. Kořeny Litvínov

Edvard Sequens, Calla — Sdružení pro záchranu prostředí

Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku

Ondřej Pašek, národní koordinátor CEE Bankwatch Network