Sobotka: Jedním z důvodů žaloby je amnestie největších českých tunelářů

Vratislav Dostál

Sociální demokraté se ohradili vůči Petru Nečasovi, který označil osmadvacet senátorů, kteří se podepsali pod žalobu na prezidenta, za politicky a lidsky ubohé. Podle ČSSD ale není hanbou na podezřelé činy veřejně upozorňovat, nýbrž je omlouvat.

Sociální demokraté se v pátek ostře ohradili vůči výrokům premiéra a předsedy ODS Petra Nečase, který ve středu uvedl, že se stydí za senátory, kteří připojili svůj podpis pod žalobu na prezidenta. Mimo jiné uvedl, že v politice ještě nezažil takovou lidskou a politickou ubohost.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Já jsem v politice více než dvacet let a za tu dobu si nevzpomínám, že bych se potkal s tak nízkou politickou a lidskou ubohostí, jako je krok těchto osmadvacet senátorů. Stydím se za ně. Hanba jim,“ uvedl premiér.

„Chci se důrazně ohradit proti urážlivým slovům, která použil premiér Petr Nečas ve svém vyjádření k ústavní žalobě na prezidenta republiky. Jedním z důvodů žaloby je amnestie největších českých tunelářů, která zcela popírá principy spravedlnosti a právního státu a která dosud nikým nebyla jasně vysvětlena,“ ohradil se vůči slovům premiéra Sobotka.

Podle něj musí být každý v jakékoli veřejné funkci připraven nést odpovědnost za své činy nejen v právní, ale také morální a etické rovině, politici především. „Hanbou není na podezřelé činy veřejně upozorňovat, všemi ústavními prostředky s nimi bojovat. Hanbou je podobné amnestie podepisovat a omlouvat,“ zdůraznil předseda ČSSD.

Připomněl zároveň, že jednou z dlouhodobých priorit sociálních demokratů je úsilí o spravedlnost, rovná práva a příležitosti pro všechny bez rozdílu, včetně rovnosti lidí před zákonem.

„Proto ČSSD od samého počátku jednoznačně nesouhlasí s amnestií prezidenta republiky Václava Klause a premiéra Petra Nečase tunelářům, korupčníkům a pachatelům závažné trestné činnosti,“ uvedl předseda nejsilnější opoziční strany.

Klausova novoroční amnestie podle něj významně přispěla k prohloubení frustrace ve společnosti, posílila nedůvěru lidí ve spravedlnost, zmařila léta práce policie a soudů a zásadně ztížila možnost odškodnění desítkám tisíc občanů poškozených amnestovanou trestnou činností.

„Zároveň dlouhodobě a veřejně nesouhlasíme s dalšími spornými kroky prezidenta republiky Václava Klause spočívajícími v neplnění ústavních povinností hlavy státu, zejména v odpírání ratifikace mezinárodních smluv, nenavrhování soudců Ústavního soudu či nerespektování rozhodnutí soudů,“ vysvětlil Sobotka.

Žalobu na prezidenta převzal předseda senátu Milan Štěch z ČSSD ve středu. Svůj podpis pod ní připojilo celkem osmadvacet zákonodárců horní komory. Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka uvedl, že vedení strany senátorům žádné doporučení nedávalo.

„Bylo na rozhodnutí jednotlivých senátorů, jestli tento návrh podpoří, či nikoli. Já osobně podání tohoto návrhu podporuji. Jsem přesvědčen o tom, že prezident republiky Václav Klaus v uplynulých letech velmi často balancoval na hraně ústavy,“ řekl Sobotka pro Český rozhlas.

Předseda ČSSD v pátek také připomněl, že prezident skládá ústavní slib, ve kterém se zavazuje zachovávat ústavu a zákony České republiky. „Senát je ústavním orgánem, jemuž dosud výlučně náleží oprávnění iniciovat řízení před Ústavním soudem k posouzení odpovědnosti prezidenta republiky za jeho jednání, které směřuje proti demokratickému řádu republiky,“ připomněl předseda ČSSD.

Senátoři podle něj mají plné právo se v případě důvodných pochybností týkajících se ústavnosti zmíněných kroků prezidenta republiky zabývat ústavní žalobou pro velezradu prezidenta republiky. „Toto právo jim bylo svěřeno Ústavou a zákony a nemůže být zpochybňováno,“ dodal předseda sociálních demokratů.

„Považuji žalobu na prezidenta republiky pro velezradu za poslední možnost, jak na řadu dlouhodobě ústavně problematických kroků hlavy státu znovu veřejně upozornit, vzbudit společenskou diskusi a napomoci vytvořit napříště takovou situaci, která zabrání tomu, aby se například podobná amnestie tunelářům a korupčníkům kdykoliv v budoucnu opakovala,“ vysvětlil Sobotka.

Podle předkladatelů senátní žaloby je cílem ústavní žaloby na prezidenta republiky pro velezradu dosáhnout rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterém se vyjádří ke každému jednomu tvrzení o protiústavním jednání prezidenta, zda jím byl či dosud je narušován demokratický řád státu, a podá tím autoritativní výklad mezí ústavních pravomocí prezidenta, čímž se předejde porušování Ústavy a podobným sporům mezi jednotlivými ústavními institucemi do budoucna.

Senátoři budou návrh na podání žaloby na prezidenta pro velezradu projednávat v pondělí na mimořádné schůzi horní komory. Žaloba pro velezradu zahrnuje pět jeho skutků.

    Diskuse