Výzva: Amnestie je útokem na základy právního státu

Vratislav Dostál

Občanské iniciativy vydaly prohlášení, v němž odsuzují amnestii vyhlášenou prezidentem a požadují zrušení druhého článku amnestie, vyšetření okolností její přípravy a povolání premiéra, prezidenta a ministra spravedlnosti k ústavní odpovědnosti.

Vznikla iniciativa proti amnestii, kterou vyhlásil prezident Václav Klaus v novoročním projevu. Prohlášení vzešlo ze shromáždění, které se uskutečnilo minulý týden v kulturním centru DOX.

V textu prohlášení se mimo jiné konstatuje, že amnestie je „bezprecedentním krokem zajišťujícím definitivní beztrestnost pachatelům nejzávažnějších hospodářských trestných činů a představuje útok na samotné základy právního státu.“

Podle autorů a signatářů prohlášení je vrcholem „zastavení trestního řízení v případě pachatelů zvláště společensky nebezpečné trestné činnosti, jakou představují zmanipulovaná konkursní řízení“, jichž se dopouštěli představitelé justice.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Skutečnost, že „amnestie se v některých případech dotýká osob spojených s lidmi z okolí prezidenta a že někteří pachatelé o vyhlášení amnestie pravděpodobně předem věděli,“ podle nich „zavdává důvod k podezřením, že příprava amnestie je dílem zločinného spolčení.“

Vzhledem ke kontrasignaci premiéra a čl. 63 Ústavy, přitom za vyhlášení amnestie nese odpovědnost vláda: „Za této situace je otázkou, zda se premiér nedopustil protiprávního či protiústavního jednání, jestliže svůj podpis s vládou nekonzultoval,“ uvádějí autoři prohlášení.

Vyzvali proto představitele všech ústavních institucí, aby neodkladně začali hledat cesty a podnikat účinné kroky, jež povedou ke zrušení článku 2 amnestie. Současně signatáři dokumentu žádají orgány činné v trestním řízení, aby byly detailně objasněny a vyšetřeny veškeré okolnosti přípravy amnestie.

„Žádáme poslance a senátory, aby byli povoláni k ústavní odpovědnosti ti veřejní činitelé, kteří o amnestii rozhodli či se podíleli na její přípravě, zejména premiér, prezident a ministr spravedlnosti,“ uvedli nakonec autoři výzvy s tím, že pokud poslanci strpí stav, kdy prezident a vláda napomáhají zločinnému spolčení, ponesou za tento stav sami zodpovědnost.

Iniciátoři prohlášení připravují na nejbližší dny další protesty. K textu prohlášení se lze připojit na webu. (protiamnestii.cz) Mezi prvními signatáři jsou například advokátka Hana Marvanová, socioložka Jiřina Šiklová, herec Jiří Hromada, senátorka Alena Dernerová, literární kritik Martin C. Putna, filosof Jan Payne či publicista a podnikatel Petr Havlík.