Nečas podepsal smlouvy o vypořádání státu s církvemi

Vratislav Dostál

Navzdory opoziční výzvě podepsal v pátek Nečas s šestnácti zástupci církví smlouvy o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání. Nečas dostal mandát k podpisu smluv tuto středu od vlády.

Šestnáct statutárních zástupců církví a náboženských společností v pátek s Českou republikou podepsalo smlouvy o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání. Za vládu smlouvy podepsal premiér Petr Nečas. „Dnešním formálním podpisem smluv završujeme napravení majetkových křivd, které napáchali komunisté,“ uvedl po podpisu smluv premiér a předseda ODS.

„Počátkem devadesátých let jsme jako stát přistoupili k restitucím jako nejefektivnějšímu a nejspravedlivějšímu prvku transformace naší ekonomiky. Církve z něj tehdy byly vyňaty. Dnes jsme tento akt spravedlnosti dokončili,“ dodal premiér.

Nečas smlouvy podepsal navzdory výzvě sociálních demokratů, kteří požadovali, aby počkal na rozhodnutí Ústavního soudu. Sociální demokraté totiž požádali Ústavní soud, aby předběžným opatřením podpis smluv zakázal. „Vážné pochybnosti o ústavnosti tohoto zákona nyní posoudí Ústavní soud ČR, aby bylo zřejmé, zda je plně v souladu s ústavním pořádkem,“ vysvětlil už v pátek dopoledne Sobotka.

Připomněl také, že podle některých právních názorů nemá vláda ústavní zmocnění uzavírat smlouvy o vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi a navíc podle něj hrozí reálné nebezpečí, že se zaváže i k tomu, k čemu nebyla ani zákonem zmocněna a co již nepůjde vrátit zpět.

V ustanovení v loňském roce schváleného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je státu uložena povinnost uzavřít s každou dotčenou církví a náboženskou společností smlouvu o vypořádání. Pokud by nebyly smlouvy uzavřeny, mohla by se dotčená církev nebo náboženská společnost obrátit na soud, aby nahradil chybějící projev vůle.

Možnost uzavřít tyto smlouvy měla nicméně vláda až do 1. října 2013, podle předsedy ČSSD tedy neexistoval důvod, proč s uzavřením smluv spěchat. „Pokud tak vláda učiní, vystavuje se vážnému podezření z účelového obcházení řízení o ústavnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, která jsou vedena před Ústavním soudem,“ uvedl předseda ČSSD.

„Domnívám se, že je to nejenom správné, ale dokonce i ekonomicky výhodné. Jedinou jinou možností by bylo pošlapání práva, pošlapání právního státu, ale to je vize jiných premiérů a jiných politiků, nikoli ta moje a celé české vlády,“ vysvětlil Nečas.

„Smlouvy o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi nepůjde vypovědět, odstoupit od nich ani měnit bez souhlasu obou smluvních stran. Hrozí tak, že vláda poškodí zájmy České republiky a v případě vadně uzavřených smluv bude odpovídat za případnou škodu, která může dosáhnout velkého rozsahu,“ připomněl ale Sobotka.

Podle sociálních demokratů církevní restituce zásadně mění sekulární a republikánský charakter České republiky. Proto původně chtěli, aby se k nim v celostátním referendu vyjádřila také veřejnost. Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka také už dříve avizoval, že pokud Nečasova vláda v tomto volebním období restituce prosadí, zahájí ČSSD v případě volebního vítězství jednání s církvemi ve smyslu redukce plateb.

„Pokud uspějeme v příštích parlamentních volbách a získáme vládní odpovědnost, budeme usilovat o snížení přemrštěné finanční kompenzace církvím, kterou zákon realizuje ve výši 59 miliard korun,“ vysvětlil před časem předseda nejsilnější opoziční strany.

Vláda se s církvemi dohodla na tom, že částka, kterou jim vyplatí, bude 59 miliard korun, přičemž v úvahu má být brána inflace. Celkově by se tak mohla vyšplhat na 78,9 miliardy až 96,24 miliardy korun. Církve také dostanou zpět 56 procent majetku, o který přišly za minulého režimu. Vyplácení peněz by mělo být rozloženo do třiceti let. Přechodné období odstřihnutí financování církví od státního rozpočtu by mělo začít v roce 2013 a trvat sedmnáct let.

  Diskuse
  MN
  February 24, 2013 v 11.12
  Říká Vám to něco, pane Nečasi?
  Porušování povinnosti při správě cizího majetku - § 255a tr. zákona

  Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo z vědomé nedbalosti způsobí jinému značnou škodu tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku. Trestem může být odnětí svobody až na šest měsíců, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. V případě, že je uvedeným činem způsobena škoda velkého rozsahu, stanoví odst.2 uvedeného paragrafu možnost uložit trest odnětí svobody až na tři léta.
  PM
  February 24, 2013 v 16.24
  O jaké potrestání si koleduje pan Duka a spol.?
  MN
  February 25, 2013 v 9.30
  Co bylo ukradeno, musí být vráceno...
  Velmi zajímavé bylo vystoupení biskupky CČSH Jany Šilerové v Hydeparku ČT. Zde je (můj) přepis části od 15. minuty (M - moderátor pořadu):
  Š: (....) Moje církev, když to teď řeknu zjednoušeně, nikdy nikomu nic neukradla, přesto všechny peníze, které má teď dostat (a znovu řeknu, je to můj osobní názor) jsou v té sumě přehnané. Já nevím jestli je to úplatek (a teď mi vynadají všichni, i mí vlastní), protože je to přehnané, ta suma.
  M.: Tzn nejenom pro římskokatolickou církev, ale i ty 3 mld, které dostane vaše církev?
  Š: My jsme měli správně dostat 1,7 mld, dostaneme víc, já jsem u těch dohod nebyla, nevím proč nejenom naše církev, ale i jiné dostaly víc než měly - protože ani nám to nebylo vysvětleno...
  M: Vy to považujete za úplatek ze strany vlády, ze strany..?
  Š: To je ostré slovo, ale nevím proč jsme dostali víc. Já si myslím, že se museli taky na něčem dohodnout, já jsem u těch smluv nebyla a vím, že ta část, co nám nepřísluší si nárokovat, by měla být darována, ne státu, tomu bych nedala nic (...), ale věnovala bych to např. na charitní projekty všeho druhu...
  (...)
  M: Přesto, vy máte dojem, že ta částka je nějak nadhodnocená a nevychází z reálných předpokladů?
  Š: Ano, a za to dostanu...

  http://www.ceskatelevize.cz:8008/specialy/hydepark/22.2.2013/
  February 25, 2013 v 11.02
  Opravdu to už nejde zarazit?
  Někde tuším na Britských listech jsem minulý týden četla, ale nemohu to zpětně dohledat, že smlouvy podepsané Nečasem s církvemi mohou být zneplatněny Ústavním soudem, pokud tento, když nazná na základě podaných žalob, že je zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi protiústavní a zruší jej, antedatuje rozsudek ke dni podání žalob (Karola Hrádely, VV a ČSSD), tedy před podepsání smluv.
  Opravdu už nezbývá naděje a je třeba už jen čekat a čelit rekatolizaci naší vlasti?
  February 26, 2013 v 5.54
  Paní Švandové
  Podle mě je to jen další krok na cestě k rozkladu tohoto státu a postupnému vytváření nového (soukromého) státu ve státě. A pokud se dnes někomu zdá možnost nové rekatolizace směšnou, podotýkám, že je docela dobře realizovatelná přes sociální oblast. Tu totiž stát bude zřejmě postupně opouštět a přesouvat ji na bedra římskokatolické církve; díky rozsáhlému majetku jako jediné schopné realizovat sociální služby pro široké vrstvy obyvatel. Nerada bych jim však křivdila, možná mají dobré úmysly, takže je docela možné, že až budeme potřebovat třeba do domova důchodců, nedopadneme nakonec jako žebrák v té Wolkerově baladě:

  NE SAMÝM CHLEBEM...

  Kdys ve večerním šeru
  přibelhal ke klášteru
  muž zbídačelý tuze
  od hladu, zimy, chůze.

  "Kdos na vrata nám tluče",
  dí opat, zlostně bruče.
  "Běž bratře Matyáši,
  se podívat, kdo straší."

  "Kdo jsi, jenž tlučeš do vrat?"
  "Ach, pane, chléb! Mám hlad, hlad!
  Ach dobrotivý Bože,
  jen přes noc teplé lože!"

  "Věříš-li v Krista Pána
  a Maria že panna?"
  Tu poutník dí: "I třeba,
  jen dej mi kousek chleba!"

  "A byl jsi u zpovědi?"
  Zrak jeho smutně hledí.
  "Ach přebolestný osud!
  Já nebyl u ní dosud.

  Já bydlil v dálných lesích
  a snil jen o nebesích."
  "Toť přetěžká věc, synu!"
  "Ach, pane můj, vždyť hynu!"

  "Teď dám ti požehnání
  a až po zpovídání
  ti rozhřešení dáno.
  To bude zítra ráno.

  Až přijmeš tělo Krista,
  tvá duše bude čistá.
  Tak vymodlíš si chleba
  a všeho, čeho třeba.

  Však nejsi čistý dosud,
  běž proto trochu odsud!
  Tam u zdi polož sebe
  a opatruj tě nebe."

  Pak brána bouchla zase.
  Tu poutník pozvedá se.
  Mráz poněkud jej zebe,
  však - pochází též z nebe.

  Mnich dobrý ráno přišel,
  poutník jej nevyslyšel,
  neb nebe v oné době
  si vzalo duši k sobě.

  Mnich poklonil se k zemi
  a kříži potom třemi
  se pokřižoval v líci
  a šel to bratrům říci.

  Tu hlasy v kapli steré
  mu pěly "miserere".
  MN
  February 26, 2013 v 9.55
  Bohužel
  nežijem "v zemi, kde zítra již znamená včera" (J.F. o SSSR), ale kde včera znamená zítra. Ale samozřejmě, je to naše vlastní vina.
  PM
  February 26, 2013 v 10.16
  Tak bolnolyricky to možná nepůjde
  ale bolné to musí být, neb jinak ten lidský pokrok nekráčí.
  V současném tažení bohatých proti chudým mají bohatí sice stále ještě navrch. Jenže i v jakkoliv nezdařené demokracii potřebuje elita ke svému vládnutí souhlas masy, o který se musí populisticky doprošovat, podbízet a nakonec totálně kompromitovat.
  Pokud v dobitém území nezruší demokracii, tak jakkoliv mazaná demagogie ztratí své kouzlo ...........rád bych předpokládal.