Obama představil další plány

Petr Jedlička

Prezident USA pojal tento rok Zprávu o stavu Unie daleko naléhavěji než v předchozích letech. Pokud prý nedospějí republikáni a demokraté k dohodě, bude prosazovat reformy pomocí vlastních pravomocí.

S tradiční bravurou a obvyklou výřečností, více apelativně a místy i útočně. Tak podle pozorovatelů přednesl americký prezident Barack Obama letošní Zprávu o stavu Unie — pravidelné zhodnocení poměrů v USA a nastínění dalších plánů. V první části své řeči vyzdvihl Obama pozitiva, kterých se podařilo Američanům dosáhnout za jeho dosavadního vládnutí. V dalších pak připomněl problémy, jimž USA stále čelí, vyzval zákonodárce, aby schválili, nebo připravili ty či ony zákony, a představil kroky, jež hodlá podniknout jeho vláda nebo on sám.

„Stále odklízíme sutiny krize, ale již můžeme s obnovenou sebedůvěrou říci, že naše Unie je silná. (Přesto se) mnoha tvrdě pracujícím lidem nedostává toho, co by si zasloužili,“ řekl prezident v úvodní části projevu.

„Přibývá pracovních míst — leč mnoho Američanů nemůže získat práci na plný úvazek. Zisky firem rostou do nebývalých výšin — leč výše příjmů a mezd již po dekádu přinejlepším stagnuje. Je úkolem naší generace znovunastartovat motor amerického hospodářského růstu — vzestup a rozšíření střední třídy,“ vybírá z úterní řeči BBC.

Právě důležitost ochrany, rozvoje a prosperity střední třídy byla dle pozorovatelů osou celé letošní Zprávy. Obama předestřel vizi založenou na otevírání možností dětem z chudších vrstev, podpoře důchodců, veteránů a rodin s hypotékami a všestranném rozvíjení talentu, podnikatelského ducha i inovací. Konkrétní naplnění této vize má pak dle prezidenta učinit z USA znovu tu nejlepší zemi pro život, k rozvoji možností jednotlivce a k vytváření pracovních míst na světě.

Konkrétní plány

V čistě obsahových rozborech Zprávy si znalci všímají nejvíce závazku jednat o transatlantickém hospodářském partnerství (tj. o zrušení bariér obchodu mezi USA a EU), slibu podniknout další kroky k omezení uhlíkatých emisí a snížení energetické náročnosti průmyslu i domácností a apelu na zvýšení federální úrovně minimální mzdy na devět dolarů za hodinu.

Při formulaci ostatních plánů Obama více či méně opakoval nebo rozvíjel to, co sliboval už loni — investice do oprav základní infrastruktury, podporu kvalitních školek i škol, které zvyšují kvalifikovanosti mladých Američanů, zřizování vědecko-technologických inkubátorů v krizí zasažených lokalitách, reformu přistěhovalecké politiky, odměňování firem, které přesouvají pracovní místa zpět do USA, rušení daňových výhod pro velké korporace a vysoko-příjmové vrstvy a prosazení dalších kroků ke zmírnění tempa zadlužování.

Žádné z opatření nemá dle prezidenta „ani o niklák“ přesáhnout rozpočtový rámec, na němž se dohodli demokraté s republikány před osmnácti měsíci. Navíc mají dál pokračovat jednání o snižování rozpočtových schodků, a to tak, aby zadluženost USA klesla perspektivně o čtyři biliony dolarů. Škrty nicméně nesmějí ohrozit důchodce, vzdělávací systém či program příspěvků na zdravotní péči Medicare, uvedl Obama dále.

Zahraniční politika

V zahraničněpolitické oblasti slíbil Obama pokračovat ve stahování vojáků z Afghánistánu tak, aby po roce 2014 zůstali v zemi jen instruktoři a jednotky vyhledávající teroristy, nepodnikat nové intervence v zámoří, ale podporovat zahraniční vlády v jejich kampaních proti terorismu na vlastním území, a jednat s Ruskem o dalším omezení jaderného arzenálu a důslednější kontrole obchodu s materiály, které lze použít k vývoji jaderných zbraní.

Podobně jako v minulých letech Obama uvedl, že USA udělají „vše, co je zapotřebí“, aby zajistily, že Írán nezíská jadernou zbraň a státu Izraele bylo zaručeno právo na mír a bezpečnost. S jasnou rozhodností pak hodlá prezident podnikat kroky, které přimějí země jako Severní Korea si uvědomit, že mohou prosperovat jedině při dodržování mezinárodních závazků a že provokace jako poslední jaderný test vedou jen k pokračování jejich izolace.

Spojené státy si mají i nadále vydržovat „nejlepší vojsko na světě“; Kongres pak slíbil Obama více zapojit do kontroly právního rámce protiteroristických operací, včetně cílených likvidací „nebezpečných osob“.

USA za Obamy údajně nebudou diktovat zemím jako je Egypt, jak vést demokratickou transformaci. Budou však trvat na tom, aby respektovaly nezcizitelná práva svých občanů. Toto poselství chce prezident šířit i během velké cesty po Blízkém východě, na níž se chystá v příštím měsíci.

Forma a reakce

Analytikové z agentur se ještě pozastavují nad formálními zvláštnostmi letošní Zprávy, resp. nad naléhavým tónem několika pasáží. Zatímco loni, předloni i dříve prezident akcentoval nutnost domluvy a společného postupu demokratů s republikány, tentokrát kladl důraz na potřebu konat. Výzvy k odložení stranických zájmů sice zazněly i v letošní řeči; zřetelně — a v jednom případě i vysloveně — se tak však stalo s dovětkem typu „čiňte se, nebo věc prosadím sám prezidentskými pravomocemi“.

Různé obměny formulace „get it done“ se v projevu objevily na více než deseti místech. Přesně hodinová řeč byla mnohokrát přerušena potleskem, k němuž se nezřídka připojili i republikáni.

Vybraný zástupce opozice, kterým byl letos republikánský senátor z Floridy Marco Rubio, přednesl s několika hodinovým zpožděním také tradiční odpověď. V patnácti minutách shrnul nejpodstatnější republikánské výhrady k Obamovu přístupu (dělání dalších dluhů, zanedbávání těžby nerostných surovin, snaha řešit vše zásahy státu a daněmi) a apeloval na zjednodušení, resp. zlevnění systému federální správy.

Rubiův projev nedosáhl dle pozorovatelů zdaleka kvalit prezidentovy řeči. Značné pozornosti se ovšem dostalo jedna z pasáží reakce, v níž si floridský republikán poněkud rozpačitě odskočí pro doušek vody.

Další informace:

BBC News State of the Union: As it happen

BBC News State of the Union: Obama pledges to reignite economy

BBC News Republican rank and file have little appetite for change

The New York Times How the Union’s State Got So ‘Strong’

The Washington Post Obama’s incredibly ambitious second-term agenda

The Guardian State of the union: the president proposes

The Guardian State of the union 2013: Obama pledges new deal for US middle class

The Guardian Marco Rubio's Republican state of the union response shows thirst for success