Smog nad Prahou politiky nezajímá

Vratislav Dostál

Koncentrace zdraví škodlivých látek v pražském ovzduší je nejhorší hned po průmyslové Ostravě. Obyvatele trápí každou zimu smog. V roce 2010 byl přitom schválen Krajský program snižování emisí, ale město jej neplní.

Pražské politiky nezajímá smog nad českou metropolí. V roce 2010 byl přitom schválen Krajský program snižování emisí. Město jej ale neplní. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je příčinou smogu přebujelá automobilová doprava.

Ve středu ráno se proto na Nuselském mostě severojižní magistrály uskutečnil „smogový dýchánek“ s názvem Akce čisté plíce. Účastníci chtěli přimět řidiče k zamyšlení, zda musí jezdit každé ráno do práce autem. Zároveň apelovali na politiky, aby začali jednat.

„Ve srovnání s loňským rokem se naplňování Krajského programu snižování emisí téměř nehnulo z místa. Přestože smog zahaluje metropoli každou zimu, vedení města nepovažuje zdraví Pražanů za svou prioritu,“ vysvětlil Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

Podle něj je problémem nechuť politiků regulovat automobilovou dopravu, která je příčinou smogu. „Od roku 2000 narůstá každoročně objem individuální automobilové dopravy o dvě procenta a nikdo se jej nepokouší zbrzdit. Miliardy městských investic směřují do tunelu Blanka, zatímco rozvoj veřejné, cyklistické a pěší dopravy se prakticky zastavil,“ vysvětlil Filler.

„Program snižování emisí požaduje zavedení mýtného pro vjezd do centra Prahy, stavbu nových linek metra a tramvají a doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Většinu z toho město dělá polovičatě nebo nedělá vůbec. Výsledkem je zhoršující se kvalita ovzduší,“ dodal Filler.

Auto*Mat provedl letos podruhé analýzu Krajského plánu snižování emisí. Při hodnocení vycházel z odpovědí magistrátu na konkrétní dotazy. Iniciativa došla k závěru, že Praha plní stanovená opatření pouze ze čtyřiačtyřiceti procent. Loni byla míra plnění plánu prakticky stejná — pouze osmatřicet procent.

V loňském roce se zvýšila priorita trasy metra D, naopak špatná finanční situace města vedla k ukončení programů zavádění alternativních paliv. Zářijové změny ve veřejné dopravě pak zhoršily její kvalitu.

Poměrně málo se podle iniciativy Auto*Mat dělá v omezování prašnosti. Od roku 2010 se například snížil rozpočet na čištění ulic od prachu i na výsadbu izolační či uliční zeleně. „Truhlíková kauza“ na Praze 5 odhalila nekoncepčnost výsadby zeleně v pražských ulicích. Regulační plán pro smogovou situaci, který Praha schválila loni v dubnu, neobsahuje regulaci automobilové dopravy.

„Smogovým dýchánkem s podtitulem Akce čisté plíce chceme upozornit na to, že politikům je poškozování zdraví Pražanů lhostejné. Do centra se každé ráno valí tisíce aut, v nich sedí jediný člověk. Město by mělo dělat všechno proto, aby je přesvědčilo jet veřejnou dopravou,“ řekl organizátor akce Václav Mucala.

Podle výzkumů vědců z Akademie věd ČR má znečištěné ovzduší závažný negativní dopad na lidské zdraví. Automobilová doprava je zdrojem prachových mikročástic, na které se váží toxické látky a člověk je pak vdechuje hluboko do plic. Život ve městě s trvale znečištěným ovzduším vede k alergiím, onemocněním dýchacího ústrojí a srdce, i poškození genetické výbavy člověka.