Ústavní soud odmítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení amnestie

Vratislav Dostál

Ústavní soud v úterý odmítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení novoroční amnestie prezidenta Václava Klause. Návrhem senátorů, který směřuje pouze proti článku II amnestie, se soud ještě bude zabývat.

Plénum Ústavního soudu svým úterním usnesením odmítlo návrh Městského soudu v Praze na zrušení rozhodnutí prezidenta republiky o novoroční amnestii. Soud se nicméně podle vedoucího protokolu Ústavního soudu Vlastimila Göttingera bude ještě zabývat návrhem skupiny senátorů, který směřuje pouze proti článku II Klausovy amnestie.

Městský soud v Praze vedl trestní řízení ve věci, na niž se podle jeho názoru vztahuje vyhlášená amnestie. Pražský soud proto trestní řízení přerušil a navrhl Ústavnímu soudu, aby rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause o amnestii zrušil.

Ústavní soud návrh odmítl ze dvou odlišných důvodů. Prvním bylo, že ke dni zahájení řízení v této věci již Ústavní soud začal jednat o zrušení napadeného článku II amnestijního rozhodnutí, a to ve věci návrhu podaného skupinou třiceti senátorů.

Návrh Městského soudu v Praze je proto podle ústavnho soudu nepřípustný, neboť jeho projednání brání překážka litispendence (právní překážka již jinde započatého, zahájeného a rozhodovaného řízení).

Druhým důvodem, jež vedl ústavní soud k odmítnutí návrhu Městského soudu bylo to, že v trestní věci, kterou Městský soud v Praze projednává, přichází v úvahu pouze aplikace článku II amnestijního rozhodnutí. Ostatní jeho části se v dané trestní věci podle ústavního soudu vůbec neuplatní.

„Podmínkou pro podání návrhu Ústavnímu soudu je však reálná aplikace napadeného právního předpisu. Tato podmínka splněna nebyla, a proto byl návrh odmítnut i v této části, jako návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou,“ vysvětlil Göttinger.

    Diskuse (0 příspěvků)