Péťa je chudinka

Pavel Novák

Za všemi činy Nečasovy vlády je záměr nadržovat tunelářům, zlodějům, oligarchům a olupovat, ohlupovat a zbavovat práv většinu občanů. Tuto vládu je třeba odstranit, čím dříve, tím lépe.

Tato vláda škodí. Kudy její členové chodí, tudy škodí. Nejen, že ve vládě boje proti korupci polovina ministrů odstoupila či byla vyměněna kvůli korupci či netransparentním majetkovým poměrům. Tato vláda rozpočtové odpovědnosti také masivně zadlužuje zemi, za souběžného zhoršování životní úrovně nižších a středních vrstev a rozjíždění velkorysého mejdanu pro bohaté.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Zrozeni ke korupci

Tato vláda se s korupcí a rozpočtovou neodpovědností již narodila. Jak jinak lze interpretovat „transparentní“ předvolební dar Zdeňka Bakaly stranám vládní trojkoalice, oznámený pro jistotu ale až den po volbách? Či účast fiskálního teroristy Miroslava Kalouska, odpovědného za všechny nejhorší rozpočty v krátkých dějinách České republiky? Kapitolou pro sebe je údajně noblesní a čistý, v ničem nenamočený kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg.

Pražská kavárna a umělecká fronta zapomínají na Schwarzenbergovy kšeftíky se Zdeňkem Bakalou a Becherovkou, na zásadové postoje v čunkiádě a bytí/nebytí ve vládě s vyslanci soukromé bezpečností agentury. Či neospravedlnitelné hlasování v OSN (Česká republika hlasovala proti zákazu zbraní s ochuzeným uranem), neúčast na předávání Nobelovy ceny za mír Evropské unii a podobně.

Silný a čestný premiér

Petr Nečas býval vycházející hvězdou pravicového nebe. Údajně čestný, neposkvrněný, statečný bojovník s kmotry. Komentátoři a analytici zapomněli na ustrašeného Peťulu, který odmítl být ministrem vnitra v Klausově vládě, se statečností sobě vlastní, z rodinných důvodů. Čestný a čistý premiér, který nebude vládnout s kmotry, ani s podivnými neprůhlednými stranami.

Proto, v zájmu prosazení restitucí, asociálních reforem, zavedení nadstandardů a podobných zhůveřilostí v klidu vládl s Věcmi veřejnými aka ABL. Proto dodnes vládne s LIDEM. Proto je ve vládě kmotří potěr Kuba, Bendl a Kalousek, Proto, jako vždy, zapomněl na svá slova o nevládnutí ve stojedničce či stodvojce. Ano, vládne tedy v 99ce či 98ce s ad hoc podporou neformálního sdružení „Pupkáči pro sport“ a dalších podobných transparentních struktur, nemluvě o pravomocně odsouzeném korupčníkovi Pekárkovi a vodárenském Bernáškovi.

Poslední kapka

Nechtěl jsem se zabývat amnestií. Jenomže veřejným prostorem zní z úst premiéra, ministra financí a naposledy i pana Mlsny nesmysly a absurdní výklady Ústavy. První věcí je teorie, že ostatní členové vlády, například Miroslav Kalousek či Karel Schwarzenberg, nemají odpovědnost za rozhodnutí spolupodepsaná premiérem či jím pověřeným členem vlády, protože neexistuje usnesení vlády. Tato praxe je rozhodně špatná, podle mého názoru má logicky být ke každému podpisu či nepodpisu premiéra pod výplody prezidenta usnesení vlády, protože vláda rozhoduje ve sboru a tato jakási individuální pravomoc premiéra, vytvořená ale jen praxí a zvyklostí v některých případech, je v rozporu s celkovým vyzněním Ústavy i pravidly demokratického právního státu.

Pokud totiž předseda vlády, nebo jím pověřený ministr spolupodepíše rozhodnutí prezidenta, stane se za něj odpovědná celá vláda. Z logiky věci musí tedy mít vláda jako celek možnost vyjádřit jednoznačně přihlášení se či naopak nepřihlášení se k této odpovědnosti. Zkrátka a dobře, pokud by starosta malého města učinil to, co učinil chudáček Petřík, bez rozhodnutí rady či zastupitelstva by cosi podepsal, šel by si velmi pravděpodobně sednout do šatlavy. Ne tak u premiéra.

Vrchol ubohosti

Vrcholem ubohosti je ovšem teorie Miroslava Kalouska, rozpracovaná Petrem Nečasem a druhým Petrem, Mlsnou, že vláda není odpovědná za spolupodepsané rozhodnutí prezidenta meritorně, ale pouze za jeho provedení. Dokonce, že premiér nemůže rozhodnutí prezidenta nepodepsat, pokud, jak pan Mlsna tvrdí, není v rozporu se zákonem. Pokud by bylo rozhodnutí prezidenta v rozporu se zákonem, bude neplatné a není třeba řešit podpisy.

Z této logiky, nevyplývá, proč tedy premiér či jím pověřený ministr nepodepisuje všechna rozhodnutí prezidenta, proč není takovýmto strážcem zákonnosti a ústavnosti i u jiných rozhodnutí. Milost či jmenování člena bankovní rady tedy z mlsnologiky nemůže býti protizákonné, jmenování soudce ale ano? Stejný je případ odpovědnosti za provedení a nikoli za obsah rozhodnutí. To snad u milosti jde prezident osobně vyvést omilostněného z basy? Neprovádí to také vězeňská služba, v součinnosti se soudem? Není to také provedeno na odpovědnost ministerstva spravedlnosti? Jaká je to vláda, která dokáže tvrdit cokoli, jen aby se vyhnula prostému a jasnému přiznání — ano, udělali jsme chybu, nechali jsme se prezidentem nachytat a umožnili propuštění jeho přítelíčků z mokré čtvrti?

Konec ubohosti

Tato vláda postrádá legitimitu. Z Ústavy si dělají její členové trhací kalendář. Prosadila veřejnou službu, odmítnutou Ústavním soudem, k němuž mám tisíce výhrad, ale v tomto případě rozhodl správně, jakožto nucené práce. Nic se neděje. Vyhodila miliardy kvůli zdržení KIVSu. Vytvořila nefunkční registr vozidel, nepovedené základní registry, odfláknutý a obludně předražený systém Státní pokladny. Je prolezlá korupčníky, ubožáky, slabochy a licoměrníky. Porušuje Ústavu a když ji neporušuje, vykládá ji hotentotským způsobem.

Předseda Ústavního soudu mluví o diletantismu a amatérství. O to ale vůbec nejde. Za všemi činy této vlády je záměr. Záměr nadržovat tunelářům, zlodějům, oligarchům a olupovat, ohlupovat a zbavovat práv většinu občanů. Tuto vládu je třeba odstranit, čím dříve, tím lépe.

    Diskuse