Rada ČT schválila nový koncept pořadu Nedej se

Vratislav Dostál

Programová rada České televize schválila novou podobu publicistického pořadu Nedej se. Pořad bude mít nově téměř půlhodinovou stopáž a otevře se širší skupině tvůrců, témat i žánrů.

Programová rada České televize (ČT) schválila novou podobu publicistického pořadu Nedej se. Tisková mluvčí ČT Michaela Fričová uvedla, že díky týdenní pravidelnosti se bude publicistický pořad i nadále věnovat investigativní žurnalistice. Kromě toho chce nabídnout i další žánry. Nový koncept pořadu Nedej se schválila Programová rada bez výhrad.

„Shodli jsme se jednoznačně na nutnosti zachovat jeho investigativní rovinu včetně názvu. Nedej se je zaběhlou značkou, která se těší respektu veřejnosti, i odborných kruhů. ČT2 dostane ucelenější pořad, který posílí roli veřejné služby v oblasti problémů životního prostředí, což bylo cílem nového konceptu. ČT přitom zůstává otevřená i jiným projektům na dokumentární cykly o stavu životního prostředí v ČR. Stejně přistupuje ke všem oblastem života společnosti,“ uvedl v tiskovém prohlášení ředitel programu České televize Milan Fridrich.

Nový koncept tématu péče o životní prostředí má podle Fričové oslovit širší skupiny veřejnosti. Pořad bude mít vlastní odbornou radu a webový portál. Za pražské studio České televize zajišťuje pořad Tvůrčí producentská skupina (TPS) Petra Kubici a za ostravské studio TPS Lenky Polákové.

Současně se bude na nové podobě pořadu podílet větší skupina tvůrců, než tomu bylo doposud. „K ekologické problematice bych rád přivedl nové režiséry. Stávající tvůrci budou mít přitom rovnocennou možnost natáčet jednotlivé díly cyklu. Také koncept nového pořadu jsem připravil s dosavadním dramaturgem pořadu Pavlem Bezouškou, který koncept osobně prezentoval Programové radě ČT a se kterým počítám jako s hlavním dramaturgem,“ vysvětlil Petr Kubica, kreativní producent TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky, dříve pedagog na Katedře dokumentární tvorby FAMU a programový ředitel Academia filmu.

„Na jednotlivé dokumenty budou dohlížet také další dramaturgové mojí tvůrčí skupiny, jimiž jsou Lucie Králová, Vít Janeček, Martin Mareček a Ivo Bystřičan,“ dodal Kubica. Širší skupina tvůrců bude mít za úkol přiblížit aktuální témata životního prostředí a péče o něj způsobem, který dokáže oslovit širší skupinu diváků. Diváci a zástupci občanských sdružení budou mít také možnost přispívat svými náměty. Využít k tomu budou moci kromě emailové adresy také nové webové stránky nebo sociální sítě. Webové stránky budou mít současně ambici sledovat vývoj odvysílaných kauz dlouhodobě a nabízet prostor k diskuzi.

„Naším cílem je, aby dobře zpracované ekologické dokumenty promlouvaly k co nejširšímu okruhu diváků. Ve společnosti začíná převažovat obraz ekologů jako bezohledných bojovníků za svoji jedinou pravdu a tím upadá vážnost a smysl jejich úsilí,“ uvedl Kubica s tím, že by byl rád, aby byla ekologická problematika vnímána s celospolečenským dopadem. „Výsledkem naší práce, za kterou nesu odpovědnost, by neměl být jen jeden cyklus, ale přirozená náklonnost k zeleným tématům, jež by měla prorůstat i další tvorbou České televize,“ dodal.

Kubica také zdůraznil, že chce ke tvorbě pořadu přizvat odborníky, se kterými tvůrci Nedej se spolupracovali již v minulosti. „Opřít bych se chtěl také o poradní orgán složený z odborníků, který bude přinášet podstatná témata, jimž by se v této oblasti měla televize veřejné služby věnovat. Velice rádi uvítáme náměty občanských inciativ i diváků,“ uzavřel Kubica.

    Diskuse
    December 21, 2012 v 11.02
    Zpráva není přesná protože neuvádí, že bude zároveň zrušen pořad "Přidej se", který se věnoval pozitivním ekologickým počinům. Nejedná se tedy, jak by se mohlo zdát, o prodloužení času věnovaného Českou televizí životnímu prostředí, ale o prodloužení jednoho pořadu a zrušení druhého.

    Smysluplnost tohoto kroku jsem dosud nepochopil, ale obávám se jako u všech neoliberálních změn, nějaké skryté, neřečené účelovosti.