O zrušení formátu Nedej se nebyla řeč, reaguje ředitel ČT na výzvu ekologů

Vratislav Dostál

Vedení České televize se ohradilo vůči informacím o zrušení pořadu Nedej se. Tématu ochrany životního prostředí chce prý ČT naopak ve svém vysílání poskytnout ještě větší prostor než doposud, a to včetně investigativní roviny.

Česká televize (ČT) se ohradila proti informacím o zrušení pořadu Nedej se a proti kampani, která na základě těchto informací vznikla. „Není pravda, že Česká televize definitivně ruší pořad Nedej se a že se kritickému pohledu na ekologii ve svém vysílání nebude věnovat,“ uvedla Česká televize v reakci na výzvu Arniky s tím, že je tomu naopak.

Tématu ochrany životního prostředí chce prý Česká televize naopak poskytnout ve vysílání ještě větší prostor než doposud, a to  včetně investigativní roviny. Prostřednictvím nového formátu chce oslovit i nové autory, kteří se problematikou ekologie zabývají.

„O zrušení formátu Nedej se nikdy nebyla řeč. Sám jsem naopak na Programové radě podporoval rozšíření stopáže a změnu formátu tak, abychom ještě více podpořili snahu kritického pohledu na ekologické otázky,“ vysvětlil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„O to více nechápu jednání některých tvůrců a dalších osobností uměleckého a politického života, kteří se připojili k této iracionální kampani protestující proti problému, který nevznikl,“ dodal Dvořák s tím, že vedení České televize vede se všemi tvůrci otevřenou diskuzi. „Debatujeme o cílech a vyjasňujeme si, jak je naplnit. Stejně tak tomu bylo i v tomto případě,“ zdůraznil Dvořák.

Téma ekologie chce prý Česká televize na svých obrazovkách určitě zachovat. Doposud ho divákům nabízela v podobě dvou publicistických magazínů odlišné dramaturgie s názvy Nedej se a Přidej se. Tento formát, který Česká televize vysílá beze změny už mnoho let, nicméně podle vedení ČT již neodpovídá současným potřebám moderně a efektivně fungující televize veřejné služby.

„Místo dvou dramaturgicky odlišných magazínů na téma ekologie přinese Česká televize jeden ucelený půlhodinový formát, který na větším prostoru bude moci nabídnout ekologické otázky ve větším společenském kontextu,“ uvedla ČT v tiskovém prohlášení.

V rámci nového konceptu, jehož spoluautorem je současný dramaturg pořadu Nedej se Pavel Bezouška, chtějí tvůrci pořadu zachovat investigativní rovinu současného magazínu, kdy pátrají po nepravostech, odhalují kauzy v oblasti ekologie a kriticky nahlížejí na porušování zákonů, osobních a skupinových zájmů, které člověka a přírodu poškozují.

„Jsem přesvědčen o tom, že díky možnostem a časovému rozsahu půlhodinového kritického dokumentu se lze soustředěně a do hloubky věnovat konkrétním problémům z oblasti ekologie,“ vysvětlil kreativní producent ČT Petr Kubica, který nový formát připravuje. Rozhodovat o něm bude Programová rada České televize v rámci svého dlouhodobě plánovaného úterního programu.

Nový formát se chce podle vedení ČT ve větší míře otevřít spolupráci i s dalšími autory. Současně chce být otevřený spolupráci se všemi, kteří se ekologické problematice dosud věnovali. „Zachovává významnou roli veřejnoprávní televize, kdy řada námětů vychází přímo od diváků. Nadále počítá se zavedenou spoluprací s odborníky z Akademie věd České republiky, univerzit a občanských sdružení,“ uvedlo vedení ČT.

Mezi experty, s nimiž chce Česká televize spolupracovat, jsou například Jan Keller, Bedřich Moldan či ekologická sdružení Arnika, Veronika nebo Hnutí DUHA.

  Diskuse
  December 19, 2012 v 12.12
  Reakce tvůrců
  Dobrý den, pro info přikládám reakci týmu RNDr. Pavla Bezoušky na nepřesné informace manažerky Diváckého centra ČT Miroslavy Pevné, které byly v článku citovány:

  1. Pořady Nedej se i Přidej se skutečně po 20 letech definitivně končí, poslední vysílání je naplánováno na neděli 30. 12. 2012.

  2. Nedej se a Přidej se nebyly "magazíny", ale monotematické publicistické pořady, s jednotným dramaturgickým vedením, koncipované jako navzájem se doplňující dvě strany jedné mince (Nedej se = kauzy, Přidej se = pozitivní příklady ochrany ŽP). Na tomto formátu nebylo nic "roztříštěného".

  3. Dramaturg obou pořadů RNDr. Pavel Bezouška by nikdy dobrovolně s ukončením těchto pořadů, které v ČT začátkem 90. let sám vymyslel a prosadil, nesouhlasil - dvacet let bojoval o jejich podobu i obsah.

  4. RNDr. Bezouška mnoho let opakovaně navrhoval vedení ČT, že osvědčený formát Nedej se – Přidej se by měl být DOPLNĚN delšími dokumenty a diskusním pořadem na stejná témata. Vedení tyto návrhy opakovaně odmítalo (diskusní pořad se jednu dobu souběžně s Nedej se vysílal pod názvem Na větvi, pak byl zrušen bez náhrady). Nikdy Bezouška nenavrhoval NAHRADIT Nedej se dokumentem!

  5. Dokument (jednoznačné zadání programového okna "Ekologie kolem nás") v žádném případě nemůže adekvátně nahradit "publicistiku" - ať už bude mít v zadání "kritický", "společenský" nebo "Bakalův". Obě formy mají zcela odlišné zadání a hodnocení i ze strany Kodexu České televize (dokument v podstatě nemusí vyjadřovat pravdu či fakta, stačí zajímavý autorský pohled, zatímco publicistika musí plnit kritéria vyváženosti, slyšení obou stran sporu atd.)

  6. Až poté, co nový kreativní producent Petr Kubica (vyučující zároveň dokument na FAMU) přišel s informací, že vedení v žádném případě nepřipouští pokračování jeho pořadů a chce dokumenty, se RNDr. Bezouška snažil prosadit aspoň formu dokumentu s investigativními prvky, s reakcí na společenskou objednávku, tedy na problémy občanů atd. (prostě byl k tomu donucen, aby nevznikla série dokumentů o ptácích atp.)

  7. Pro leden-únor není zatím naplánována výroba žádného ekologického pořadu (tedy žádný “větší prostor pro ekologii v ČT”).

  8. Pro další měsíce není zatím schválen žádný ekologický pořad - tedy není ve výrobním plánu. Je schváleno pouze vysílací programové okno "Ekologie kolem nás", autoři ani náplň zatím nejsou vybráni.

  /stav k 17.12.2012/