Širší a rozšiřující se 

Patrik Eichler

Zelení se připojili k podpoře kandidatury Táni Fischerové na prezidentku České republiky. Rozhodli se pozdě a společné věci uškodí.

Kolik lidí ví, že se budou v lednu konat prezidentské volby? A kolik z nich ví, že se někdy počátkem listopadu budou podávat jakési kandidátky? A kdo ji nepodá s patřičnými náležitostmi, ten že v lednu na volebním lístku nebude? Chtěl bych si myslet, že vedení Strany zelených odpověď na tyto otázky znalo, než začalo jednat o podpoře kandidatury Táni Fischerové na prezidentku České republiky. A že je dobře zvážilo, než došlo na oznámení, že se strana připojuje „k širší a stále se rozšiřující občanské koalici za její zvolení“.

Nechci psát, proč nesouhlasím s argumenty z tiskové zprávy Strany zelených. Nechci psát ani o tom, komu tento krok prospěje. Podle Alexandra Mitrofanova to bude Miloš Zeman, podle Jakuba Patočky jde o podporu Janu Fischerovi. Chci se podivit, kde je ta „širší a stále se rozšiřující občanská koalice“. Kdo bude jménem této koalice sbírat podpisy na podporu Táni Fischerové. A chci se zeptat, kolik jich sebere.

Už několik let se před každými volbami snažím objet alespoň několik politických akcí (mítinků, besed o programu, sběrů petic). Zajímá mě, kolik lidí chodí. Jaké padají otázky. Jaká témata mají lidé za nejdůležitější. Před krajskými a senátními volbami chodí lidí málo. Místo otázek padají spíše konstatování, co vláda udělala špatně. A nejdůležitější téma je nezaměstnanost těsně provázena exekutory. Krajské a senátní volby zcela zastiňují volby prezidentské.

V takové atmosféře se mi těžko představuje, že Strana zelených dokáže pro kandidátku s neznámým jménem usilující „o celkovou hodnotovou transformaci společnosti v zájmu životního prostředí“ sebrat třicet či čtyřicet tisíc podpisů.

Těch podpisů, které Táňa Fischerová celkem jistě ještě potřebuje. Podpisů, které v tuto chvíli nemá ani Zuzana Roithová, ani Jiří Dienstbier, ani Vladimír Franz. A to přesto, že první dva mají za sebou početné strany a ten poslední sedmadvacet tisíc facebookových přátel. Podpisů i tak ale zatím sehnal ani ne polovičku.

Jistě není problém, aby se sešlo tisíc lidí a každý dodal padesát podpisů. Stejně tak by stačilo, aby pětadvacet tisíc lidí poslalo arch se dvěma podpisy. Jenomže mají zelení aktivizovanou síť spolupracovníků, kteří to udělají? A kteří to udělají během měsíce? A mají metodu, jak aktivizovat byť i jen ty, kdo Táňu Fischerovou znají a podporují ji, takže je není třeba přesvědčovat o správnosti takového rozhodnutí?

Pokud ano, pak jsou zelení nebývale dobře organizovanou silou schopnou politické akce. A jsou také silou do této chvíle nebývale dobře skrytou.