Jsme přesvědčeni, že se zvýší chudoba, varují odboráři

Vratislav Dostál

Odboráři se vrátí na jednání tripartity. Důvodem je vládní návrh státního rozpoču na příští rok. Opatření navrhovaná v rozpočtu odmítají a varují před zvyšující se mírou chudoby v České republice.

Odboráři po šestiměsíční pauze opět zasednou s vládou a zaměstnavateli k tripartitnímu stolu. Důvod je podle nich pádný - návrh státního rozpočtu na příští rok. ČMKOS je totiž přesvědčena, že opatření navrhovaná v rozpočtu na rok 2013 povedou k tomu, že se dále zvýší míra chudoby v České republice.

„Upozorňujeme, že již v současnosti je Česká republika na čtrnáctém místě mezi zeměmi Evropské unie v relativním počtu osob ohrožených chudobou,“ uvedli odboráři ve svém stanovisku k návrhu státního rozpočtu a připomněli, že již v současnosti žije v České republice 620 tisíc osob, které nejsou schopny platit včas své účty za bydlení či mimořádné výdaje, nemohou si dovolit k jídlu maso alespoň jednou za dva dny, jejich byt není dostatečně vytápěn, nemají auto, nemohou jet na týdenní dovolenou mimo svůj domov atd.

„S takto stanoveným návrhem státního rozpočtu nemůžeme souhlasit, na pondělní tripartitě to sdělíme ministrovi financí a premiérovi," zdůraznil na páteční tiskové konferenci předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. „Zapomeňte na růst platů a mezd, to nám říká tento návrh. Jsme přesvědčeni, že se zvýší chudoba," dodal odborový předák.

Současně zdůraznil, že za základní nedostatek vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok odbory považují fakt, že jeho příjmová i výdajová strana jsou založeny na působení zákonů, které doposud nebyly schváleny parlamentem a podepsány prezidentem. „Současná vládní koalice staví rozpočet na dosud neschválených zákonných novelách a je tedy v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech,“ uvedli odboráři ve své analýze.

Jak nyní ukazuje aktuální vývoj v projednávání tzv. daňového balíku, klíčové změny daňových zákonů, na kterých je postaven Kalouskův návrh státního rozpočtu, nemusí být schváleny tak, jak je vláda předkládá. Část poslanců ODS totiž odmítá pro daňový balíček hlasovat a teprve v pátek proběhne první schůzka pracovní skupiny, kterou ODS ustavila, aby našla kompromis v otázce zákona, s nímž vláda Petra Nečase spojila svou důvěru.

Navíc podle odborářů není dostatečně zpracováno hodnocení jejich dopadů do ekonomické situace občanů a domácností, na zaměstnanost či na vyloučené skupiny akutně ohrožené chudobou. „Bohužel povinné zpracování těchto dopadů nemá v České republice, na rozdíl od vyspělých zemí, dostatečnou legislativní oporu,“ uvedli odboráři.

Podle nich to vypadá, že veřejnosti a některým sdělovacím prostředkům stále uniká, že zákon o státním rozpočtu charakterizuje jen výseč toho, co se ve skutečnosti bude odehrávat ve veřejných a nakonec i v soukromých financích každého občana.

Vláda podle odborů záměrně zamlčuje komplexní informace o reálném vývoji všech částí veřejných rozpočtů pro příští rok. Tedy jak se tato opatření promítnou do rozpočtů krajů, měst a obcí a také do rozpočtů zdravotních pojišťoven.

„Budou to totiž právě tyto rozpočty, které budou inkasovat náklady ze zvýšení DPH (daně z přidané hodnoty), neboť zvýšení DPH pro ně bude znamenat vyšší náklady v oblasti jimi financovaných veřejných služeb,“ uvedli analytici odborů s tím, že jde především o oblast zdravotnictví, školství, sociální péče, dopravy či kultury.

Základy státního rozpočtu jsou vratké, tvrdí odboráři

Základy předkládaného návrhu státního rozpočtu považují odboráři za mimořádně vratké. Podle expertů ČMKOS se jedná o nejméně stabilní návrh státního rozpočtu za poslední roky. Analytici odborů zdůrazňují, že je navržený rozpočet spojen s mnohem větším množstvím rizik než v minulosti, která jsou již přímým důsledkem rozhodnutí, jež učinila v předchozích letech současná vláda.

„Přes její opakované sliby — před více než tři čtvrtě rokem - nebyl dodnes vypracován žádný program aktivních opatření na podporu ekonomického růstu. Je to špatná zpráva nejen pro českou ekonomiku, ale i pro vlastní návrh státního rozpočtu. Ten je totiž, i přes zjevné známky začínajícího druhého kola krize, stále ještě postaven na předpokladu ekonomického růstu,“ uvedli experti ČMKOS s tím, že zásadní rizika rozpočtu na rok 2013 jsou skryta přímo v odhadech jeho základních parametrů.

Významné finanční riziko vidí ČMKOS, tak jako v předchozích letech, v makroekonomických východiscích rozpočtu. Na rozdíl od prognózy ministerstva financí, která předpokládá pro rok 2013 reálný růst HDP ve výši +1 % vychází ČMKOS pro příští rok z reálného poklesu HDP v rozsahu -1 až -1,5 %. Při naplnění prognózy ČMKOS by příjmy veřejných rozpočtů byly nižší zhruba o 30 — 35 miliard korun, z toho příjmy státního rozpočtu o 20 - 25 miliard korun.

Dalším vážným rizikem je podle odborářů předpokládaný objem výběru DPH při zvýšených sazbách DPH (15 % a na 21 %). Ministerstvo financí očekává, že se předpoklady rozpočtu 2012 v inkasu DPH letos výrazným způsobem nenaplní.

„Výpadek bude podle jeho (velmi optimistického) odhadu činit 21,3 miliard korun — bez dopadu současné metylové aféry, která situaci dále zhorší. Shodou okolností je to přesně tolik, kolik letošní rozpočet předpokládal získat ze zvýšení základní sazby DPH o čtyři procentní body. Takže z tohoto zvýšení letos neinkasoval stát v podstatě ani korunu,“ píše se v analýze ČMKOS.

Třetí výrazné finanční riziko, obsažené v návrhu rozpočtu pro rok 2013, spočívá podle odborářů ve spuštění tzv. důchodové reformy. „Riziko se tentokrát týká výdajové strany rozpočtu. Důchodová reforma je totiž postavena na dlouhodobém vyvádění tří procent důchodového pojistného ze státního rozpočtu ve prospěch soukromých penzijních fondů,“ vysvětlili analytici odborů.

Podle nich ale předložený návrh státního rozpočtu vytváří značná rizika i v ostatních částech veřejných financí. Velmi napjatá bude podle ČMKOS v příštím roce situace především ve zdravotnictví.

„V současné době zdravotní pojištění pracuje se systémovým ročním deficitem cca minus šest miliard korun. Rezervy systému zdravotního pojištění přitom byly v letech 2009-2012 prakticky vyčerpány. Systém zdravotního pojištění se tak nevyhnutelně dostane do velmi nerovnovážného stavu a finančních problémů a bude zdrojem nestability,“ uvedli experti ČMKOS s tím, že se poskytovatelé zdravotních služeb ocitnou mezi dvěma ohni.

Od zdravotních pojišťoven totiž nebudou moci čekat navýšení plateb, které by alespoň pokrylo část nákladů spojených s dalším růstem DPH. Navíc se v příštím roce setkají s realitou snížení plateb a prodloužení lhůt splatnosti. „Lze se obávat, že tato situace pak druhotně může vyvolat tlak na ,vyřešení' této situace prostřednictvím privatizace zdravotnických zařízení či jejich zrušením,“ dodali odboráři.

Odbory: Jsme na prahu dalšího kola hospodářské krize

Česká ekonomika se v současnosti podle odborářů ocitá na prahu dalšího kola hospodářské krize. Na rozdíl od situace let 2008 a 2009, kdy byl zjevný strmý pád všech ukazatelů charakterizujících vývoj průmyslové výroby a stavebnictví, je podle nich současný stav zatím spíše charakteristický stagnací.

„Nejsou sice patrné žádné zřetelnější známky růstu produkce a nejsou zatím patrné známky výraznějšího poklesu produkce. Pokud jde ovšem o vývoj HDP, pak česká ekonomika ,předbíhá' své sousedy a hlavní obchodní partnery tím, že její HDP klesá, ale našich partnerů zatím, byť velmi málo, roste,“ vysvětlili odboráři.

Teorie vládních ekonomů, kteří se domnívají, že lidé šetří, a proto neutrácejí, zjevně podle ČMKOS neberou v úvahu vztah mezi růstem peněžních příjmů obyvatelstva a růstem cen. Návrh státního rozpočtu přitom nadále počítá se stagnací objemu platů v rozpočtové sféře. „To bude mít dopad i na dynamiku mezd v podnikatelské sféře, navíc poznamenané očekávanou stagnací. Také se předpokládá vzestup nezaměstnanosti a tedy znovu zeslabení růstu objemu mezd,“ uvádí ananlýza odborů.

„Stagnace mezd se negativně promítá do situace zaměstnanců, budoucích důchodců, protože nízké mzdy a platy se negativně promítnou do budoucích penzí! Stagnace mezd dále povede ke stagnaci příjmů důchodového systému a prohloubí tedy rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji,“ tvrdí odboráři a připomínají, že se také změní valorizační schéma starobních důchodů.

Při poklesu reálných mezd budou valorizovány pouze ve výši jedné třetiny inflace. To podle ČMKOS nevyhnutelně povede v příštím roce k poklesu reálné kupní síly objemu starobních důchodů a tedy i možností růstu spotřeby.

„O tom, že porostou ceny i dalších produktů nezávisle na růstu DPH, je v současnosti už jasno. Ještě do konce letošního roku se výrazněji zvýší ceny masa a produktů z mouky, a to se opět ještě v letošním roce negativně odrazí v růstu životních nákladů a tedy i poklesu celkové soukromé spotřeby,“ dodávají odboráři a táží se, jak potom očekávat, že v těchto podmínkách vzroste koupěschopnost obyvatelstva.

  Diskuse (1 příspěvek)
  MN
  Miroslav Novák
  September 21, 2012 v 23.44
  Tohle se ale nikdo nedozví...
  Tiskovka ČMKOS byla odvysílána na ČT24 živě, tedy v době od 10:30 do 11:00. Jaká může být sledovanost v této době? Následoval komentář Petra Holuba, relativně objektivní, nicméně manipulativně moderovaný Patricií Struhalovou. Říkal jsem si, kolik z této tiskovky uvidíme ve večerních zprávách? Nebyl jsem nijak překvapen. Z celé kritiky návrhu rozpočtu se ve zprávách objevila pouze zmínka o slovní přestřelce mezi Nečasem a Zavadilem kvůli vyhodnocení současné vlády jako nejhorší od roku 1950. (Nečas samozřejmě okamžitě vytáhl justiční vraždu M. Horákové.) Česká televize (ale i další masmédia) programově obhajuje všechny kroky současné pravicové vlády a poskytuje jí významné mediální krytí. Takto ovšem těžko můžeme mluvit o demokracii. To nemohou DR a další nezávislé servery zachránit.