Porodní asistentky doloží přínosy své péče

Vratislav Dostál

V pondělí se již potřetí sejde Pracovní skupina pro problematiku porodnictví při ministerstvu zdravotnictví. Její členky se na jednání chystají předložit zásadní doporučení vztahující se k porodnictví a porodní asistenci.

Zástupkyně Pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při ministerstvu zdravotnictví hodlají na pondělní schůzce předložit zásadní doporučení vztahující se k porodnictví a porodní asistenci. Jejich smyslem je mimo jiné právní narovnání postavení porodních asistentek a dostupnost primární porodní péče pro ženy a děti. Materiály budou přístupné široké veřejnosti na aktualizovaných webových stránkách.

Zástupkyně porodních asistentek a příjemkyň péče předloží na třetím jednání pracovní skupiny například výsledky relevatních zahraničních studií, mezinárodní úmluvy či doporučení WHO. Zpracovaná právní analýza ukazuje, že porodní asistentky se v České republice ocitají v právní nejistotě a nemohou poskytovat svou péči tak, jako běžně poskytují jejich kolegyně několik desítek kilometrů za hranicemi České republiky.

„Pracovní skupina má již z minulých setkání k dispozici dokumenty, které právně i věcně vypovídají o prospěšnosti péče porodní asistentky a současně o ústavním právu žen na svobodnou volbu porodní péče“, uvedla právnička a členka pracovní skupiny Adéla Hořejší.

Členky pracovní skupiny podle ní poukazují jak na zdravotní a odborné, tak na právní a ekonomické aspekty zdravotní péče o matku a dítě. Opakovaně odkazují na studie, které sledovaly porody vedené samostatnými porodními asistentkami v porodnicích i mimo ně a které v případě nízkorizikových rodiček vykazují obdobné nebo lepší perinatologické výsledky a méně zdravotnických zásahů ve srovnání s porody žen se stejným rizikem na začátku porodu, které jsou vedeny v běžném porodnickém oddělení.

„Všechny dokumenty jsou také veřejně dostupné na webových stránkách www.normalniporod.cz. Tyto inovované webové stránky nabízejí rozcestník informací o současné situaci v českém porodnictví”, doplňuje Zora Javorská, správkyně stránek ze sdružení Nesehnutí.

Předmětem činnosti pracovní skupiny, která je odborným poradním orgánem ministerstva zdravotnictví, je stanovovat cíle, strategie a úkoly pro ministerstvo, odborné společnosti, nevládní organizace a další subjekty. Pracovní skupina má projednávat návrhy na vhodná opatření v oblasti porodnictví v nemocniční i ambulantní sféře, včetně případné úpravy legislativy.

Ve skupině zasedají porodní asistentky, lékaři, úředníci ministerstva zdravotnictví, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, zástupci pojišťoven, zástupkyně dul a jedna zástupkyně příjemkyň péče.