Iniciativu ministra Leoše Hegera vítám

Michaela Mrowetz

Autorka reaguje na středeční zprávu deníku Mf Dnes o plánu ministra zdravotnictví Leoše Hegera posílit pravomoci porodních asistentek. Podle něj by měly o zdravé ženy pečovat v době těhotenství i po porodu.

Z dostupných medicínských výzkumů a empirických zkušeností plyne opakovaná zkušenost, že nejprospěšnější pro zdraví dětí a žen v předporodní, porodní a poporodní péči je kontinuální péče porodní asistentky.

Pokud bude systém podporovat kontinuální práci porodních asistentek, to znamená jejich dostupnost pro děti a ženy v těhotenství, u porodu a po porodu, tak plány pana ministra vnímám jako zásadní a zlomové, přinášející do posttotalitních a paternalistických struktur českého porodnictví normální a ověřené myšleny a postupy, které budou mít pozitivní emoční dopad v řadách uživatelů péče a je jasné, že zprvu se také setkají s mohutným odporem příznivců medicínské, mnohdy mocenské a programované lékařské péče.

Doufám, že odpor se změní časem v dobrou spolupráci a porodní asistentky budou již od studia podporovány ve schopnosti asistovat u fyziologického procesu porodu, nikoliv podporovat patologii a ověřeně škodlivé postupy.

Jsme zemí s jednou z nejnižší novorozeneckou úmrtností, ale také s velmi rozšířenými zdraví a život poškozujícími postupy např. v procentu provedených nástřihů žen, separace dětí od matek, zvyšujícímu se procentu císařských řezů a procentu potratovosti dětí s vývojovými vadami.

Věřím, že podpora péče porodních asistentek dovede změnit tyto pro zdraví neefektivní postupy na zdraví prospěšné pro děti a jejich rodiny. Podpora péče porodních asistentek povede také k odstranění anonymity péče, která je jedním ze zásadních faktorů ve vnímání kontroly nad svým zdravím pro uživatele péče v jakémkoliv oboru.

Porodní asistentky potřebují jasně vymezený, jejich kompetence podporující právní rámec a podporu systému v tom, aby byla jejich péče dostupná jako primární, pro všechny uživatele.

Iniciativu pana ministra Hegera vítám a velmi ji podporuji a věřím, že otevře dialog pro porodní asistentky a další zdravotnické odborníky, kteří jsou spolupracujícím prvkem v péči o dítě a ženu.

Také věřím, že péčí porodních asistentek ubude žen traumatizovaných porodní péčí, které tvoří významné procento mé klientely v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie.

Sama z hlediska své odbornosti mám naději, že všechna iniciativa povede ke změnám v péči a to tak, že o dítě a jeho rodinu bude v jakýchkoliv podmínkách při jakýchkoliv porodech a hospitalizacích pečováno jako o jednu jednotu s podporou rodičovských kompetencí v ošetřovatelské péči o dítě.