Podpořte ustavení komunitních médií v České republice

Redakce DR

Výzvu Akademických pracovníků Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově zveřejňujeme jako dokument.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání právě zahájila proces veřejné konzultace k ustavení komunitních médií v České republice a tvorbě příslušného legislativního rámce. Tento krok je mimořádnou příležitostí k (další) demokratizaci české mediální krajiny a šancí na posílení české demokracie jako celku.

Vysílání komunitních médií si od 70. let 20. století získalo oblibu v mnoha zemích celého světa. Přehledy nejrůznějších komunitních mediálních organizací v globálním a evropském měřítku lze nalézt na webových stránkách organizací jako jsou AMARCCMFE.

V mnoha evropských zemích byla přijata legislativa podporující tento typ médií a nedávno vyjádřily podporu komunitních médií také Evropský parlament (2008) a Evropská rada (2009). Vyzvaly členské státy k vypracování legislativního rámce umožňujícího existenci komunitních médií.

V České republice v současnosti neexistují ani komunitní média, ani příslušná legislativa. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svých stránkách zveřejnila rozsáhlý dokument, který vysvětluje podstatu komunitních médií a vyzývá vás, abyste se k této myšlence vyjádřili. Dokument je vystaven zde.

Ve stručnosti: komunitní média jsou třetím typem mediálních organizací vedle médií veřejné služby a soukromých médií. Liší se od nich zejména vyšší mírou participace komunit, občanů, organizací občanské společnosti a sociálních skupin. Fungují nezávisle na státu a trhu a jsou nedílnou součástí občanské společnosti.

Komunitní média nejsou navázána na politické strany a nejsou to ani firmy usilující o zisk. Jejich hlavním posláním je dát prostor k vyjádření lidem, které reprezentují, a to tak, že jim umožňují media přímo provozovat a školí je v tom.

Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, rádi bychom vás vyzvali k tomu, abyste svůj názor vyjádřili. Veřejné konzultace se můžete zúčastnit zasláním emailu na adresu komunitnimedia@rrtv.cz.

Budeme rádi, pokud svůj názor rozepíšete, ale postačí i velmi stručná podpora. Také bychom vás rádi požádali, abyste tento email přeposlali vašim známým a přesvědčili je, aby i oni poslali podporující email.

S díky za vaši pozornost a iniciativu.

Nico Carpentier, Irena Carpentier Reifová, Barbara Kopplová, Petr Bednařík, Jan Křeček, Lenka Vochocová, Tereza Hronová, Alice Tejkalová, Jaroslav Švelch, Josef Maršík, Martin Lokšík

Akademičtí pracovníci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova