Vláda řecké pravice získala důvěru, nyní chce pokročit v privatizacích

Petr Jedlička

Kabinet řeckých konzervativců získal podporu jak od mateřské Nové demokracie, tak od sociálnědemokratického PASOKu a strany Demokratická levice. Nový ministr financí zároveň představil plány pro nejbližší měsíce.

Celkem 179 poslanců ze tří set nakonec vyslovilo důvěru nové vládě Antonise Samarase, předsedy řecké pravicově konzervativní strany Nová demokracie (ND), jež zvítězila v červnových volbách. Příslušné hlasování proběhlo v neděli. Spolu s poslanci ND zvedli pro důvěru ruku i zástupci sociálnědemokratického PASOKu a strany Demokratická levice (DIMAR). Tato uskupení uzavřela s Novou demokracií koaliční dohodu, třebaže do vlády nenominovala vlastní členy, ale jen čtyři nestranické odborníky.

Kabinet bude dle Samarase usilovat především o vyvedení Řecka z krize, k čemuž je nezbytné udržení v eurozóně. Má také prosazovat reformy a úsporná opatření slíbená zahraničním věřitelům, i když chce jednat o jejich úpravě.

„Nechceme měnit cíle závazků spojených s poskytnutím záchranných úvěrů. Chceme však jednat o změnách jejich parametrů, které prohlubují recesi a v důsledku brání příslušných sílů dosáhnout,“ řekl Samaras před nedělním hlasováním.

„Řídíme se zásadou, jíž také stále opakujeme — jediná cesta, kterou lze předejít defaultu a opuštění eura, vede skrz růst a investice,“ doložil nový premiér.

Nová demokracie vyhrála červnové volby s příslibem udržení země v eurozóně a pravicových reforem: snížení téměř všech typů daní, zvýhodnění úsporně hospodařících institucí a získání dalších prostředků privatizacemi. Podle komentátorů je logické, že se na tato opatření zaměří i nová vláda.

Podle mínění znalců se ale Řecko neostane ze stávajících problémů jen vlastním přičiněním, ať bude kabinet prosazovat cokoliv — ve střednědobém a delším výhledu musí pomoci rozvoji tamního hospodářství bohaté průmyslové státy (a zejména Německo) tím, že zemi odpustí další část dluhu a že se zřeknou politiky nízkých mezd a tlaku na nízkou inflaci. Tím získá Řecko jistou konkurenční výhodu a firmy motivaci vyrábět v zemi, která dnes nemá ani vývozní průmysl, ani stabilní příjem z rent či služeb.

Čím se začne?

Oficiální program Samarasova kabinetu se podle většiny hodnotících analýz zaměřuje zejména na utlumení důsledků stávajících problémů a na přípravu prostředí pro budoucí obnovu hospodářství — ovšem pravicově pojatou. Tlumení důsledků má být naplněno zmražením propouštění ve státní správě, zvýšením dávek na pomoc nezaměstnaným a sociálně ohroženým a snížením daní pro méně majetné i drobné podnikatele. Opatření na přípravu hospodářské obnovy pak přímo v parlamentu konkretizoval nový ministr financí Jannis Sturnaras - nestranický ekonom, který se podílel na už jednáních o vytvoření Evropské měnové unie v 90. letech.

Podle Sturnarase se bude příslušná vládní strategie skládat ze čtyř vzájemně prolínajících se fází: konsolidace veřejných financí, posílení produktivity, vytvoření moderního sociálního státu a odstranění překážek růstu.

První fázi, jež bude prioritní v nebližších měsících, mají souběžně tvořit privatizace státních podílů ve velkých podnicích včetně těch strajících se o veřejné služby, přípravy dalších reformem a jednání s trojkou Evropská komise — MMF — Evropská centrální banka o prodloužení harmonogramu pro zavedení úspor a splácení dluhu do roku 2016. Harmonogram z jarního memoranda, v němž se zástupci tradičních řeckých státostran upsali věřitelské trojici k reformám, totiž počítá už s rokem 2014.

Podle Sturnarase je důležité harmonogram upravit, neboť je dopad krize na řeckou ekonomiku vážnější, než se předpokládalo. Žádost o zmírnění podmínek ale musí být doplněna právě privatizacemi.

„(Požadovaná dvouletá) změna v harmonogramu fiskální konsolidace znamená, že nám někdo musí dát další peníze. Konkrétně asi 20 miliard eur (...) Nemůžete jednat o takovéto změně, pokud neučiníte zásadní opatření, která ukážou, že se o fiskální konsolidaci skutečně snažíte,“ řekl ministr financí při prvním vystoupení v parlamentu v nové funkci.

Vláda chce podle Sturnarase dokončit především 28 konkrétních privatizací, které slíbily a částečně zahájily její předchůdkyně. Konkrétně mají být prodány státní podíly ve společnostech zajišťujících rozvod vody, plynu a elektřiny, sázkových kancelářích, regionálních přístavech a menších letištích. V dalších letech má být přikročeno i k privatizaci řeckých drah.

Další perspektivy

Pozorovatelé se ještě v souvislosti s nástupem nové řecké vlády věnují dvěma fenoménům. Prvním je ono „odstranění překážek růstu“, jež by dle dlouhodobé shody znalců mělo zahrnovat i zrušení výhod cechovních organizací v řadě profesí. Podle agenturních výkladů mají například taxikářské, nákladně-dopravní či zubařské organizace právo udílet, resp. neudílet licence pro otevření příslušné živosti. Kvůli silnému lobbistickému zázemí těchto organizací se dosud nepodařilo žádné z řeckých vlád cechovní výhody odstranit a není jasné, zda to dokáže alespoň ta nastupující — i když je agenturními komentátory vnímána jako refromně nejodhodlanější.

Podle znaleckých doporučení by příslušnou reformu měla intenzivněji požadovat zmíněná věřitelská trojice. Dosavadní vývoj nicméně naznačuje, že jsou pro Komisi, MMF a ECB důležitější škrty a úspory, přičemž u řečeného se trojka spokojuje jenom se sliby.

Druhým fenoménem, jemuž se pozorovatelé v daném kontextu věnují, je potom role koalice důsledně levicových stran SYRIZA, jež se po červnových volbách stala hlavní opoziční silou. Předseda Syrizy Alexis Tsipras vystupoval do víkendové rozpravy v parlamentu převážně s obecnou kritikou, navíc zaměřenou na politiku současné vlády Německa. Podle agenturních analýz však bude pro příští týdny a měsíce určující, jestli dokáže SYRIZA předkládat i čistě věcné argumenty a zda svojí kritikou získá poslance koaličních levicových stran — PASOKu a DIMARu.

Nová demokracie má v současném řeckém parlamentu 129 poslanců, PASOK 33 a DIMAR 17. Opozici k tomuto bloku tvoří 71 zástupců Syrizy, 20 odpadlíku z Nové demokracie sdružených ve straně Nezávislí Řekové, 18 fašizujících národovců ze Zlatého úsvitu a 12 reprezentantů komunistické KKE.

Další informace:

BBC News Greek coalition wins confidence vote ahead of euro talks

eKathimerini Greek government wins confidence vote, bigger battles loom

eKathimerini Sell-offs to lead drive to meet bailout targets

AP Minister: Privatizations are Greece's top priority

Reuters Greece says will carry out reforms, privatizations