Nejsem jako Klaus

Zuzana Roithová

Europoslankyně a kandidátka na prezidenta odpovídá na glosu Petra Pávka Bude Roithová pokračovatelkou hradní homofobie?

Důrazně se tímto ohrazuji proti textu Bude Roithová pokračovatelkou hradní homofobie? z 12. 6. 2011, jehož autorem je Petr Pávek. Jakékoli přirovnání k současnému držiteli úřadu prezidenta republiky se mě hluboce dotýká, tvrzení, že bych se jako jeho nástupkyně chovala podobně ve věci ochrany lidských práv, mě vyloženě uráží.

Přirovnávat mě k podivným osobám z okruhu Václava Klause považuji za nedůstojné pro Deník Referendum, který jinak nabízí občanům kvalitní alternativu k tištěným a audiovizuálním médiím. Hlasovala jsem proti tomuto nezávaznému usnesení z věcných důvodů. Podobné rezoluce byly za uplynulý rok předloženy již několikrát. Toto poslední usnesení však není textem odpovědným a důkladným tak, jak si toto složité téma zaslouží.

Krátký čas tří dnů od navržení do hlasování o usnesení neumožnil důkladnou přípravu textu na základně demokratické diskuse, naopak ještě na poslední chvíli byly navrženy další dodatky. Usnesení mimo jiné odsuzuje zákony různých států, aniž hlasující poslanci měli šanci kritizované zákony prostudovat a vědět tak pro co, či proti čemu hlasují. V takovém případě se nejedná o kvalitní legislativní proces a já hlasuji proti.

Stejně tak jsem proti textům, které se snaží vnucovat členským státům úpravy zákonů v oblastech, které nepatří do pravomocí Evropské Unie a kde o příslušných politikách svrchovaně rozhodují členské státy.

Například právě manželství či vůbec formy soužití do evropského acquis nepatří. Je neslušné, když si EP uzurpuje ravomoci, které mu nepatří, byť pro řadu mých kolegů je taková zurpace přitažlivá. Zejména občané v České republice jsou velmi citliví vůči takovým praktikám.

Můj osobní postoj je jednoznačný — zásadně jsem proti diskriminaci na bázi pohlaví nebo sexuální orientace. Nejen proto, že je to zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy a v Chartě základních práv EU. Uznávám současně význam pozitivní diskriminace rodičovství a rodiny zakotvené v naší ústavě a nesouhlasím s relativizováním institutu manželství.

Nespojuji svá hlasování v Evropském parlamentu s mou kandidaturou na úřad prezidenta republiky, ale pokud se podle nich hodlají někteří občané orientovat, dovoluji si je požádat, aby si prověřili opravdu všechny mé aktivity, včetně ostatních hlasování v Evropském parlamentu či Senátu.

Očekávala bych od novináře, že se před otištěním polemického článku bude informovat o důvodech mého postoje a hlasování - zásadně odpovídám na položené dotazy, považuji to za svou službu médiím i voličům. O to víc mě mrzí, že jsem bleskově obžalována, odsouzena a postavena na stejnou úroveň jako Václav Klaus.