Transparency International: Pospíšilovo odvolání oslabuje důvěru v právní stát

Vratislav Dostál

Podle Transparency International je středeční odvolání mistra spravedlnosti výrazným oslabením důvěry v právní stát. Protikorupční organizace také uvedla, že Nečasova vláda práva a boje proti korupci definitivně ztratila jakékoliv právo se takto označovat.

Středeční překotné odvolání Jiřího Pospíšila z pozice ministra spravedlnosti vzbudilo rozhořčené reakce opozice, veřejnosti i rozličných organizací od Ekologického právního servisu přes Transparency International až po Nadační fond proti korupci. Podle protikorupční organizace Trasparency International (TI) je Nečasovo odvolání Pospíšila výrazným oslabením důvěry v právní stát.

„Justice a zejména státní zastupitelství začíná důsledně vyšetřovat trestnou činnost, což vede k navrácení důvěry občanů. Odvolání ministra právě v tomto momentě je nepochybně krokem zpět při procesu ozdravování české společnosti a omezení míry korupce v zemi,“ uvedla TI v tiskovém prohlášení.

Nadační fond proti korupci, který založil podnikatel Karel Janeček, je ve své kritice ještě ostřejší. Janečkův fond totiž tvrdí, že premiér a předseda občanských demokratů Petr Nečas jedná v zájmu mafiánských skupin.

„Jeho postup porušuje základní principy demokracie. Premiér již svými předchozími výroky útočícími na nezávislost policie ČR porušil zákon. Jeho odvolání ministra Pospíšila dokazuje, že Nečas jedná jako prostředník korupčních skupin a lokálních mafií, proti kterým policie a státní zastupitelství podnikly poslední dobou úspěšné očistné kroky,“ uvedl Nadační fond proti korupci v tiskovém prohlášení.

„Petr Nečas, ať už z důvodu své osobní zbabělosti či z důvodu přímého a aktivního propojení se zločinci, jedná v přímém rozporu se zájmy této země, se zájmy občanů naší republiky. Negativní aktivity premiéra jsou bezprecedentními kroky proti počínajícím náznakům nezávislého vyšetřování a prosazování spravedlnosti v naší zemi,“ uvedl Nadační fond proti korupci.

A podle iniciativy Vraťte nám stát má odvolání Jiřího Pospíšila zabránit jmenování vrchního státního zástupce v Praze, který by byl garantem nestranného a důsledného vyšetřování nejzávažnějších korupčních a hospodářských kauz.

Odpoledne pak na odvolání Pospíšila reagovala i koaliční TOP 09. Podle jejich místopředsedy a ministra financí Miroslava Kalouska TOP 09 plně respektuje právo předsedy vlády a předsedy ODS na výměnu kteréhokoliv ministra za ODS.

„Dovolujeme si však zdvořile požádat předsedu vlády a zejména budoucího ministra spravedlnosti, aby podpořili personální návrh nejvyššího státního zástupce na obsazení funkce vrchního státního zástupce v Praze. Předejdou tak mimo jiné i spekulacím o zástupných důvodech pro odvolání ministra spravedlnosti,“ doplnil Kalousek.

„Malicherné důvody, které údajně vedly předsedu vlády k tomuto neočekávanému a překvapivému rozhodnutí, působí již na první pohled jako zjevná záminka,“ tvrdí totiž Transparency International s tím, že požadavky ministrů na navýšení rozpočtu svých resortů - což je oficiální Nečasovo zdůvodnění odvolání Pospíšila - jsou zcela běžné a vzhledem k současné hospodářské situaci poměrně pochopitelné.

„Naopak resort justice stojí před dvěma závažnými kroky, které na dlouhou dobu ovlivní vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti. Snaha o jejich ovlivnění může být tím pravým důvodem odvolání ministra Pospíšila,“ uvedla protikorupční organizace a dodala, že je bezprostředně ohrožen nový zákon o státním zastupitelství, který měl zaručit větší nezávislost jednotlivých státních zástupců na politické moci, a tím posílit efektivitu při odhalování a potírání korupce a závažné hospodářské kriminality.

Svou nevoli k této úpravě přitom podle TI předseda vlády již v minulosti prokázal, když nařídil stáhnout z jednání vlády tzv. malou novelu státního zastupitelství. Obava o budoucnost této nanejvýš potřebné úpravy je tak zcela na místě.

Tak jako opoziční ČSSD se i Transparency International pozastavuje nad podezřelou shodou okolností, že se k odvolání Pospíšila premiér odhodlal právě v okamžiku odchodu Vlastimila Rampuly z poszice vrchního státního zástupce v Praze, jehož měla nahradit Lenka Bradáčová.

„Vrchní státní zástupce je v současné době zcela klíčovou osobou zásadního významu pro odhalování nejzávažnějších případů korupce a hospodářské kriminality. Vrchní státní zastupitelství je v rukou Libora Grygárka, který již důvěru veřejnosti i odborných kruhů dávno ztratil. Zejména s ohledem na spekulace o možných kandidátech na tuto pozici, se není možné zbavit dojmu, že hrůza některých struktur z toho, že by funkci vrchního státního zástupce v Praze obsadil někdo ochotný a schopný tuto kriminalitu potírat, dosahuje takové úrovně, že se již nezdráhají použít takřka jakékoliv prostředky, aby tomu zabránily, odvolání ministra nevyjímaje,“ uvedla Transparency International.

Podle organizace nicméně skutečné důvody premiéra, které jej vedly k odvolání ministra Pospíšila, definitivně odhalí zejména jméno nového kandidáta na funkci ministra spravedlnosti. „V současné kritické situaci je naprosto zásadní, aby taková osoba disponovala nejen potřebnými odbornými znalostmi, ale také důvěrou veřejnosti a aby byla zárukou řádného dovršení reformních kroků, které ministerstvo spravedlnosti a nejvyšší státní zastupitelství započalo,“ nepochybuje TI.

Podle iniciativy Vraťte nám stát nicméně Nečas již pouhým odvoláním Pospíšila zdiskreditoval jakékoli reformní a protikorupční kroky své vlády. „Způsob odvolání ministra spravedlnosti je natolik nevěrohodný, že vzniká velmi závažné podezření, že premiér České republiky toto rozhodnutí učinil pod tlakem ekonomických zájmových skupin a kmotrů uvnitř politických stran, kteří se bojí vyšetřování podezřelých hospodářských a korupčních kauz,“ upozornila organizace.