Demokracie podřízená ministru vnitra

Patrik Eichler

Jednání Sněmovny o přípustnosti trestního stíhání Davida Ratha hned na několika místech volalo po obstrukci. Daný bod mohl trvat ještě teď. Místo toho se opozice několikrát nechala bez odporu svést tam, kde ji chtěla mít vláda.

Odvykli jsme parlamentnímu boji. Opozice se dnes strachuje o veřejné vyznění svých kroků. Nedává najevo, že by věděla, čemu by aktivním vystupováním snad mohla zabránit.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Tak Miroslava Němcová, místopředsedkyně Sněmovny za vládní ODS v úterý poslancům z místa předsedající řekla: „Nejprve vás chci upozornit na to, že pana poslance Davida Ratha doprovodí do jednacího sálu tříčlenná skupina příslušníků Policie České republiky, která bude ozbrojena, což vyplývá z nepřekročitelnosti předpisů Policie České republiky. Jiná varianta, pokud jde o zbraně, nebyla možná.“

„Podle § 52 odst. 4 jednacího řádu“ řekla Němcová, „přísluší rozhodnutí o přítomnosti této eskorty mně. Sděluji vám tedy, že mé rozhodnutí v této věci je kladné.“

V klubu sociální demokracie či nebo komunistů musí sedět právník schopný říci v té chvíli od řečnického pultu, že žádný předpis kterékoli ozbrojené složky státu nemůže být nadřazen suverénovi ve státě, kterým jsou občané a Parlament coby reprezentant občanů.

Místo návrhu na odvolání Miroslavy Němcové z funkce předsedající a několikahodinové obstrukce opozičních poslankyň a poslanců, kteří by buď donutili eskortu opustit půdu Sněmovny, nebo znemožnili projednání bodu tím, že by eskorta odešla i s Davidem Rathem, tu máme precedent: Ozbrojené složky mohou vstupovat na půdu Sněmovny i do jejího jednacího sálu. Svého času takhle vstoupili na jedno jednání v Kroměříži.

§ 52 odst. 4 jednacího řádu jistě uvádí, že „kromě osob uvedených v odstavci 2 (poslanci, prezident ad.) a 3 (osoby se souhlasem Sněmovny) mají do jednacího sálu přístup pouze ti, kdo k tomu mají výslovné svolení předsedy Sněmovny“. To ale nemůže znamenat, že předsedkyně sněmovny smí do jednacího sálu povolat národní reprezentaci v boxu nebo kulometnou rotu.

Pak se řízení schůze ujala místopředsedkyně Sněmovny Vlasta Parkanová a jednání o vydání Davida Ratha uvedla: „Kolegyně a kolegové, dříve než přistoupíme k projednávání bodu číslo 1, tak mi dovolte, abych vás seznámila ještě s jednou právě došlou omluvou. Z důvodu plnění dlouhodobě plánovaných pracovních povinností se omlouvá v úterý dnešního dne od 15 hodin pan ministr vnitra Jan Kubice. (Hlasitý smích z levé části sálu.)“

Ministr Jan Kubice se omluvil na bod, na kterém symbolicky prostě být musel. A je velká symbolická prohra celé opozice, že ho nedonutila se projednávání účastnit. Kdokoli mohl podat návrh na přerušení bodu, dokud se ministr Kubice nevrátí. Na dvacet minut, na týden i na rok.

Sněmovna není podřízena ministru vnitra. Ale aby to platilo i příští týden, musí to v symbolicky významných okamžicích jednoznačně ukázat. Selhání opozice a naprostá arogance vládní moci v tomto bodě je nejhorší zprávou úterního sněmovního odpoledne.

Poslední chyby se pak dopustil místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, který schůzi řídil v závěru tohoto bodu: „A pravděpodobně požádám o 15minutovou přestávku. (Poslanec Rath odchází s eskortou z jednacího sálu.) (Hlasy ze sálu: 30!) V tom případě tedy… Údajně musím ještě přečíst tady text, který mi dovolte, abych přečetl: ‚Končím bod 1 a prosím, aby byla v souladu s rozhodnutími příslušných státních zástupců ukončena eskorta poslance Davida Ratha a aby byl odveden z jednacího sálu.‘“

Místopředseda Sněmovny nemá co dávat policii pokyn k ukončení eskorty kohokoli. Pak uznává, že je policie na místě právem a že je to on, kdo o ní rozhoduje. To zjevně nebyla pravda. Ale přečtením textu, který mu podstrčil kdosi ze sněmovního aparátu, dodal jejímu konání zdání legitimity.

Slova první vystupující k danému bodu, komunistické poslankyně Marie Rusové byla jen ilustrací slabosti opozice při obhajobě demokratického parlamentarismu: „Já se domnívám osobně, že co se týče přítomnosti eskorty v jednací místnosti Poslanecké sněmovny, že je to protiústavní. Ale prosím vás, to berte (potlesk vlevo) jako můj názor a popř. jako názor těch, kteří zde zatleskali. Není možné znevažovat nejvyšší instituce ve státě.“

Ale pokud se domnívám, že věc, která se děje, je protiústavní, tak si nemám klást řečnické otázky, ale konat: Lze několik hodin v kuse mluvit, lze tlouct sněmovními sedátky, lze Sněmovnu vůbec opustit, lze třikrát za týden vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Lze zpívat českou, evropskou i dělnickou hymnu. Lze organizovat demonstrace a mítinky na podporu svého stanoviska. Lze nepřemýšlet, co o mně asi tak bude zítra psát Lidové Právo Dnes. Lze vést politický boj všemi prostředky, které jsou v demokratickém státě legitimní. Stačí nápad a odhodlání.

  Diskuse
  AB
  June 11, 2012 v 9.16
  Přesně!
  Díky Patriku za článek!
  Přítomnost ozbrojené eskorty je z jistého hlediska závažnější než Rathova korupční kauza. Jedná se o bezprecedetní porušení ústavních demokratických principů! Aby bylo jakési božské ironii učiněno zadost, Rath hovořil ve svém projevu, že se stáváme policejním státem. Chování zástupců ČSSD mě hluboce roztrpčilo! Oranžová tsunami nebude nikoli kvůli Rathovi, ale pro zvláštní druh submisivity, kterou se naše hlavní opoziční strana vyznačuje. Je taky smutné, ale současně i symptomatické, že většina poslanců se chovala vůči eskortě bránící volnému pohybu sněmovnou velmi podřízeně, s výjimkou jedné komunistické poslankyně, která poslala policistu, který se ji snažil zabránit ve volném pohybu,do patřičných míst, s pouklazem, že na rozdíl od něj ona do parlamentu patří.
  A taky mě neuveřitelně štve, jak tupě a nevšímavě na celý ten rej ne/reagoval většinový tisk! Ne že by od nich něco čekal, ale tohle je další sesuv do politické žumpy!
  June 11, 2012 v 10.56
  Přesně!
  Také já děkuji Patriku Eichlerovi za věcný rozbor a doufám, že si to pozorně přečte zejména zde pravidelně diskutující poslanec KSČM Jiří Dolejš. Ten jednu svou repliku nadepsal „co je podstatné a nepodstatné“.

  Bezprostředně po jednání mandátového a imunitního výboru byl v médiích citován jeho výrok o Rathovi, že "taková ta zlomyslná radost v jeho hlase už tam nebyla". Podstatné nebo nepodstatné?

  Jiří Dolejš vnímá Rathovo „systematické mediální ponižování“ – a pak jakoby jedním dechem dodá, že „ostatně kdyby sám požádal o vydání nemuselo to být takové divadlo“. Jak takové podivně konstruované větě rozumět? V intencích ostatních replik páně poslancových nejspíše tak, že „divadlo“ respektive „operetní úterní manévry“ či „úterní reality show“ (© Jiří Dolejš) patří stejně jako „systematické mediální ponižování“ do jednoho spektáklu, který jen odvádí naši pozornost od podstatného k nepodstatnému?

  Paní Maříkové dnes odpovídá, že „proti jiným ozbrojencům než je parlamentní ostraha byla vznesena námitka“ a že Rathův doprovod byl „spíše operetní než nebezpečný“. Operetní doprovod je nepodstatný - je ale právní pochybení, o kterém píše Patrik Eichler také nepodstatné?

  Pojďme raději „bez politické h/y/sterie“ ... „řešit jiné problémy“... „aby lidé lépe věděli podle čeho se mají v nadcházejících volbách rozhodovat.“ Neboť „dost bylo bulvarizace a manipulace“...

  Bohumír Molnár v diskusi pod Dolejšovým článkem o rozkolu a synergii na levici označil kauzu Rath za „počátek (testovací kolo?) ofenzivy pravice“ a tamtéž o něco výš, vyslovil závažnou tezi, že „Kauzou Rath v ČSSD a sjezdem KSČM začal proces možného rozkladu těchto stran.
  Jiří Dolejš na to reagoval slovy, že „netřeba stahovat gatě když brod je v nedohlednu“ a že „slova o rozpadu stran jsou příliš silná - to je jen zbožné přání těch co si myslí že nestranická poltika může nahradit politický systém. Nebo že kauza Rath zdevastuje ČSSD - jako kdyby ti druzí neměli své Řebíčky, Drobily, Bémy atp.“

  Možná, že Jiřímu Dolejšovi jde opravdu o to podstatné, co „šéfové“ bohužel ne vždy dovedou, totiž „dohodnout se více státnicky“?

  Pak se nejen Molnár, Maříková, Petrasek nebo Kopecký, ale také všichni ostatní i nadále budou moci spoléhat na to, že Jiří Dolejš bude postupovat uvážlivě a státnicky; asi jako jeho kolegové v poslaneckém klubu KSČM, kteří dvakrát zvolili Václava Klause presidentem republiky.

  Podstatné je přece – a v tom se s Jiřím Dolejše bezvýhradně shodnu – „aby lidé lépe věděli podle čeho se mají v nadcházejících volbách rozhodovat“.


  Souhlasím také s předchozím příspěvkem Adama Borziče, ovšem s jednou doplňující otázkou:

  --- Vystačíme s označením chování poslanců ČSSD za „zvláštní druh submisivity“? Možná v popisovaném případě. Jak ale označit chování těchže poslanců ČSSD v Poslanecké sněmovně 6.června?:

  Při hlasování o návrhu na vrácení zákona o církevních „restitucích“ k přepracování se 2 poslanci ČSSD hlasování ZDRŽELI (SOBOTKA, EMMEROVÁ) a 15 poslanců ČSSD se hlasování vůbec NEZÚČASTNILO (HAŠEK, JANDÁK, KŘEČEK, VÁŇA, SKOPAL, BABOR, R.DOLEJŠ, PLOC, TANCOŠ, HULÍNSKÝ, KOSKUBA, FOLDYNA, KRÁKORA, URBAN, SVOBODA). --- Připomenu už jen, že pro návrh hlasovalo 74 poslanců, a že tedy chybělo jenom 8 hlasů k jeho přijetí.

  Jmenovitý přehled o hlasování je k nahlédnutí ZDE: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=55953&o=6
  SH
  June 13, 2012 v 12.24
  Trocha spekulace nikoho nezabije.
  Pravici je víc jak jasné, že příští volby nemůže vyhrát. Její kůň proto rozehrává až zpravodajskými metodami řízenou hru. Činí to vypuštěním džina z láhve v podobě vydávání ústavních činitelů do rukou orgánů činných v trestním řízení. Jejím bezprostředním cílem není před voliči poškodit levici, ale zavést soudcokracii. Následně tím vybudit svatý hněv „demokratických“ sil a s mediálním pokrytím pak zvolit ve volbách „měkkého“ diktátora, typu Berlusconiho. Tedy zase pravicovou diktaturu. Třeba toho Klause jako předsedu vlády. Co vy na to!??
  June 14, 2012 v 23.39
  ČSSD - je za tím snad nějaká rafinovaná strategie ??
  Na webové stránce ČSSD se říká:

  "ČSSD udělá vše pro to, aby tomuto nebezpečnému a nespravedlivému plánu Nečasovy vlády zabránila. Poslanci I senátoři ČSSD budou tak v Parlamentu ČR hlasovat PROTI vládnímu plánu na majetkové vyrovnání s církvemi a využijí všech možností, které se jim nabízejí. "

  Jelikož si nedokážu vysvětlit, jak se s takovým prohlášením slučuje výše popsané (ne)hlasování poslanců ČSSD 6. června v PSP ČR, poslal jsem dotaz se žádostí o vysvětlení předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Těším se, že s jeho odpovědí budu moci čtenáře DR seznámit.