Město, společenství obyvatel

Patrik Eichler

Nelze připustit, aby vaše firma budovala svou image na úkor našeho města. Věřím, že není vaším záměrem budovat image firmy coby vandala ve veřejném prostoru. Zhruba to píše starosta lázní Sopoty řediteli polské Coca Coly.

Sklidíte nelegální reklamy, nebo vám zavřeme zahrádky u restaurací. Tak shrnuje rozhodnutí radnice severopolských lázní Sopoty v článku z konce minulého týdne Gazeta Wyborcza. V anketě, která článek na webu deníku doprovází, považuje daný postih za adekvátní 64 % hlasujících, 29 % ho považuje za příliš mírný. Kromě uzavření zahrádek by chtěli takovému podniku dát ještě pokutu.

Podle článku tak z města mizejí nejen reklamy zakrývající celé zdi budov, ale i nejrůznější reklamní stojánky. Kdo je nesklidí, přijde ještě v začínající sezóna o souhlas města s provozem zahrádky u restaurace. Cílem je podle vedení města „dát do pořádku městský prostor“ a „umožnit obyvatelům a návštěvníkům vidět krásu Sopot nezakrytou megaboardy, plakáty a reklamami“.

Na firmy, které výzvu neuposlechli, pak radnice tlačí třeba dopisy. Tak řediteli polské Coca Coly, která má na jednom z obchodních domů reklamu o výšce dvou jeho pater, primátor Sopot napsal, že není možné připustit, aby jeho firma budovala svou image na úkor města. A že věří, že není jeho záměrem budovat image firmy coby vandala ve veřejném prostoru.

Pokud jde o Sopoty, není to první aktivita města, která zaujala lidi v Polsku a která může být podnětem a argumentem i do debat u nás. Sopoty koncem loňského roku schválily  zavedení občanské participace na tvorbě rozpočtu. A předaly občanům k rozhodování čtyři miliony zlotých, tedy něco přes jedno procento rozpočtu města. Příkladem do českých debat tak už nemusí být jen Bratislava Milana Ftáčnika. Hovořit můžeme i o Sopotské rozvojové iniciativě a Marcinu Gerwinovi. S platností od roku 2014 a s informační kampaní v roce 2013 schválili zavedení participativního rozpočtu také v Lodži. Jedno procento rozpočtu, se kterým i zde návrh počítá jako sumou, o jejímž rozdělení budou rozhodovat obyvatelé města, se rovná asi dvaceti milionům zlotých (sto dvacet milionů korun).

Příklady z polského Trojměstí (Gdaňsk, Sopoty, Gdyně) jsou střípky do mozaiky života polské občanské společnosti. Ta se pod hlavičkou tzv. městských hnutí snaží posílit přímý podíl občanů na řízení měst. A přestože jde o síť rozmanitých organizací propagátory městské cyklistiky počínaje, sebeobranou nájemníků pokračuje a iniciativami za participativní rozpočty konče, mají společný ideový program, jehož první bod zní: „Obyvatelé mají na město nepřevoditelný nárok.“ A pracují s představou města/obce nikoli jako samosprávy, ale právě jako společenství jeho obyvatel. Motivem, který je v prostředí polských městských hnutí diskutován a který by tuto tezi mohl v praxi posílit, je možný požadavek na zavedení jednomandátových volebních obvodů v komunálních volbách.

Ku prospěchu může být i spolupráce městských hnutí se samosprávami v boji proti komodifikovanému veřejnému prostoru. Podle toho, co dnes zaznívá na veřejných debatách v Polsku, nemůže samospráva městské pozemky ani majetek přenechat obyvatelům k užívání nebo jim dát souhlas s nějakou úpravou (ani pokud někde chtějí svépomocně třeba vysadit květiny), ale musí ho pronajímat. To jsou věci, které je třeba řešit z celostátní úrovně, a kde spolupráce samospráv a občanské veřejnosti může být v každém případě přínosem.

    Diskuse
    SH
    May 30, 2012 v 11.44
    V maličkostech.
    Měšťanskou sounáležitost je krásně vidět kupříkladu v zimě. Když jdu nakoupit do Cieszyna, tak v Českém Těšíně mají chodníky uklizené pouze Vietnamci před svými obchody, jinak nikdo. Zato v Cieszyne jsou precizně vyčištěny už brzy ráno.