Hledá se neznámý pachatel známého původu

Saša Uhlová

Bez ohledu na to, jaké informace se objevily v případu údajného napadení v Břeclavi, je čas na reflexi: Jaký je vlastně klíč, podle něhož se vybírají události, o kterých pak v novinách čteme?

A máme tu nový mediální hit. Chlapec z Břeclavi, jehož etnicita zatím nenabrala na důležitosti, si podle policie způsobil zranění pádem. Nenapadli ho tedy tři etničtí Romové, ba dokonce ani jeden etnický Rom ve společnosti dvou etnických Čechů. Uvidíme, zda je tato verze konečná a policie případ zranění chlapce skutečně odloží.

Už teď jsou ale velmi zajímavé reakce všech těch, kteří se ve virtuálním mediálním světě snaží bojovat proti rasismu. Média podle nich informují špatně, protože si novináři dostatečně neověřili, zda se informace zakládá na pravdě. Z této kritiky ale implicitně vyplývá, že kdyby se nakonec potvrdila původní verze, bylo by vlastně vše v pořádku. Jenže ono by nebylo. Pokusím se vysvětlit proč, ale nejprve k dalším nápadům, jak vylepšit mediální obraz etnických Romů.

Jako první mě zaujal ten, že by se o etnicitě pachatelů informovalo pokaždé, aby bylo jasné, že kriminalitu páchají i etničtí Češi. To se sice může zdát jako spravedlivé, ale není příliš jasné, jak by se to dělalo a kdo by vlastně etnicitu určoval. Byla by ustavena nějaká nezávislá komise? Psalo by se třeba poloviční etnický Rom? Nebo by ten samý pachatel byl označen za polovičního etnického Čecha? Jak by se asi vyjímal takovýto titulek: „Ze tří čtvrtin etnický Čech, který je zároveň z jedné osminy etnickým Romem a z jedné osminy etnickým Němcem, znásilnil dívku“? Dovádím do extrému, jistě. Ale v které generaci by se to pídění po etnicitě (či snad rasové čistotě) zastavilo? Nebo by se to určovalo podle vzhledu, sociálního statusu, jména, místa bydliště?

Mnohem lepší nápad je, že by se o etnicitě neinformovalo vůbec, pokud to není v dané věci relevantní. To však zadrhává na smutné skutečnosti, že zásadní problém nespočívá ve zveřejňování etnicity pachatelů trestných činů, ale v tom, že se trestným činům i přestupkům dostává mediální pozornosti právě proto, že se v nich objeví ona bájná etnicita.

Zpráv, které noviny zveřejní, protože „Romové“, je bohužel mnoho. Kupříkladu je jen obtížně představitelné, že bychom v novinách četli o konfliktu a strkanici v obchodě, při kterých se rozbily nějaké láhve, kdyby všichni zúčastnění byli etnickými Čechy.

A jak by asi zpravodajství vypadalo, kdyby se s důkladností, se kterou jsou medializovány i hospodské rvačky, pokud se jich zúčastní etničtí Romové, informovalo o všech takových událostech? O každém konfliktu, kterých se každý den stane tolik? Asi podobně, jako kdyby se v novinách psalo o každé autohavárii, tak jako se píše o každém leteckém neštěstí. Nakonec by člověk získal (oprávněně) pocit, že létat letadlem je, na rozdíl od jízdy autem, dost bezpečný způsob přepravy.

Kdyby údajní pachatelé v Břeclavi byli etničtí Češi, dočetli bychom se o případu možná na stránkách černých kronik. Rozhodně by však nemohl vzbudit takový mediální zájem, jakého jsme byli svědky.

Můžeme vést spory a dlouhé disputace o tom, co je ve veřejném zájmu a tudíž bychom se o tom měli dočítat v novinách, které by měly přinášet podstatné informace. Zdá se ale, že se v mnohých médiích těmito otázkami nezabývají vůbec. Slovy jedné novinářky z iDnesu: „lidé to ale chtějí číst, sami nám volají a říkají, kde se stal jaký konflikt s Romy.“ Kdyby jim však někdo zavolal, že se porvali kluci na ulici a nedodal by, že to napadli etničtí Romové etnické Čechy, těžko by tam redakce reportéra vyslala.

Volat po tom, aby se neinformovalo o etnicitě údajných pachatelů, je vlastně naivní, pro začátek by stačilo, kdyby se události nestávaly zpravodajsky zajímavými právě kvůli etnicitě pachatelů.

A proč píšu etnický Rom, etnický Čech a etnický Němec? Protože my všichni, občané České republiky, jsme v občanském smyslu Čechy. A kdyby se nám podařilo společně vycházet, mohli bychom na to být i hrdí. Bylo by hezké, kdyby někdo přišel na to, jak to zařídit. Zatím zde takový génius není, ale kdyby tu byl, určitě by začal tím, že by nám řekl: „Tudy ne, přátelé, tudy cesta nevede...“

  Diskuse
  ŠŠ
  May 24, 2012 v 11.20
  …pro začátek by stačilo, kdyby se události nestávaly zpravodajsky zajímavými právě kvůli etnicitě pachatelů.
  Ale pro začátek by stačilo, kdyby občanská veřejnost vyrobila poptávku po seriózním informování – a dostatečně se obtěžovala (tj. jednotlivci jako takoví) zpravodajce náležitě deklasovat za vyhovování této poptávce. Mimochodem, podle mého soudu se zpravodajci podrobují ve skutečnosti spíše než poptávce veřejnosti, na niž se odvolávají, poptávce i tlaku vládnoucí a možná i nevládnoucí politické garnitury. Ta má jistě mimořádný zájem na maskování svých metod, „panem et circenses“ bylo formulováno už ve starověku. Když není chleba, tak aspoň hry – to není tušení souvislostí, ale konstatování jich.
  May 25, 2012 v 5.54
  Jedna dobrá, dvě špatné
  Dobrá zpráva je, že DS-SS ve svém prohlášení http://www.dsss.cz/stanovisko-dsss_-odsuzujeme-manipulace-a-lzi-v-breclavske-kauze nezpochybňuje policejní verzi. Čekal bych útok na „černý rasismus‟ břeclavské policie, která, jistě brutálně, přinutila oběť „cikánského teroru‟ změnit výpověď na absurdní lež, že si svá těžká zranění způsobila sama.

  Špatná zpráva je, že když DS-SS vyzývá rodinu zraněného chlapce, „aby peníze, které dostala z veřejných sbírek a od Michala Davida, poskytla na konta opravdových obětí cikánského násilí,‟ Michal David se s požadavkem neonacistů ztotožňuje. Odmítá pomoci těžce zraněnému chlapci, když mu to zranění nezpůsobili Romové.

  Ještě horší zpráva, protože Michal David možná jedná v afektu, rozhořčen tím, že chlapec lhal, je, že rétorika DS-SS není cizí například Novinkám.cz. Zatímco neonacisté prohlašují, že „nemůžeme ani nadále podceňovat nebezpečí šíření kriminality v regionech naší republiky, jejichž pachatelé své trestné činy páchají s pocitem, že nepřizpůsobivý životní trend je v této zemi tolerován,‟ Novinky.cz na http://www.novinky.cz/krimi/268447-chlapec-z-breclavi-si-utok-romu-vymyslel-zranil-se-sam.html píšou: „Událost vyvolala obrovskou vlnu emocí. V Břeclavi, kde se v minulosti stalo nespočet násilných trestných činů za aktivní účasti místních Romů, se stala rozbuškou.‟

  Ani nevím, odkud Novinky.cz vzaly ten „nespočet násilných trestných činů‟, pro Romea.cz http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/chlapec-z-breclavi-si-utok-vymyslel-zraneni-pry-vznikla-urazem řekl břeclavský starosta: „Problém s drobnou kriminalitou v Břeclavi máme. V opatřeních budeme pokračovat a přijmeme je v plné míře,‟ a Rozhlas.cz cituje jeho slova: „Od začátku tohoto roku jsme připravovali projekt okrskářů, věděli jsme, že máme nevhodný kamerový systém v Břeclavi, plánovali jsme jeho obnovu.“ http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/chlapec-z-breclavi-si-brutalni-utok-vymyslel-spadl-z-vysky--1063422
  May 25, 2012 v 6.31
  Národnost
  Zprávy o zločincích romské národnosti mě přiměly podívat se do dokladů a zamyslet se. Došel jsem k závěru, že buďto naši novináři lžou a podněcují národnostní nenávist, anebo naše policie překračuje své pravomoci a porušuje ústavu.

  Národnost nemám ani v občanském průkazu ani v pasu. Pokud si vzpomínám, uváděl jsem ji pouze do dotazníku ke sčítání lidu, a i tam šlo o nepovinný údaj, stejně jako náboženské vyznání. Navíc údaje ze sčítání lidu mají být zpracovávány anonymně. Neexistuje tedy způsob jak legálně zjistit, zda se člověk, který „vypadá jako Rom,‟ náhodou nehlásí třeba k národnosti moravské nebo klingonské.

  Protože nikdo nemá národnost napsanou v dokladech ani na čele a úřady, pokud vím, mají zákonem zakázáno národnost občanů zjišťovat a evidovat, může se reportér legálně dovědět, jaké je pachatel trestného činu národnosti, pouze pokud mluví přímo s ním a on mu zrovna tohle dobrovolně prozradí. Jinak musí reportér jeho národnost buď uhodnout — tedy si ji vymyslet —, anebo mu ji musí prozradit policie. Jenže policie nemá žádný legitimní ani legální důvod pátrat po národnosti pachatele.

  Dokonce nemá policie důvod ani zjišťovat národnost oběti při podezření na národnostně motivovaný trestný čin. Není důležité, jaké národnosti oběť je, ale jakou jí přisuzuje pachatel, stejně jako při rasově motivovaných útocích nehraje žádnou roli, že Češi, Romové, Židé i Arabové patří ke stejné rase, protože nejde o biologii, ale o motiv útočníka, a toho dělají rasistou bludy, kterým věří, třeba ten o nadřazené árijské rase.

  Je pravda, že s tím druhým nepovinným údajem ze sčítání lidu, s náboženským vyznáním, je to podobné. Nepíše se sice o zločinech spáchaných křesťany, dokonce zatím ani židy, ale často čteme o zločinech spáchaných muslimy. Je to podobná štvavá kampaň jako proti Romům, ale v případě „islámského terorismu‟ mají novináři nejen výmluvu, že pachatelé se ke své víře otevřeně hlásí, ale často i legitimní důvod psát o tom, že svou vírou své zločiny přímo zdůvodňují. Vůči muslimům se novináři prohřešují především tím výběrem zpráv, cíleným vyhledáváním případů, kdy někde vraždil nějaký islamista, zato Romové, kteří by někde někoho napadli, protože sami sebe považují za Romy a hlavní povinností Romů je podle jejich názoru bít gádže, jsou vzácní (vybavuje se mi jedna populární dvojice, v níž jeden byl nezletilý a druhý mentálně retardovaný).