Ruské volby: nová výzva

Jan Mládek

Přestože volby v Rusku nemohly svým výsledkem nikoho překvapit, ruská společnost nastoupila cestu změny po volbách už v roce 2011, kdy ruská opozice vyšla do ulic protestovat proti falšování voleb. Od této chvíle začal boj o občanskou společnost.

Prezidentské volby, které proběhly předminulou neděli v Rusku, nepřinesly na první pohled nic nového. Vladimír Putin, se dalo očekávat, bude od května 2012 znovu ruským prezidentem. Přesto už v Rusku nic není a nebude jako dřív. Zásadní změna začala po parlamentních volbách v prosinci roku 2011, kdy ruská opozice vyšla do ulic protestovat proti falšování voleb. A už od té chvíle se vydala minimálně část ruské společnosti na trnitou cestu k „občanské společnosti“.

Prezidentské volby jsou v Rusku (stejně jako v USA) daleko důležitější než volby parlamentní, takže se dalo předpokládat, že protesty mohou být ještě větší. Ruská vláda, která chtěla zpochybňování voleb předejít, proto udělala bezprecedentní krok: v každé z 96 000 volebních místností byly instalovány dvě internetové kamery. Občané tak mohli sledovat průběh voleb on-line, jak ve svém volebním obvodě, tak třeba na opačném konci Ruska.

Vedle toho mohl každý z prezidentských kandidátů vyslat do každého volebního obvodu dva své pozorovatele, aby sledovali průběh voleb. Pozorovatelé mohli hlásit výsledky ze svého volebního okrsku přímo do centrály své strany či svému nezávislému kandidátovi, takže bylo možné pořizovat nezávislé součty výsledků. To všechno výrazně zúžilo prostor pro manipulaci či falšování výsledků voleb.

Opozice i ruská a zahraniční média přesto pokračovaly ve staré písničce, že volby jsou zfalšované a Vladimír Putin vyhrál nečestným způsobem.

Nelze tvrdit, že volby byly úplně bez problémů. Některé opoziční skupiny hlásí až 4000 případů narušení volebních pravidel. Málo se ovšem dodává, že jde o narušení v méně než 5 procentech volebních okrsků. Opozice také hlásila, že je zneužíván systém volebních průkazů a že někteří voliči volí vícenásobně v několika okrscích za den. K tomu je ovšem třeba dodat, že i kdyby všude tam, kde se hlasovalo s použitím volebních průkazů pro cestující voliče, byly jen zfalšované hlasy, Vladimír Putin by dostal o 2 miliony hlasů méně. To je však třeba porovnat s celkovým počtem 45 milionů získaných hlasů. Výsledek voleb by to tedy zásadní způsobem nezměnilo.

Znamená to, že celé volby v Rusku proběhly absolutně korektním způsobem? Jistěže ne. Nicméně ovlivňování voleb v Rusku se moc nelišilo od toho, jak se to dělá v České republice nebo v USA. Je to především otázkou peněz a přístupu do sdělovacích prostředků.

Rusové skutečně hodili Vladimíru Putinovi své hlasy hlavně proto, že jim slíbil peníze do rozpočtu jejich oblasti, města, školy, rozpočtové organizace, státního podniku. Sliboval vyšší důchody. Nicméně slibovat před volbami nereálné věci je obvyklý sport politiků i v těch nejdemokratičtějších zemích.

Rusové skutečně hodili své hlasy Vladimíru Putinovi taky proto, že měl nejlepší přístup do sdělovacích prostředků. Zatímco ostatní čtyři kandidáti na sebe házeli bláto v televizních debatách, premiér Putin byl presentován jako zodpovědný státník, který se stará o blaho země. Své úsilí přednostně věnuje rozvoji průmyslu, zemědělství, sociálních služeb, hájí zájmy země v zahraničí, sportuje. Mimochodem, něco podobného teď můžeme sledovat i v USA: republikánští kandidáti po sobě házejí bláto v primárkách, zatímco president Obama v televizi vystupuje jako státník. O ferovem pristupu do medii si muzeme nechat zda i u nas. KSCM je ostarkizovana naprosto otevrene, CSSD a odbory jsou hanobeny o něco skryteji.

Je pozoruhodné, jak moc ruská opozice zacílila na falšování voleb. Stejně jako média, ruská i zahraniční. A bylo jen málo bylo těch, kdo připomněli, že problém je mnohem hlubší.

Měl jsem to privilegium zúčastnit se ruských voleb jako mezinárodní pozorovatel, a tak mohu jen potvrdit, že v Rusku došlo k aktivizaci lidí. Pozorovatelé jednotlivých kandidátů brali svou práci vážně a zodpovědně. Cesta k občanské společnosti může být opravdu hodně trnitá, ale Rusko na ni vyrazilo a je třeba s tím počítat.

Vladimír Putin prezidentské volby vyhrál, ale za cenu velkých očekávání. Stále aktivnější ruské obyvatelstvo teď bude požadovat, aby své předvolební sliby splnil. Pokud to neudělá, příští prezidentské volby budou nejspíš vypadat úplně jinak. Ruske volby byly také pohledem do zrcadla „kvalita demokracie“ v Rusku není zasadne odlisna o te naší… Bohuzel.