Arnika: Stavba jezu na Labi přinese prospěch pouze skupině podnikatelů

Vratislav Dostál

Ekologické sdružení Arnika podalo připomínky proti případné stavbě Plavebního stupně Děčín. Podle ekologů bude provoz jezu spojen s nárůstem nákladní automobilové dopravy, přinese úbytek ryb v Labi a omezí možnosti pro návrat lososů.

Ekologové odmítají případnou stavbu jezu na Labi. Podle nich bude její případná realizace pouze ku prospěchu skupině podnikatelů. Z dokumentace hodnotící vliv Plavebního stupně Děčín (PSD) na životní prostředí navíc podle Arniky vyplývá řada alarmujících informací nejen pro labskou přírodu, nýbrž i pro obyvatele Děčína.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Provoz jezu bude například spojen s nárůstem nákladní automobilové dopravy centrem města, a to o 200 aut denně po více než 100 dní v roce. V důsledku stavby navíc podle ekologů dojde ke zvýšení hladiny Labe a zaplavení břehů či cyklostezek přímo ve městě či změně několikasetmetrových úseků Ploučnice a Jílovského potoka. Součástí projektu jsou podle nich kromě jezu samotného i další zásahy do koryta řeky v Chráněné krajinné oblasti a na území evropsky významné lokality.

„Dokumentace navíc nevyhovuje požadavku ministerstva na porovnání více variant záměru. Tvrdí, že stavba přírodu nepoškodí nebo jí dokonce prospěje, aniž by to hodnověrně prokázala. Naopak je z dokumentace zřejmé, že bude ohrožena migrace lososů či biotopy pro bobry a další chráněné druhy,“ uvedli ekologové v tiskovém prohlášení.

Podle Jany Vinterové z arniky je nesmyslné se domnívat, že pětimetrová hráz a další stavební práce v korytě řeky v chráněném území nebudou mít zásadní vliv na život v řece i kolem ní.

„Za sporná považuji i opatření navrhovaná na zmírnění negativního dopadu stavby. Například úpravy v ústí Ploučnice by představovaly spíše nutné změny po zvýšení hladiny v centru města a úpravy parku, než nahrazení lužního lesa ve volné krajině," uvedla Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody.

Po prostudování několikasetstránkové dokumentace podle jejích slov Arnika došla k závěru, že argumenty hovoří jasně v neprospěch jezu a potvrzují jeho negativní vliv na přírodu, aniž by odůvodnily opodstatněnost záměru. „Ministerstvo by proto mělo záměr definitivně odmítnout," dodala Vitnerová.

Součástí stavby jezu má být i vybudování jednadvaceti koncentračních výhonů pod plavebním stupněm. „Znamená to jednadvacet zásahů do koryta řeky v Chráněné krajinné oblasti a Evropsky významné lokalitě. Přitom se jedná o další, s PSD nesouvisející stavby, které by měly být posuzovány samostatně, a to zejména s ohledem na dopad na druhy a biotopy chráněné Naturou 2000,“ uvedli ekologové v tiskovém prohlášení.

Podle nich dokumentace používá jako argument ve prospěch jezu předpokládaný masivní nárůst lodní dopravy, přitom prý nevysvětluje, čím je toto očekávání podloženo. „Do nákladů na projekt nejsou započítány výdaje spojené s provozem a údržbou jezu, které bude hradit stát,“ uvedla Arnika.

Z dokumentace podle ekologů navíc vyplývá, že v Labi ubude ryb. „Kromě postupného vymizení druhů, které žijí jen v proudící vodě, lze očekávat omezené možnosti pro návrat lososů, do kterého bylo v minulosti investováno několik miliónů korun. Přímo v místě umístění jezu sídlí jedna bobří rodina. Stavba zmenší prostor, na kterém mohou bobři žít, a méně bude i míst, kde mohou nacházet potravu. Jez bude mít dopad na čtvrtinu populace bobra ve stávající evropsky významné lokalitě. Přitom není jasné, jestli je možné tento úbytek nahradit,“ uvedli.

Přitom plánovaný jez pomůže splavnění pouhých devíti kilometrů Labe. Ekologové nepochybují, že existují lepší způsoby, jak Labské údolí využít. „Jedinečná příroda a existující infrastruktura města jsou dobrým zdrojem pro turistický ruch. Nová pracovní místa, kterými autoři záměru často argumentují, mohou vzniknout i bez jezu,“ vysvětlili.

„Ministerstvo životního prostřední by mělo říci třikrát a dost a odmítnout definitivně projekt jezu, u něhož není možné dokázat, že je ve veřejném zájmu a že se českým občanům vyplatí," dodala mluvčí Arniky Zora Kasiková.

  Diskuse
  March 24, 2012 v 12.59
  Po obou březích vede dvoukolejná trať, a je jim to málo. (I ta jedna severně od Děčína stačí.)

  Ovšem pozor, Ředitelství vodních cest má argument:
  "Společnost PLANCO Consulting GmbH v roce 2007 analyzovala kapacitu jednotlivých dopravních módů na koridoru Hamburg – Děčín a došla k závěru, že kapacity železniční dopravní cesty je především v blízkosti severomořských přístavů blízko vyčerpání."

  http://www.rvccr.cz/?s=6&m=36&sm=67

  Je opravdu hezké, že chce česká vláda na českém území řešit kapacitu železnic okolo Hamburku a Rotterdamu.