Protikorupční organizace politikům: Učiňte kroky k nezávislému NKÚ

Vratislav Dostál

Protikorupční organizace vyzvaly parlamentní strany, aby seznámily veřejnost se svými kritérii pro výběr budoucího prezidenta NKÚ. Vedle transparentní volby požadují také rozšíření kontrolních pravomocí úřadu na všechny veřejné prostředky.

Transparency International (TI), Ekologický právní servis (EPS) a Oživení vyzvaly všechny parlamentní subjekty, aby seznámily veřejnost se svými kritérii pro výběr budoucího prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), zveřejnily v předstihu jména svých kandidátů a vysvětlily, jak tyto osobnosti jejich vizi fungování úřadu naplňují.

Organizace zabývající se bojem proti korupci k tomu politiky vyzvaly v dokumentu Tři kroky k silnému a nezávislému NKÚ. „Silný a nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad je jedním z pilířů fungování demokratického státu,“ vysvětlil důvody vzniku výzvy Martin Fadrný z EPS.

Kromě transparentní volby prezidenta požadují také rozšíření kontrolních pravomocí úřadu na všechny veřejné prostředky včetně státních firem, a také posílení dopadu výsledků kontrol.

„Shodli jsme se, že k tomu, abychom takový úřad měli v České republice, jsou nyní potřeba zejména tři kroky: transparentní volba prezidenta, rozšíření kontrolních pravomocí úřadu na všechny veřejné prostředky včetně státních firem, a také posílení dopadu výsledků kontrol,“ upřesnil Fadrný.

„Poslanci mluví neurčitě o člověku s výrazným morálním kreditem. Naše představa o ideálním šéfovi NKÚ je konkrétnější,“ doplnil Štěpán Rattay z Oživení. Kromě morální bezúhonnosti by podle něj měl kandidát být osobností co nejméně spjatou s konkrétní politickou stranou a současně by měl být schopen představit veřejnosti jasnou vizi práce úřadu.

„A konečně, měl by být výraznou osobností schopnou komunikovat s médii a veřejností — neboť jedině s podporou veřejnosti může být NKÚ skutečně silným úřadem,“ dodal Rattay.

Podle organizací dává volba nového prezidenta NKÚ poltikům příležitost k tomu, aby byla posílena pozice NKÚ jako jednoho z pilířů fungování české demokracie.

„Naše společnost, nemocná korupcí a ztrátou důvěry v politiky a úředníky a jejich schopnost efektivně spravovat veřejné prostředky, potřebuje jasné a objektivní měřítko pro dobrou správu veškerého veřejného majetku,“ uvedli signatáři v dokumentu adresovaném politikům.

Podle nich by tímto měřítkem měly být nálezy nejvyšší kontrolní instituce v zemi.

„NKÚ by mělo být schopné jasně pojmenovat problémy ve všech oblastech nakládání s veřejným majetkem a díky své autoritě vytvářet dostatečný tlak na politiky a úředníky. Musí se stát pravidlem, že politici a úředníci z nálezu NKÚ vyvodí odpovědnost, přijmou odpovídající opatření k nápravě a informují o tom veřejnost,“ vysvětlili ve výzvě politikům všech parlamentních stran.

„V souvislosti s volbou nového šéfa NKÚ padají zmínky o tom, kdo s kým tajně dojednal nebo která strana je teď vlastně na řadě, aby dosadila svého člověka. Takhle to opravdu probíhat nemusí a nemá,“ dodal pak v tiskovém prohlášení David Ondráčka zTransparency International.

Každá strana má podle něj možnost přijít s výrazným a kompetentním kandidátem a otevřeně o jeho kvalitách přesvědčit veřejnost i ostatní strany. „Kdo bude podporovat jen svého kulhajícího stranického koně, u veřejnosti si uškodí,“ uzavřel.

Další informace:

Bezkorupce.cz Tři kroky k silnému a nezávislému NKÚ