Vláda projedná stanoviska ministrů k závěrům NKÚ

ČTK, Hana Holcnerová

Stanoviska k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu předloží ve středu vládě několik ministrů. Ministr dopravy Vít Bárta se domnívá, že připomínky NKÚ k činnosti jeho ministerstva už vyřešil.

Ve středu 26. ledna projedná vláda stanovisko ministra dopravy Víta Bárty ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrola se týkala financování železničních a silničních staveb a ministerstvu vytkla dlouhodobé nedostatky v rozvoji dopravní infrastruktury. Z Bártova stanoviska vyplývá, že kritizované problémy by měla vyřešit ministerstvem nedávno zveřejněná dopravní strategie.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na období od prosince 2008 do července 2010. Úřad ministerstvu za dané období vytýká neexistenci trvalé koncepce pro rozvoj dopravní infrastruktury, nedostatečnou koordinaci přípravy akcí či nejasnost kritérií, podle kterých byly akce zařazovány do harmonogramu výstavby. Ministr Bárta v souvislosti s výsledky kontroly NKÚ představí dokument Dopravní sektorové strategie I. fáze, jehož součástí je i nedávno zveřejněná dopravní superstrategie.

Tyto materiály, které stanovují hlavní směry dalšího vývoje v podmínkách omezených finančních zdrojů, již podle Bárty nejsou v rozporu s výhradami NKÚ. V rámci zpracovávaných investičních záměrů podle něj například nechybí ekonomická efektivnost staveb připravovaných k realizaci, která je podmínkou pro čerpání prostředků Operačního programu Doprava.

NKÚ kritizoval ministerstvo mimo jiné za to, že v minulosti připustilo, aby byl do harmonogramu výstavby zařazen velký počet akcí bez zajištění finančních zdrojů. To prý napomohlo vzniku současného stavu, kdy není možné všechny stavby realizovat v předpokládaných termínech. Kontrolní úřad označil dřívější počínání ministerstva při plánování dopravní výstavby za nekoncepční.

Stanoviska k závěrům kontrol předloží také ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, ministr zemědělství Ivan Fuksa a spravedlnosti Jiří Pospíšil.