Arnika prozatím zvítězila: Aleje se kácet nebudou, hrozba ale trvá

Redakce DR

Poslanci včera zamítli návrh silničářů, který jim měl umožnit znovu svévolně kácet stromořadí podél cest. Vzhledem k výrokům ministra Chalupy ve Sněmovně je ale jasné, že hrozba zdaleka zažehnána není.

Při včerejším třetím čtením zákona o pozemních komunikacích poslanci definitivně schválili pozměňovací návrh poslaneckého výboru pro životní prostředí a zajistili ochranu alejím. Neprošel tak plán ministerstva dopravy udělit opět výjimku správcům silnic a nechat je kácet stromy bez povolení.

Kampaň Arniky Zachraňme stromy podpořená více než třiceti tisíci signatářů stejnojmenné petice si tak připsala výrazný úspěch. Pokračuje však dále, neboť stromy v české krajině stále nejsou dostatečně chráněny.

Překvapivý je v této souvislosti postoj ministerstva životního prostředí. Podle sdružení Arnika dokonce ohrožení alejí samo zavinilo a situaci nijak neřeší, ačkoliv opakovaně deklaruje zájem aleje chránit. Zákon nyní například nechrání stromy s menším obvodem než 80 cm (v 1,3 m nad zemí), což se týká například většiny ovocných alejí.

„Celý neblahý stav v oblasti ochrany dřevin je způsoben dlouhodobou nečinností MŽP, které ochranu stromů vůbec neřeší, přestože po tom volá odborná i široká veřejnost. Již od roku 2009 žádáme ministerstvo, aby připravilo novelu vyhlášky na ochranu stromů. Její současná podoba je totiž už zastaralá a neodpovídá dnešní situaci," upozornil Martin Skalský, vedoucí kampaně Zachraňme stromy.

„Ministr Chalupa na zasedání parlamentu ale místo toho, aby se stromů v alejích jednoznačně zastal, naznačil, že ve spolupráci s ministerstvem dopravy předloží jeho úřad podobnou výjimku pro libovolné kácení silničářů znovu v rámci novely celého zákona o ochraně přírody. To je však špatná cesta, která může stromy opět ohrozit," dodal Skalský.

Tomáš Chalupa tvrdí, že v případě některých „náhodných dřevin a náletů" by se měla na silničáře vztahovat jiná pravidla, než na všechny ostatní. K tomu ale není žádný důvod. Správci silnic mohou už dnes kácet bez povolení všechny stromy, které jsou nemocné, nebezpečné a ohrožují projíždějící řidiče. Pokud jde o jiné případy, musejí žádat o povolení jako všichni ostatní.

Petice Zachraňme stromy, kterou Arnika zveřejnila v roce 2008 v návaznosti na masivní kácení stromů podél silnic po celé České republice, požaduje kromě ochrany stromořadí v krajině také nezávislé posuzování hodnoty stromů před jejich kácením, větší zapojení veřejnosti do rozhodování a povinnost stanovovat za pokácené stromy náhradní výsadby.