Jak pracují čeští novináři?

Markéta Pavlíková

Ač jsou nepřesné informace na českých portálech poměrně častým jevem, zpráva o smrti ženy v Austrálii, která se objevila ve středu, byla množstvím nepravdivých informací unikátní.

Každému, kdo sleduje dění doma i ve světě v českých internetových médiích, je již dlouho jasné, že podávané informace je třeba brát s velkou rezervou. V posledních dvou dnech však na malé zprávě z opačné polokoule předvedla naše média kotrmelce, jaké se zas tak často nevidí.

Ve středu 1.2.2012 publikovaly Novinky.cz a Aktualne.cz zprávu o úmrtí australské bojovnice za domácí porody Caroline Lovellové. Oba servery převzaly zprávu zřejmě od Daily Mail a chvályhodně ji nepřeložily přímo doslova, ale pokusily se text obohatit i o vlastní postřehy. Ale jak! Aktualne.cz rozšířilo text o informaci ze serveru The Age a uvedlo, že Lovellová „před smrtí obrátila a varovala rodičky před domácími porody."

Tvrdili to patrně na základě titulku pod obrázkem uvozujícím článek: „Caroline Lovell warned of the risk to homebirth mums before her death.” Kdyby rozuměli dobře anglicky nebo si alespoň přečetli obsah článku, zjistili by, že paní Lovell ve skutečnosti varovala vládu před dopadem nových opatření, která mohou zvýšit rizika pro ženy plánující porod doma. Dlužno říci, že do druhého dne se redakce chytla za nos a text opravila.

Novinky.cz rozšířily informace o závěry nedávné oxfordské studie. To by bylo velmi pěkné, kdyby se v  jediné větě nedopustily hned tří podstatných chyb. Napsaly: Podle aktuální oxfordské studie je u prvorodiček, které se rozhodnout takto rodit, třikrát větší riziko, že jejich dítě zemře nebo bude mít poškozený mozek. Nic takového ovšem zmíněná oxfordská studie netvrdí.

Studie sledovala kompozitní výstup složený nejen z úmrtí novorozence a poškození mozku (jak tvrdí novinky.cz), ale také ze zlomenin klíční a pažní kosti a poranění brachiálního plexu. Uzavřela, že riziko výskytu takovéto události u prvorodiček, které započnou porod plánovaně doma, je  zhruba dvakrát (tedy nikoli třikrát, jak uvedly Novinky) vyšší.

Ale hlavním výstupem studie, jak byla v tomto smyslu citována v zahraničních médiích, a zcela opomenuta Novinkami, je fakt, že pro vícerodičky vycházejí rizika takovéhoto výsledku u domácího porodu srovnatelná nebo nižší. (Ostatně tématem referování o oxfordské studii v českých médiích se nedávno zabývala tato pěkná analýza.) Novinky na upozornění na zavádějící a chybné údaje nereagovaly a neopravily je.

Ve čtvrtek se s rozšířenou zprávou přidaly portály Lidovky.cz, Idnes.cz a Blesk.cz. Na jednu stranu je třeba pochválit, že tentokrát o žádném obrácení na smrtelné posteli nenapsaly. Ovšem povedl se jim husarský kousek, který předchozí chyby a nepochopení ještě překonává. U všech tří článků je uvedena fotografie Caroline Lovellové. Potud je to správně.

Problém je v tom, že tato Caroline Lovellová, ač také Australanka, není onou minulý týden zemřelou fotografkou, ale velmi živou ředitelkou v komunikační společnosti NBN Co. Český zdroj, ze kterého všechny tři portály fotografii přebraly, zjevně neumí ani tak banální úkon jako vytřídit informace dodané Google Images, a redaktoři těchto tří portálů neudělali ani zbla pro to, aby si dodané informace naprosto jednoduchým úkonem ověřili. Vždyť zadáte-li dnes do google.com jméno Caroline Lovell, jsou její pravá fotografie i zprávy o jejím pohřbu na prvním místě.

Všechny tři portály byly na tento lapsus upozorněny; můžeme s napětím očekávat, co přinese dnešní den. Přejme si, aby to bylo u odpovědných osob aspoň zrnko studu a slib sám sobě, že příště už dodrží zlaté pravidlo ověření informace alespoň u dvou zdrojů.

Odkazy na články v českých médiích

Aktualne.cz: Bojovnice za domácí porody po něm zemřela

Novinky.cz: Aktivistka bojující za domácí porody při jednom takovém zemřela

OnaDnes.cz: Zastánkyně domácích porodů zemřela. Ještě před smrtí varovala vládu

Lidovky.cz: Zastánkyně domácích porodů zemřela po porodu

Blesk pro ženy: Vášnivá obhájkyně domácích porodů zemřela poté, co porodila doma

    Diskuse
    February 7, 2012 v 9.39
    Australská bojovnice za domácí porody dále mrtvá, tentokrát v rozhlase
    V dnešním dopoledním rozhlasovém vysílání byl rozhovor s lékařem, teologem a psychologem Maxem Kašparů (nejsem si jist jménem), který mluvil proti domácím porodům s tím, že nezná žádný věcný argument pro ně kromě odkazu na domácí prostředí, což je a bude narozenému dítěti jedno, pokud bude zdravé a jejich nebezpečnost ilustračně dokazoval na výše uvedeném případu.