Summit v Abú Dhabí zahájil rok udržitelné energie pro všechny

Roman Bureš

Zástupci 130 zemí se na setkání v emirátské metropoli vyslovili pro užší koordinaci politik, projektů a iniciativ v oblasti energetického rozvoje. Cílem iniciativy je rozšířit přístup k šetrně vyráběné energii i v nejméně rozvinutých částech světa.

Organizace spolených národů vyhlásila letošek za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Stalo se tak na velké konference o energiích v Abú Dhabí, na níž se ve dnech 16. až 19. ledna sjeli politikové, akademici a zástupci soukromého i neziskového sektoru ze 130 zemí světa.

Koncept se má stát společným rámcem pro různé politiky, iniciativy a projekty. Ty mají zajistit přístup k energii vyráběné udržitelnými způsoby i lidem z nejchudších částí světa.

Myšlenku tematického roku podpořil na konferenci i generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

„Tato iniciativa přichází ve správný čas,“ uvedl ve své řeči. „Po celém světě vidíme zvyšující se snahu o konkrétní akce vedoucí ke zmírnění energetické chudoby, podpoře udržitelného růstu a vyrovnání se s riziky, která přinášejí globální změny klimatu.“

„Dosažení udržitelné energie pro všechny je stejně uskutečnitelné, jako potřebné,“ doplnil v projevu.

Dle Pan Ki-muna by se do roku 2030 mělo dosáhnout tří hlavních cílů: zajistit univerzální přístup k moderním energetickým službám; zdvojnásobit tempo vylepšení energetické efektivity; a zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v globálním měřítku.

Splnění cílů je podle generálního tajemníka společnou výzvou pro vlády, soukromé společnosti i nezisková sdružení.

Bez přístupu k elektrické energii žije na Zemi stále bezmála jeden a půl miliardy lidí. Dalších více než dvě a půl miliardy musí při vaření a topení spoléhat na tradiční spalování biomasy, což způsobuje další zdravotní problémy převážně u dětí a žen.

„Přístup k obnovitelné elektrické energii je bezesporu jednou z podmínek dosažení Rozvojových cílů tisíciletí a celkovému zlepšení životních podmínek v nejchudších a odloučených oblastech planety,“ uvedl k tématu český rozvojový expert Tomáš Tožička z organizace Educon.

„V nadcházejícím roce je tak nejvyšší čas zajistit, aby téměř jeden a půl miliardy lidí žijících v energetické chudobě, bylo v centru politické diskuze nejen do roku 2015, ale i v následujících desetiletích,“ doplnil.

EU se připojí v únoru

Státy Evropské unie se k Mezinárodnímu roku udržitelné energie pro všechny připojí oficiálně 8. února v Bruselu. Má se tak stát podpisem společné deklarace, kterou se jejich představitelé, zástupci firem, neziskovek a zemí rozvojového světa přihlásí k prosazování univerzálního přístupu k energii.

„Bez zajištění přístupu k energii pro všechny nikdy nevyhrajeme boj proti chudobě — tuto mantru jsem již opakoval mnohokrát,“ shrnul podstatu snažení eurokomisař pro rozvoj Andris Piebalgs na svém blogu.

Vedle iniciativ souvisejících s tematickým rokem se na abúdhabíské konferenci konala i řada debat, přednášek a jednání zaměřených na vodní hospodářství a udržitelnou energetiku obecně.

Souběžně s konferencí probíhala také výstava nových energetických technologií, kde byly představeny například nové komponenty solárních článků. Ty mají dál snížit náklady na výrobu solárních panelů.

Další informace:

Webové stránky WFES UN Secretary-General calls for Action to Achieve Sustainable Energy for All by 2030

Webové stránky WFES World Future Energy Summit opens in Abu Dhabi tomorrow

Blog Andrise Piebalgse Clean energy lowers the prices of electricity in Africa

Nazeleno.cz 3 nové solární technologie: Budoucnost fotovoltaiky?

    Diskuse