I školy už mohou být v ČR fairtradové

Vratislav Dostál

V ČR odstartovala národní verze kampaně Fairtradové školy, která je součástí projektu Fairtradová města. Jde o mezinárodní iniciativu označování míst, kde podporují fair trade. Titul mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému.

I v České republice byla odstartována kampaň Fairtradové školy, jež je národní verzí mezinárodní iniciativy označování míst, kde podporují fair trade. Účastníci kampaně dávají podle organizátorů akce svou účastí na projektu najevou svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.

„České školy mohou napomoci k zlepšování životních podmínek lidí v rozvojových zemích, včetně jejich přístupu ke vzdělání, což je důležité poselství této kampaně,“ uvedla ředitelka Asociace pro fair trade Veronika Bačová, podle jejíž slov tak mohou školy významně zlepšit informovanost studentů, rodičů i učitelů o principech společenské odpovědnosti a ukázat jejich uplatňování v praxi.

„Vzdělávací instituce nakupují pro svou spotřebu potraviny a další věci, které jsou k dostání v kvalitě fair trade. Výběrem fairtradových produktů mohou přispět k boji proti dětské práci, chudobě a ničení životního prostředí,“ doplnila Bačová v tiskovém prohlášení

Titul Fairtradová škola pak bude určen jak základním a středním školám, tak i univerzitám či samostatným fakultám a dalším vzdělávacím zařízením. Podle organizátorů přitom využívání fairtradových produktů na půdě vzdělávacích institucí přináší hned trojí užitek: škola si opatří to, co potřebuje, současně podpoří sociálně a environmentálně šetrnou produkci; získá příležitost vzdělávat své studenty příkladem a nakonec prostřednictvím kampaně povede své žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.

Školy si mohou z široké nabídky fairtradových produktů vybrat například kávu, kakao, čaje, džusy, květiny či fotbalové míče. „V evropských zemích je nabídka fairtradových potravin na školách běžnou praxí. Například v Itálii podává asi 3 000 školních kantýn fairtradové produkty, tj. například banány, čokoládové tyčinky, cukr, kakao, marmelády či džusy,“ uvedli organizátoři.

Školy pak mohou titul Fairtradová škola obdržet při splnění pěti kritérií, mezi něž patří například oficiální školní podpora fair trade, fungující řídící skupina v dané škole, jejímž účelem je podpora fair trade či zařazení globálních rozvojových témat do výuky.

„Žáci, studenti či učitelé, které zajímají globální témata a chtěli by se do kampaně zapojit mohou začít například s tím, že ve škole uspořádají besedu či výstavu k pracovním podmínkám v rozvojových zemích a začlení globální rozvojová témata do výuky,“ uvádějí pak organizátoři příklad, jak se ke kampani připojit.

Kampaň Fairtradové školy je součástí mezinárodní iniciativy Fairtradová města, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě.

Projekt Fairtradová města přitom běží ve světě již déle než 10 let a v současnosti se k němu hlásí 1070 měst včetně metropolí jako je Londýn, Brusel či Řím. Od začátku letošního roku je pak kampaň aktivní i v České republice a první dvě města již získala status Fairtradové město: Litoměřice a Vsetín.

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život.

Garantem české kampaně je Asociace pro fair trade. Jejími hlavními koordinátory pak NaZemi — společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.