Ušili to na nás v Asii, podrobnosti ale tají

Jan Miessler

Jak zjistil průzkum Společnosti pro Fair Trade, čeští prodejci textilu se původem svého zboží zrovna moc chlubit nechtějí.

Přibližně osmdesát procet textilu, který se v České republice prodává, pochází s největší pravděpodobností z Asie. Prodejci se tím však nechtějí chlubit. Takové jsou závěry průzkumu neziskové organizace Společnosti pro Fair Trade, která chce nyní prostřednictvím kampaně s názvem Ušili to na nás zvýšit povědomí o původu oblečení, které je k dostání v českých obchodech.

Ze 114 oslovených firem poskytlo informace o původu svého textilního zboží výzkumníkům pouhých osmnáct. O většině z nich je známo, že prodávají zboží vyrobené v České republice. Naopak firmy, které dle Společnosti pro Fair Trade šijí v Asii, odpovědi nedodaly. Navíc ani jedna z osmnácti vstřícných firem nepoužívá nezávislé audity na ověření podmínek výroby. Buď provádějí vlastní audity, které však jsou podle Fair Trade k ničemu, anebo vůbec nic takového nemají.

Velké množství textilu, který je u nás k dostání, se podle všech předpokladů šije v asijských robotárnách. Občanská sdružení zabývající se ekonomikou třetího světa v této souvislosti upozorňují na řadu nešvarů: vykořisťování pracujících, zaměstnávání dětí, nezdravé podmínky pro práci nebo výpovědi i kvůli drobným záminkám.

Společnost pro Fair Trade předpokládá, že pokud by firmy měly ohledně původu zboží čisté svědomí, pravděpodobně by se nezapomněly pochlubit. Většina z nich ale podrobnosti tají. Lze tudíž usuzovat, že jimi nabízené oblečení úplně v pořádku nebude.

Další informace:

Svět v nákupním košíku Ušili to na nás