Oživení: Sedm statečných v boji proti korupci

Vratislav Dostál

Sedm samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se tak protikorupčního auditu zaměřeného na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem či transparentní rozhodování orgánů samospráv.

Občanské sdružení Oživení realizuje společně v sedmi samosprávách protikorupční audit zaměřený na rizikové oblastí jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládanými samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy.

Podle Oživení je pak součástí auditu i sada doporučení, které se samosprávy zavázaly implementovat a informovat veřejnost , jak se jejich uplatnění v praxi daří naplňovat.

„Přirozeně reagujeme na naléhavost situace, která vznikla po posledních komunálních volbách a po řadě apelů, která vzešla od nově zvolených vedení úřadů, jsme se rozhodli na tuto poptávku zareagovat a nabídli jsme vybraným samosprávám prověření interních procesů,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda sdružení Štěpán Rattay.

Podle něj je pak podmínkou protikorupčního auditu právě i implementace jimi navržených protikorupčních opatření a závazek ze strany vedení obcí informovat veřejnost, jak se  jim navržená opatření daří v praxi naplňovat.

Sdružení pro projekt sestavilo auditorský tým, jehož někteří členové jsou dlouholetí spolupracovníci Oživení a věnují se prosazování principů transparentnosti, objektivního informování veřejnosti a hospodárnému nakládání s veřejným majetkem již řadu let.

„Přesně vymezená investiční politika, transparentní výběr bank nebo kapitálově silných obchodníků s cennými papíry, kvalitně uzavřené smlouvy — to je jen základní výčet nástrojů, kterými lze omezit tak korupčně rizikový způsob správy veřejných prostředků, jaký byl realizován např. u některých pražských městských částí při svěření finančního majetku firmě Key Investments, a. s. Budeme obcím doporučovat, jak komplexně použít nástroje, které sníží korupční rizika i v této oblasti,“ nastínil pak protikorupční nástroje finanční poradce a anylytik. Libor Michálek.

Sdružení Oživení v rámci svého programu Bez korupce prý už dlouhodobě zaznamenává poptávku, která naznačuje, že je na straně některých samosprávně územních celků vůle nechat si prověřit a přenastavit své procesy v rizikových oblastech s vysokým korupčním potenciálem.

„Současně s tímto přístupem zaznamenáváme na několika místech v České republice i iniciativu přeměnit samosprávné úřady na úřady transparentní a bližší občanům. V tomto projektu se jedná o ,sedm statečných´,“ dodalo sdružení v tiskovém prohlášení s tím, že onu sedm statečných tvoří tyto samosprávy: Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá.