Z veřejnoprávní televize se stává médium veřejného populismu

František Kostlán

Česká televize legitimizuje rasistické, xenofobní a nesnášenlivé politiky a jejich názory tím, že si je zve do publicistických pořadů.

„Severem Čech otřásají nepokoje kvůli nepřizpůsobivým obyvatelům“, začala moderátorka Veronika Tobola Paroulková pořad České televize Politické spektrum (sobota 24.9. 2011) tvrzením, které se již sice zcela běžně používá, ale pravdivé je pouze z části. Severem Čech otřásají nepokoje především kvůli tomu, jakým způsobem informují česká média o Romech a jejich konání. A podle toho také průběh Politického spektra vypadal.

Do pořadu si Česká televize (nikoli poprvé) pozvala Tomáše Vandase (předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti), lidskoprávního aktivistu Markuse Papeho, předsedu Humanistické strany Jana Tamáše a Františka Rybu z uskupení Severočeši.cz.

Kvůli dlouhodobějšímu počínání ČT, které tento pořad stvrdil, se otevřel soubor témat, o nichž se zatím ve veřejném diskursu mlčí, protože se týká v podstatě všech médií hlavního proudu:

Je správné, že televize (všechna média), která je definována jako veřejnoprávní, zve do svého pořadu neonacisty, rasisty, xenofoby? Je správné účastnit se veřejných diskusí s těmito lidmi? V čem se - ohledně diskutovaného tématu - česká média dopouštějí prohřešků? Dávají prostor extremistům proto, že s nimi sdílejí (byť částečně) názory?

Lhář má hlavní slovo

Neznáme motivy dramaturgů České televize, proč zvou do pořadu lidi jako je Tomáš Vandas, kteří svými nepokrytými útoky na základní lidská práva brojí proti demokracii a svobodě.

Vandas na svých mítincích donekonečna opakuje výmysly, které putují po internetu, ohledně pobírání dávek či důchodů apod. Za pomoci lží a šikovně dávkovaných polopravd šíří Vandas nenávist nejen k Romům, ale i k migrantům atd. I zde Vandas tvrdil, že „nepřizpůsobiví“ (krycí název pro Romy) mají takové výhody, aniž by specifikoval jaké a kdo konkrétně je má. Takové tvrzení bez důkazů či argumentů může sloužit jediné věci: vyvolávání negativních emocí vůči předem danému „vnitřnímu nepříteli“.

Byl to Vandas, kdo v politickém boji velmi často paušalizuje, což předvedl i zde, když posté zopakoval, že Romové dávky prohrávají v hernách a pak vykřikují cosi o rasismu. v Politickém spektru. V takových neprokázaných tvrzeních se k němu - každý svým způsobem - přidali „kolegové“ Jan Tamáš a František Ryba („kolego“ si říkali hosté pořadu mezi sebou).

Moderátorka Veronika Tobola Paroulková okřikla Markuse Papeho, když si dovolil říci o Dělnické straně sociální spravedlnosti, že je neonacistická, zcela však mlčela ve chvíli, kdy Vandas horlil, že napadání mačetou je „novodobý cikánský zvyk“. Vandase v jeho agresivním sebeprosazování umravnila pouze jednou, na začátku, poté ho však v rozporu s tím nechala hovořit vždy, když někomu skočil do řeči, svým pokřikem si prostor vynutil a druhé tak umlčel (šlo především opět o Papeho). Předseda DSSS tak mohl v klidu říci vše, s čím do pořadu přišel, na úkor času, který měli mít k dispozici zastánci lidských práv.

Oháněl se znovu i tím, že jeho strana, DSSS, je řádně registrovaná, takže jí nelze nic vyčítat. Řádně registrovaná však byla i nacistická NSDAP v Německu první poloviny minulého století, která po uchopení moci zlikvidovala předešlý režim a své nepřátele transportovala do koncentračních táborů či je rovnou postavila ke zdi.

Vandas zachovával v Politickém spektru do velké míry dekorum, hovořil mnohem mírněji než na mítincích a opakoval známé stereotypy, kterých je naše společnost plná. Svým populismem určitě zabodoval u tzv. anticiganistů i u lidí, kteří ze zoufalství (a protože je jejich zoufalství nasměrováno na špatnou adresu) protestují na severu Čech proti Romům.

Kterak se kocourkovští předháněli

Vandas nebyl zdaleka jediný, kdo v pořadu „zazářil“. Hned v závěsu za ním se umístili František Ryba a Jan Tamáš. U Ryby se jistá spřízněnost s DSSS dala očekávat, vždyť členem Severočechů.cz je krom jiných i proslulý rasista, senátor Jaroslav Doubrava. I proto nepřekvapilo že Ryba je proti integraci Romů (používá, stejně jako Vandas, výraz „Cikáni“) a že by je sestěhoval do ghett. O ostnatém drátu prozatím nic neříkal, nejspíš ještě nenazrál čas.

I Jan Tamáš je navyklý používat namísto argumentů demagogii. Proto nepřekvapují ani některé jeho slovní obraty, například: „Je tu určitá skupina obyvatel, která reprezentuje určitou etnickou skupinu… Ne vždy je brán stejný metr na obyvatele České republiky bez rozdílu barvy pleti, a to je ten problém… Zákony nikde neříkají, že by měl Rom brát více dávek než bílý občan České republiky…“

To již nejsou pouhé stereotypy, ale rasismus vlezlý pod kůží. O to podivnější je, že Tamáš vyčítá rasismus Vandasovi, protože v tomto pořadu byl rasističtější než on. S tím rozdílem, že Tamáš si svůj rasismus pravděpodobně neuvědomuje a navenek jej obaluje humanistickými klišé, kdežto Vandas jej, leckdy dovedně, skrývá - i v tomto pořadu si dával velmi dobrý pozor na slovo.

Inu, kocourkovští se předháněli, kdo více a dříve ukáže na Romy, coby původce všeho zla, které na světě existuje.

Normální, klasicky bílá moderátorka

Tamáš ovšem na rozdíl od Vandase řekl i některé rozumné věci, například to, že by se měl zvýšit „počet pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky tak, pokud Rom přijde a nemá to vzdělání a má tu černou barvu pleti, aby tu práci zkrátka sehnal…“

V tom mu moderátorka skočila do řeči touto otázkou: „A umíte si to představit, pokud i vlastně normální bílý člověk má problém v tomto regionu sehnat práci, že vůbec je možné zajistit dostatek pracovních míst pod touto optikou, že tam je nedostatek pracovních míst i pro klasické bílé obyvatele?“

Možná by měl někdo „klasicky bílé moderátorce“ prozradit, že naše demokracie je založena na občanském principu a nedělá rozdílu mezi lidmi podle barvy pleti či etnicity. Pokud má někdo, jako ona, dojem, že práce by měla být napřed zajištěna „bílým“ s tím, že „černým“ se pak případně dohodí nějaké ty zbytky, pak by rozhodně neměl moderovat pořady veřejnoprávní televize.

Ale možná jsme odhalili jeden z důvodů, proč byl Vandas do České televize již potřetí či počtvrté pozván - třeba zde prostě pracují i lidé, kteří mají stejné názory jako on. Pokud to snad moderátorka myslela jinak, než jsem popsal, pak neumí hovořit a měla by se, než se vrátí na obrazovku, naučit vyjádřit své „myšlenky“ srozumitelně. V každém případě mrazí v zádech z toho, že takový způsob moderování je v České televizi již v podstatě běžný (Máte slovo, Hyde park) a že to nikoho nezaráží, nikomu to nevadí.

O rasismu rozhodnou voliči

Jediný, kdo konzistentně skládal argumenty, které měly hlavu a patu, byl Markus Pape, jinak se celý pořad nesl v duchu populistického protiromského třeštění. I Pape však, jak již bylo řečeno, byl za asistence moderátorky překřičen Vandasem, který vždy řekl, co potřeboval, bez ohledu na ostatní. Pape sice Vandasovi sdělil, že DSSS je neonacistická a rasistická a snažil se popsat skutečné příčiny neutěšeného stavu (nejen) na severu Čech, ale Vandas jej přerušil svými pseudoargumenty: dvakrát například zdůraznil, že o tom, jestli je DSSS neonacistická či rasistická rozhodnou voliči ve volbách, nikoli Pape a jemu podobní.

Zajímavé… takže o tom, co je rasistické, se bude hlasovat. Snad abychom zrušili soudy a trestní zákoník, když se může hlasovat o rasismu, může se hlasovat i o tom, co je trestný čin a co nikoli. Nebo by bylo lze uspořádat referendum o tom, koho je třeba šoupnout za katr, protože se dopustil toho zločinu, že se narodil matce z nevhodné menšiny.

Nepokoje vyvolala média a politici

Vraťme se ke slovům moderátorky z úvodu pořadu Politické spektrum, zmiňovaná na počátku článku. Chování některých lidí z romské menšiny není vždy správné, právě tak jako chování některých lidí z majority, ale hlavním důvodem nepokojů je počínání médií a politiků, kteří šroubováním hysterie do obrátek odvádějí pozornost od skutečných problémů.

Kam se výše údajně zneužívaných sociálních dávek hrabe na to, co ze státního rozpočtu zmizí do zlodějských kapes prostřednictvím zmanipulovaných státních zakázek, korupce, neschopnosti státu vybírat pořádně daně, rozkrádání ve velkém atd.

Média ovšem vidí hlavní problém ve financích, které dostávají ti nejchudší na dávkách, často a nahlas pokřikují o zneužívání sociálních dávek, ale vlastně nikdy nepřinesla informace, čím, jak a kdo konkrétně ony dávky zneužívá. Jak se dávky zneužijí? Tím, že někdo využije možnosti dané zákonem a vyhláškou? A zneužívají dávky i "bílí"? Pokud ano, proč se o tom píše vždy jen v souvislosti s Romy?

Chápeme však, že moderátorka ČT nemůže divákům říci: "Média, včetně České televize, rozdmýchala na severu Čech svou nezodpovědností záštiplnou atmosféru, kvůli které zde nyní dochází k nepokojům."

Pokud budou sdělovací prostředky v tomto duchu pokračovat, tak nepochybujme o tom, že nepokoje se rozšíří na další místa v republice.

Kdo nepracuje, ať čóruje

Jako jediné řešení vidí mnoho politiků (i někteří lidé z většinové části společnosti) represi, restrikce a snižování dávek, což média většinou čile podporují. Tím se celá situace ještě zhorší: sociálně vyloučení lidé, většinou Romové, budou odsunuti ještě více na okraj společnosti a ještě více zchudnou. Kvůli tomu dále poroste drobná kriminalita. Pokud čím dál více lidí nemá co jíst a co dát dětem, pokud zároveň nemají šanci sehnat práci a na dávkách dostanou ještě méně než doposud (nebo vůbec nic), je zaděláno na průšvih pro všechny a po celé zemi, nejen na Šluknovsku.

Kdo v této souvislosti tupě opakuje známé heslo „kdo nepracuje, ať nejí“, jako by říkal „kdo nepracuje, ať krade,“ protože chudým, které navrhovaná opatření ještě více zbídačí, nic jiného ani nezbude (pokud nedostanou práci, které je však na severu skutečně málo).

Co může přinést blízká budoucnost

Lidé z většinové části společnosti budou kvůli rostoucí spirále kriminality oprávněně ještě více naštvaní, ještě více než dnes začnou tlačit na radikální a krátkozraká řešení. Vláda se tomu bude do určité míry bránit a nepokoje se obrátí proti ní. Toho zneužije neonacistická, rasistická lůza (slovem lůza jsou myšleni pouze a jenom neonacisté a další rasisté, nikoli běžní lidé z majority, kteří dnes demonstrují proti Romům - pokud sami nejsou rasisty). A ta začne získávat politické body po celém území, tudíž se dostane i do parlamentu.

Nelze samozřejmě tvrdit, že tomu tak bude, ale je to jedna z pravděpodobných variant. Zdá se, že jeden z mála, kdo si zachovává alespoň špetku zdravého rozumu, je premiér Petr Nečas, který v úvodní reportáži Politického spektra zopakoval, že na tuto situaci „nejsou jednoduché recepty“. I on však nechal situaci na Šluknovsku gradovat jejím dlouhodobým ignorováním, protože dobře odvrací pozornost od neschopnosti jeho kabinetu a pseudoreforem, které tahají další peníze z kapes daňových poplatníků, aniž by předem zamezily výše zmíněným únikům ze státního rozpočtu.

Řekneme konečně, že hlavním viníkem jsou právě politici na nejvyšší úrovni, kteří po dvě desetiletí ignorovali problémy lidí - „bílých“ i Romů - nejen na severu Čech. (Tím není řečeno, že předlistopadový režim byl lepší než dnešní, komunistická normalizace dokázala tyto problémy lépe maskovat a nespokojenost potlačovat, protože měla celou společnost profízlovanou a ovládala média.)

Na otázky položené v úvodu nelze v rámci jednoho článku odpovědět jinak, než kuse - i mainstreamová média mají svůj vývoj, profesionalita s etikou přeci jen dostanou tu a tam přednost před touhou bezohledně vydělávat na neštěstí druhých.

Pokud jde o chování a pořady televize veřejné služby, je situace mnohem jednoznačnější. Česká televize legitimizuje rasistické, xenofobní a nesnášenlivé politiky a jejich názory. Tím, že je zve i když ví, co jsou zač, že jim poté dává větší prostor než ostatním, tím, že moderátoři na ně nejsou připraveni a nedovedou argumentačně reagovat na jejich demagogii.

A nutno dodat, že bez viny nejsou ani ti, kteří jsou ochotni s oněmi nesnášenlivci před očima diváků diskutovat. Markus Pape udělal chybu, že se pořadu účastnil - svou účastí nejen napomohl k další legitimizaci hlasatelů nenávisti, ale stal se i součástí absurdního divadla, které z média veřejné služby činí médium veřejného populismu.

  Diskuse
  September 28, 2011 v 15.16
  Vážený pane Kostláne,
  diskusi jsem si schválně vyposlechla ze záznamu a nechápu, co se vám zdálo rasistické na Tamášovi a proč ho stavíte do jedné řady s Vandasem. Jestli je Tamáš neuvědomělým rasistou, tak to jsme pak vážně skrytými či neuvědomělými rasisty my všichni, protože nikdo z nás si nikdy nemůže dát dostatečný pozor na jazyk, aby náhodou nepronesl větu, z níž by někdo jako vy nemohl usoudit, že řekl něco rasistického. Ve skutečnosti se nedá usuzovat z několika málo vět vůbec na nic, navíc když vás někdo jiný skoro ani nepustí ke slovu. Na skutečný rasismus se dá usuzovat hlavně z činů. Co o Tamášovi víte, že ho můžete takhle obviňovat?
  PL
  September 29, 2011 v 1.09
  Svoboda až na kost
  Díky autorovi za úplné svědectví. Ta moderátorka to dle popisu evidentně nezvládla. Z části to ale nebude její chyba. Nevím, ale už dlouho mám podezření, že moderátoři mají nakázáno držet se nějakého snad patera, v němž první housle hraje zaklínadlo vyváženosti a poskytnutí prostoru pro vše a všechny, bez ohledu na to, jaká je to blbost. Jakoby jim někdo doporučil, aby zapoměli na všechny hodnoty lidství, ke kterým je vychovali rodiče, a nadále hlídali jen vyváženost počtu slov té či oné strany...
  Když se podíváme na "kodex" ČT http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/ není se moc čemu divit, tolikeré vzývání nestranosti a možnosti svobodného vyjádření všech a všeho proti jediné větičce, na kterou by se rád odvolal nejen pan Kastelán, jen kdyby nebyla (taky) tak vágní: "Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví."
  Povinnostem je zkrátka třeba hned zkraje učinit za dost, ale důležitá je svoboda, resp. svobody které je třeba nějak vyvážit-vybalancovat, žijeme přece ve svobodné době.
  September 29, 2011 v 17.13
  Vyváženost ?
  Já bych spíše řekl, že "svoboda až na kost" , ale jen tam, kde se to hodí. Příkladem také mohou být pořady paní Jílkové, kde jsou sice rozhořčení, ale v daném oboru a v retorice nevzdělaní občané, hozeni na pospas profesionálům. Pak to vypadá, že jejich rozhořčení je postaveno na špatném základě, nebo že vyplývá jen z jejich hlouposti. Tyto pořady budí pak dojem správnosti pravicové politiky více, než nějaká čistě propagandistická reportáž. Navíc se domnívám, že rozdmýchávání rasismu v současné době je prvoplánové, je třeba nějak nasměrovat vzrůstající hněv obyvatel, vyplývající z jejich zhoršujícího se sociálního postavení. Je třeba to ustát a lidem ukázat, kdo je skutečným viníkem současné vzrůstající krize. A levice by měla jít s tímto nárůstem neonacismu tvrdě do střetu. To ticho, které zatím ČSSD v tomto střetu vytváří, je na nic.
  SH
  October 24, 2011 v 19.28
  Nerozumnosti o snaze k vyváženosti.
  Kdyby se ČT chovala „vyváženě“, tak by musela dávat politikům a názorům KSČM mnohem víc prostoru, zvláště když jde o parlamentní stranu. Ale ona zatím dávárelativně víc prostoru náckům, aby jim do toho parlamentu dopomohla, jak vyhrožuje Vandas.