Do konce roku 2013 budou zrušeny kojenecké ústavy

Vratislav Dostál

Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvoří do té doby alternativy pro vývoj dítěte v náhradním rodinném prostředí. V České republice je 34 kojeneckých ústavů, loni jimi prošlo přes dva tisíce dětí.

Kojenecké ústavy budou do konce roku 2013 v České republice zrušeny. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. K zákazu ústavů vyzvala Českou republiku mezinárodní organizace UNICEF, která zastupuje práva dětí.

„Chceme do konce roku 2013 dosáhnout toho, aby děti nebyly umisťovány do ústavní péče, pouze do péče individuální. K 1. lednu 2014 nebude umístění dětí do tří let možné, do roku 2016 toto omezení rozšíříme na děti až do sedmi let věku," upřesnil Drábek.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle něj ústavní péči ruší i další evropské země tím, že mění věkovou hranici pro umístění dětí. „Španělsko v těchto dnech zveřejnilo, že ustoupí od umisťování dětí do šesti let do ústavu," uvedl jeden z příkladů ministr práce a sociálních věcí.

Ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV Miloslav Macela pak podle ČTK zdůraznil, že záměr zrušit kojenecké ústavy není možný bez vytvoření alternativ. Nejprve je ale nutné takové alternativy vytvořit. Polovina dětí je totiž v kojeneckých ústavech ze sociálních důvodů. Ministerstvo se tudíž zaměří na pečlivou sociální práci s rodinami.

Pokud to nebude možné, půjdou do pěstounské péče či dočasné pěstounské péče. Celkové náklady na provoz kojeneckých ústavů činí podle informací ČTK 788 milionů korun ročně, což představuje na jedno dítě v kojeneckém ústavu 37 341 korun měsíčně.

Ministerstvo již představilo harmonogram kroků, které povedou ke zrušení kojeneckých ústavů.

Prvním bude vytvoření Národní strategie péče o ohrožené děti, vláda ji dostane do 31. října 2011. Druhým pak novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která vytvoří podmínky pro rozvoj pěstounské péče. Třetím krokem nakonec bude projekt resortu práce a sociálních věcí, který pro období od ledna 2012 do 30. června 2014 umožní rozvoj sítě služeb pro práci s rodinami a profesionalizaci pěstounské péče.

Předposledním krokem pak bude vznik transformačních plánů jednotlivých zařízení a závěrečným příprava věcného záměru zákona o podpoře rodin a náhradní rodinné péči.

Zákon pak k 1. lednu 2014 kojenecké ústavy definitivně ruší.

Další informace:

Týden.cz Potvrzeno: kojenecké ústavy zmizí v roce 2013

  Diskuse
  MN
  August 28, 2011 v 11.37
  Kvůli udržení nízkých daní pro bohaté budou nyní postupně zlikvidovány miliardu po miliardě všechny sociální vymoženosti, které jsou součástí sociálního státu. Bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství, sociální bydlení, slevy na jízdném, stravenky pro zaměstnance, mateřské školky, kojenecké ústavy, věřejné silnice atd. - to všechno obětujeme na dividendy zahraničních firem, výstavbu luxusních rezidencí a nákup luxusních automobilů. Vše pod praporem rozpočtové zodpovědnosti a zvýšení konkurenceschopnosti. Zatím jde vše podle plánu, nikdo ani nešpitne...
  August 29, 2011 v 0.39
  Pane Nováku, prosím, nevylévejme s vaničkou i dítě
  Klást kojenecké ústavy do jedné řady s vymoženostmi jako je bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství, sociální bydlení, slevy na jízdném, stravenky pro zaměstnance, mateřské školky, věřejné silnice atd. jak to činíte, není dle mého soudu správné. Je třeba nepaušalizovat a v případě kojeneckých ústavů a dětských domovů dát přednost profesionální individuální péči. Já chápu, že Vaše úvaha zapadá do současného rozhořčení nad bouráním sociálního státu, ale v tomto případě je prosím, třeba rozlišovat a uvědomit si, že děti v kojeneckých ústavech trpí a jsou deprivované. V zahraničí na rozdíl od nás je běžná individuální péče profesionálních pečovatelů, což není u nás zatím zavedeno. Více se o problematice dětských ústavních pečovatelských institucí i profesionálních pečovatelích, kteří dítě neosvojují, ale mají je v péči dočasně a neztrácejí přitom kontakt s původní rodinou dítěte, lze dočíst v posledním čísle časopisu Nový prostor. Na druhou stranu je třeba dodat, že Drábka bychom měli pořádně sledovat, neboť rušit ústavy a neošetřit zákonem (řádně neplatit) individuální péči budoucích pečovatelů, to znamená udělat jen A a neudělat B - v tom bych řekla že je ten zakopaný pes s naším divným panem ministrem Drábkem.
  MN
  August 29, 2011 v 11.32
  Paní Švandová,
  souhlasím s Vámi v tom, že tato problematika je složitější. Jen jsem chtěl upozornit na to, že pohnutky ministra Drábka nejsou tak čisté, jak se snaží vypadat. Kvalifikovanější analýza se dnes objevila např. zde: http://www.blisty.cz/art/59989.html
  MN
  August 29, 2011 v 18.15
  Pane Nováku,
  díky za odpověď a zajímavý odkaz. Moje poznámka nebyla míněna jako výtka, ale jen jako upozornění. Kdybychom spolu mluvili, bylo by to zřejmější. Psaná výměna názorů má svá úskalí, člověk se příliš soustředí na téma a ztrácí ze zřetele osobnost diskutujícího.