Na Šumavě bude i nadále živo

Hana Holcnerová

V následujících dnech proběhnou v lokalitě Národního parku Šumava dvě akce. Happening místních obcí, protestujících proti aktivitám ekologů a společná výprava pracovníků parku a ekologů s cílem vyhodnotit stávající postup boje s kůrovcem.

Setkání s názvem Hájové zelení, tak už jste sežraní aneb Šumavu si sežrat nedáme, se uskuteční tuto neděli na centrálním parkovišti v Modravě. Podle organizátorů půjde o celošumavský happening na podporu vedení správy Národního parku Šumava. O akci informuje ČTK.

„Vyjádříme podporu tomu, že lze skutečně mít bez problémů na Šumavě národní park, ale ten národní park musí mít svoje pravidla a za všechna ta pravidla musí také někdo přijmout nějakou odpovědnost," tvrdí starosta Modravy Antonín Schubert.

„Místní obce si každá připraví nějakou alegorii a představí tady to, co jí ve stávající podobě přístupu k lesům národního parku ze strany některých vědců a ekologických aktivistů vadí," popsal ČTK plán akce Schubert. Součástí programu bude „ populárně naučná exkurze do kůrovcových holin na Modravské hoře“. Účastníci akce mohou podepsat novou petici Za záchranu historické šumavské krajiny a budoucího života jejích obyvatel. „Účastníci budou požádáni o podporu Modravské výzvy. Prozradím, že symbolem nedělní akce budou jidáše," dodal starosta.

V úterý vyrazí do lokality Na Ztraceném na průzkum úmrtnosti kůrovce a jeho vývoj v oblasti společná četa pracovníků NP Šumava a ekologů. „Účelem je objektivně vývoj úmrtnosti kůrovce napadaného plísněmi, parazity a viry posoudit, naše informace a informace správy parku se zatím rozcházely," sdělil novinářům mluvčí ekologů Vratislav Vozník.

Na společném postupu se dohodli aktivisté a správa parku na pondělní schůzce na Modravě. „Nenašli jsme shodu při postupu v boji proti kůrovci, ale shodli jsme se na tom, že bychom neměli jeden o druhém sdělovat nepravdivé informace. Společný postup při sledování populace kůrovce je jeden z prvních kroků," řekl po schůzce ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský.

Správa parku hodlá zřídit telefonní linku k oznamování zjištění o nelegálním postupu pracovníků parku. „Linka by měla vzniknout v průběhu příštího týdne," řekl novinářům mluvčí parku Pavel Pechoušek.

Jan Stráský ovšem dál trvá na stávajícím postupu správy parku s tím, že jde o dohodu s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. „Na tom se nic nemění, v zásazích proti kůrovci, budou-li nezbytné, budeme pokračovat," sdělil Stráský.

Další informace:

České noviny.cz Obce uspořádají happening na podporu parku a zelené Šumavy

První zprávy.cz Pracovníci parku a aktivisté vyrazí spolu do terénu