Z nezaplaceného poplatku u lékaře může vzniknout mnohatisícový dluh

Vratislav Dostál

Pokud pacient v nemocnici neuhradí třicetikorunový regulační poplatek, bude v nemocničních systémech evidován jako dlužník. A z třiceti korun může pohledávka vystoupat až na sedmnáct tisíc. Píše o tom středeční vydání deník Právo.

Nezaplatí-li pacient v nemocnici regulační poplatek v hodnotě třiceti korun, může nakonec zaplatit při vymáhání přijít až o 17 000 korun. Zdravotnická zařízení jsou totiž ze zákona nezaplacené regulační poplatky povinny vymáhat, jinak jim hrozí nemalé sankce. I proto si podle deníku Právo začínají v poslední době najímat vymahačské firmy.

Neplatících pacientů jsou přitom podle zjištění listu v České republice tisíce. Prezidentka Exekuční komory České republiky Jana Tvrdková Právu řekla, že podle jejich zkušeností se vymáhání těchto pohledávek v poslední době skutečně množí.

„Upozorňujeme občany, že u drobných částek ve výši 30 korun za ošetření u lékaře či 120 korun za pobyt v nemocnici se v konečném součtu u této pohledávky celková vymáhaná částka pohybuje kolem 17 tisíc korun,“ doplnila Tvrdková.

Podstatnou část vymáhané částky podle Tvrdkové činí náklady na advokáta, jenž zastupuje zdravotnické zařízení či vymahačskou společnost, která od nemocnice dluh odkoupí. Podle jednoho z pracovníků pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce je pacientovi, který poplatek nezaplatil, nejdříve poslána výzva. V případě, že opět nezaplatí, je pohledávka přenechána vymahačské společnosti.

„Od roku 2008, kdy zákon začal platit, činí dluh pacientů vůči nemocnici 3,2 miliónu korun. Dlužníků máme řádově 15 tisíc. Lidi obesíláme, což jsou pro nás zvýšené náklady. Soudní cestou vymáháme dlužné částky nad 400 korun. Týdně podáme tři až čtyři žaloby,“ uvedl pak ekonomický náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové Václav Honek.

Podle Tvrdkové je také třeba lidem sdělit, aby doklady o zaplacení regulačního poplatku nevyhazovali. V případě, kdy soud vydá rozsudek, se totiž může také stát, že lidé poplatek skutečně zaplatili, ale nemají doklad. Mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Zdeňka Marková Právu zmínila situaci, kdy se dostavil rozhořčený klient, který svůj závazek už dávno zaplatil, přesto soudní příkaz obdržel.

„Stalo se tak v několika ojedinělých případech (z asi 650 podaných žalob). Těmto lidem se omlouváme. Bylo zjištěno, že k chybě došlo v počítačovém systému ať už chybou techniky, nebo lidského faktoru,“ popsala mluvčí.

Další možností je, že při úhradě složenkou nebo převodním příkazem klient neuvedl variabilní symbol (rodné číslo). V tom případě systém nerozpozná, kam platbu zařadit, a dluh není vymazán.

Další informace:

Novinky.cz Dluh 30 Kč u lékaře může při vymáhání přijít pacienta až na 17 000 korun

    Diskuse