TOP 09: Cíl státních maturit se vytratil

Vratislav Dostál

TOP 09 je pro zafixovaní současné podoby státních maturit jen na jeden rok místo navrhovaných dvou. Chtějí také jednu úroveň maturit a tři povinné předměty. Studenti by pak podle TOP 09 měli skládat maturitu jen prostřednictvím didaktického testu.

Poslanci mají ve středu projednat návrh poslankyň Věcí veřejných a KSČM, který usiluje o zakonzervování stávající podoby státních maturit na dva roky v režimu, který neumožňuje pozměňovací návrhy. S tím ale nesouhlasí jedna z koaličních stran, TOP 09.

„ Podaný návrh by bez jakéhokoli zhodnocení letošních maturit znemožnil zkvalitňování státní maturity a zakonzervoval současnou podobu na dva roky,“ uvedla ve středu předsedkyně školského výboru Anna Putnová z TOP 09.

Putnová považuje za nezbytné vyjít vstříc všem středním školám a poskytnout jim jistotu podoby maturit na příští rok. „Budeme proto souhlasit s ponecháním současného stavu na jeden rok. Tento čas musíme využít ke směrodatnému rozboru státních maturit a zejména přípravě maturity ze třetího předmětu, kterou ministerstvo školství, podobně jako další kroky, nestihlo důkladně připravit,“ dodala.

TOP 09 bude následně podle jejích slov ve vztahu ke státním maturitám navrhovat jedinou úroveň obtížnosti společné maturitní zkoušky, tři povinné maturitní předměty a současně jedinou dílčí zkoušku z každého předmětu, a to písemný didaktický test.

Dvě úrovně obtížnosti zkoušek, ze kterých si mohou studenti vybrat, jsou prý nelogické a nepovedou ke zvýšení kvality středních škol. „Ústní část zkoušky se navíc ukázala být i přes zavedení pravidel ne zcela objektivní, proto je třeba se zaměřit především na formu didaktického testu," myslí si Putnová.

„Má-li tím cílem být zajištění vyšší úrovně středního školství, je princip dvojí obtížnosti nelogický. Ústní část zkoušky se navíc ukázala být i přes zavedení pravidel ne zcela objektivní, proto je třeba zaměřit se především na formu písemného didaktického testu,“ dodala Putnová.

TOP 09 také požaduje zveřejnění veškerých smluv se subdodavateli maturit a odstranění anonymity autorů maturitních otázek. Ty by podle Putnové měly být spolu s odpověďmi zpřístupněny okamžitě po skončení zkoušek na internetu.

Ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných chce zachovat současnou podobu maturit po dva roky. Původně totiž měl napřesrok k češtině přibýt povinně ještě cizí jazyk, jako třetí předmět by měli studenti na výběr mezi matematikou, společenskovědním základem a informatikou.

Kvalitu státních maturit zpochybnili studenti, rodiče, opoziční strany či například experti ze spolku Eduin, podle kterých byly některé otázky nejednoznačné. Školy si u nových maturit také stěžovaly také na přebujelou administrativu. Maturity se připravovaly 14 let, přišly celkem na 680 milionů korun. V prvním roce se jich účastnilo téměř 99 000 studentů.

    Diskuse (0 příspěvků)