Kraje požadují za státní maturity po resortu školství takřka 35 milionů korun

Vratislav Dostál

V dopise pro ministra školství Josefa Dobeše předseda Asociace krajů Michal Hašek uvedl, že resort sice krajům zaplatil necelých 10 milionů, avšak náklady na maturity byly daleko vyšší.

Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek jménem všech krajů zaslal dopis ministrovi školství Josefu Dobešovi, kterým jej žádá o úhradu bezmála 35 milionů korun krajům jako doplatku za statní maturity.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Skutečné náklady škol při maturitách, vypočtené kraji, totiž činily 44,5 milionu korun, ministerstvo školství poskytlo dotaci pouze 9,7 milionu korun. „Rozdíl, který kraje, potažmo školy, budou muset najít ve svých rozpočtech je 34 837 000 Kč,“ uvedl Hašek v dopise.

Podle Haška byly zvýšené výdaje na státní maturity spojené se dvěmi oblastmi.

„Jedná se o výdaje spojené se zvýšeným personálním zabezpečením maturitních zkoušek (odměny předsedům maturitních komisí, odměny hodnotitelům písemných prací, cestovní náklady, náklady spojené se školením pedagogických pracovníků atd.) a se zvýšenými výdaji na materiální zabezpečení maturitních zkoušek (nákup spotřebního materiálu jako papír, tonery do tiskáren, obaly atd.),“ uvedl předseda Asociace krajů v dopise.

Kraje podle Haška proto očekávají, že ministerstvo školství rozdíl v co nejkratším čase doplatí. Haškovu výzvu přivítal i senátor a stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek.

„Vítám rozhodnutí Asociace krajů ČR, kterým následuje krok Středočeského kraje a vymáhá tak oprávněný požadavek na proplacení nákladů, které byly prokazatelně spojené se státní maturitou. A to i přesto, že ministr školství Josef Dobeš tvrdil, že školám ani zřizovatelům žádné vícenáklady nevzniknou, a že vše zaplatí jeho ministerstvo,“ uvedl senátor v tiskovém prohlášení.

    Diskuse