Státní maturity kritizují studenti, rodiče, kantoři i opozice

Vratislav Dostál

Ministr školství Josef Dobeš v otevřeném dopise odpověděl na kritiku státní maturity z řad studentů, jejichž dopis již podepsalo osm tisíc žáků, rodičů a učitelů. Státní maturity kritizuje i opoziční ČSSD, podle které ministr problémy jen bagatelizuje.

Již osm tisíc studentů, rodičů a učitelů zkritizuje na speciálních internetových stránkách obsahovou úroveň státních maturit, které skončily tento týden ve školách skončily. Dopis napsali studenti z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha si stěžují, že kvalita státní maturity byla nízká a nevypovídá nic o jejich znalostech nebo schopnostech. Týká se to údajně především otázek z českého jazyka a literatury.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Spoluautorka dopisu Dana Večerková Českému rozhlasu řekla, že důvodem sepsání dopisu byla děsivá a znepokojující osobní zkušenost, kterou měli studenti se státními maturitami: „A také zodpovědnost za to, že pokud se teď neozveme my, kteří jsme to prožili, tak se to bude opakovat a povede to ke zhoršení kvality výuky na gymnáziích i odborných školách.“

Podle Večerkové se ukázala nesmysluplnost státních maturit, nejednoznačné a nesmyslné otázky v didaktických testech, zejména v testu z českého jazyka a literatury na základní úrovni a také chování CERMATu, který neumožňuje veřejnou oponenturu.

Ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných se ale proti kritickému otevřenému dopisu maturantů, který je na webu také zveřejněn, ohradil. Ministr školství uvedl, že žáci sice mají samozřejmě právo protestovat, mít výhrady a říci je nahlas, všem těmto hlasům pozorně naslouchá, avšak neustoupí ani o píď.

Nespokojení studenti si podle deníku Právo kromě testových otázek stěžují i na utajování zadání. Na webu se objevily stovky reakcí nejen maturantů, ale třeba i studentů pedagogických fakult, kteří jsou nespokojeni s kvalitou testů.

„Je mi líto, že jsem nemohl uplatnit vědomosti z českého jazyka a literatury, které jsem se naučil v průběhu čtyř let na střední škole. Didaktický test vypadal jako testy studijních předpokladů,“ napsal například Ladislav Petr z Hrádku.

Maturity kritizuje i nespočet rodičů. „Dcera letos maturovala na místním gymnáziu. Domnívám se, že není možné, aby po tom, jak CERMAT letos státní maturitu nastavil, tato pokračovala i v dalších letech,“  vzkázal Dobešovi Jaroslav Zoubek z Třebíče.

Ministr v reakci uvedl, že dopis oficiálně neobdržel a přečetl si jej jen na internetu. Podle Dobeše testové otázky prý vypracoval tým odborníků a pedagogů. Odmítl i to, že otázky byly nejednoznačné.

„Vlnu kritiky, kterou v posledních dnech vyvolal, vnímám jako uměle vytvořenou. Jen málokdo po zkušenosti s loňskou podzimní generálkou čekal, že státní maturity proběhnou hladce. O to víc jsem rád, že zatím nepřinesly žádné komplikace. Můj velký dík za to patří především ředitelům a učitelům, kteří se na ní podílejí,“ napsal Josef Dobeš.

Rovněž kritizuje Danu Večerkovou, autorku dopisu. Měla si prý zvolit těžší verzi, pokud chtěla skutečně změřit kvalitu svého vzdělání.

„To však neudělala. Na rozdíl od jiných prestižních gymnázií, kde si studenti až z 90% vybrali obtížnějších verzi, ač jim to letos nepomohlo při vstupu na vysokou školu. Těžší verzi si vybrali jednoduše proto, aby potvrdili prestiž své školy i svoji osobní prestiž,“ je přesvědčený ministr školství.

„Nejsem tady od toho, abych žáky „buzeroval“, ale zároveň jim nehodlám umetat cestičku. Přináším změnu, kdy maturanti budou muset vyvinout úsilí a snahu tak, jako to dělají jejich vrstevníci ve světě. Jen tak mají šanci jim skutečně konkurovat,“ píše pak ministr v závěru dopisu.

Státní maturity kritizuje i ČSSD

Celkové výsledky maturit budou příští týden, očekává se ale, že propadne pětina studentů. Naprostá většina z nich si přitom zvolila lehčí verzi testu. Přesto, že výsledky státní maturity zatím nejsou známy, pustila se do Dobeše i opoziční ČSSD.

Sociální demokracie je znepokojena tím, jak ministr školství bagatelizuje jednotlivé vážné problémy, o kterých hovoří jak odborná veřejnost, tak studenti, kteří zkoušku právě absolvovali.

„Bohužel došlo na má slova, že tato podoba státní maturity neměla být vůbec spuštěna pro svoji nepřipravenost a finanční i administrativní náročnost. Nejen já, coby stínový ministr školství, ale také odborná veřejnost i studenti nedostávají od ministra odpovědi na své otázky, týkající se státních maturit,“ uvedl v pátek stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek.

Důrazně proto žádá Josefa Dobeše, aby se k problémům postavil čelem a bez jakýchkoli vytáček jasně odpověděl na otázky, ve kterých Chládek dle svých slov shrnul nejvážnější problémy státní maturity. Chládek se například ministra školství táže, v čem je slibované zvýšení úrovně maturity, o kterém ministr Dobeš opakovaně hovořil, zda je zaručena objektivita nové státní maturity či  zda jsou již dopředu známy výsledky testů, když ministr školství hovoří o 20% neúspěšných?

„Jsem přesvědčen o tom, že tyto testy se musí zveřejnit a provést u nich důslednou revizi.  Pokud je pan ministr Dobeš přesvědčen o úspěšnosti těchto testů, tak je jistě velmi rád zveřejní,“ doplnil Chládek, který očekává, že ministr Dobeš odpoví na uvedené otázky v co nejkratší době a nebude se vyhýbat reakci tak jako doposud.

Další informace:

Novinky.cz Proti úrovni maturit je už osm tisíc podpisů

Rozhlas.cz Studenti si stěžují, že kvalita státní maturity byla nízká

Věci veřejné.cz Reakce Josefa Dobeše na otevřený dopis ke státní maturitě

Novinky.cz Otevřený dopis studentů ke státní maturitě

    Diskuse