Kam s ideály v maturitním maratonu

Markéta Hrbková

Právě probíhají dlouho diskutované státní maturity. CERMAT, které je zadavatelem maturitních testů, jejich podobu tají. A tak se dokonce ani učitelé, kteří opravují práce studentů, nesmějí seznámit s jejich zadáním.

Tak se nacházíme na konci maturitního maratonu — a je to skutečně maraton, neboť se nám byvší tak týdenní záležitost protáhla na několik týdenních fází a — světe div se, studenti budou čekat na výsledky do 20. června (což už je na některých vysokých školách po zkouškách). Testy jsou totiž neuvěřitelně dlouhou cestou dlážděnou miliardami tun papíru uzpůsobeny k tomu, aby je vyhodnotil počítač, ale z nějakého pro mne ne zcela jasného důvodu je tato úmorná a složitá příprava ve výsledku vykoupena stejně úmornou, pracnou a dlouhou trasou dojezdu.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Maturity se neobešly bez opravdu vkusného entré v podobě toho, že CERMAT oznámil, že testy nemohou, ba dokonce pod pohrůžkou trestu a žaloby nesmějí — být zveřejněny. (Situace je skutečně taková, že když dítě „neudělá“ maturitu, nemá ani ono ani jeho rodiče právo dozvědět se proč a z jakého testu, prohlédnout si chyby). A to prý ze dvou důvodů:

 1. Protože testy jsou autorským zákonem chráněny jako autorské dílo CERMATU (financovaného z peněz daňových poplatníků, takže jsme je léta platili, aby oni vymysleli něco, co si pak patentují a neukáží nám to).
 2. Protože testů je málo a mohly by být použity za pět let znovu.

Takže jsme si nechali vyrobit sérii testů, které nikdo (krom každoročních maturitních studentů, kterých bývá i několik desítek tisíc) nikdy neuvidí, aby CERMAT (který budeme, samozřejmě, dále platit z daní) nemusel dělat nové (maturity vyžadují dva testy za rok). Argument opravdu závažný a ledacos vypovídající o stylu práce v dané instituci.

Jako profesorka angličtiny na střední škole jsem hodnotitelem státních maturit — titul dobytý mnoha hodinami strávenými u tzv. E-learningu (z čehož snad více hodin zabrala snaha zorientovat se na stránkách CERMATU než potřeba pochopit základní kritéria hodnocení) a dvěma tzv. presenčními kursy. Po včerejším testu a písemné práci z anglického jazyka jsme strávili plné odpoledne skenováním a odesíláním prací do CERMATu, dnes ráno jsem si práce mohla odnést — ne domů, to bych je tam zřejmě mohla vyměnit nebo okopírovat — ale do kabinetu (ještě že jsme nemuseli jak slepice na hřadě opravovat v ředitelně).

A ejhle, drobné překvapení. Vysoká odbornost mé nově nabyté funkce doznala jistou trhlinu zjištěním, že neznám zadání, k pracím přiloženo není a je tajné. Maturitu jsem nedělala, zadavatelské kursy nemám, tak jaképak copak. Vzhledem k tomu, že prvním a základním hodnotícím kritériem prvního sloupku hodnocení je zda student dodržel zadání, ocitla jsem se na neřešitelné křižovatce.

Po přečtení asi pěti prací flikuji od boku, co asi předmětem zadání bylo, pokud ovšem původní text obsahoval nějaký „špek“, který neměli studenti opomenout (což je jedním ze symptomatických úkazů v testech, který má prověřit „schopnost porozumět čtenému textu“), nezdařilo se (mohla bych se, pochopitelně, podívat do zadání, které do několika hodin uniklo na internet, ale co kdyby mne za to někdo chtěl stíhat, že?).

V naší soudními spory posedlé krajině se celý příběh, pochopitelně, dále rozvětvuje. Z Respektu bylo zadání testu z češtiny staženo a podle tiskového sdělení Eduin 110601 „Dne 1.června 2011 vyzval zástupce CERMAT oficiálním dopisem výkonného ředitele EDUin Zdeňka Slejšku k odstranění maturitního testu z Českého jazyka. EDUin odmítl stažení testu ze svých stránek s tím, že má na věc jiný právní názor, a vyzval CERMAT, aby vysvětlil, o jaký paragraf autorského zákona svou výzvu opírá.“

Do dnešního dne jsem žila v blahé iluzi, že smysl pedagogiky je v tom, jak co nejlépe posloužit vlastním dětem a dopomoci jim k lepšímu vzdělání. Již chápu, že studenti se na mně dívají jako na nezdolného idealistu. Škoda, jim je devatenáct, mně padesát.

  Diskuse
  BM
  June 2, 2011 v 15.47
  Rozumím dobře,
  že jste neměla k dispozici zadání a opravovala jste testy podle klíče?
  Co se stalo se zadáními, které (předpokládám ) dostali studenti? Skartovali je, či odvezl si je Cermat?
  Jak je možné, že si učitelé nechají něco takového líbit?
  Celá nová maturita je projektem naprosto skandálním. O kvalitu vzdělání vůbec nejde, všechny její složky jen zhoubně dopadají na celou předchozí výuku. Bohužel se pořád najde dost pedagogů, zejména ředitelů (např. celé vedení Asociace ředitelů gymnázií), kteří tento didaktický paskvil podporují. Mnozí učitelé podepsali protestní petice. Počátkem srpna minulého roku jsem byl jako mluvčí jedné z nich pozván panem ministrem na schůzku, prý aby si mohl udělat objektivní názor. Hned v úvodu nám sdělil, že už je rozhodnut a schůzka na tom nic nezmění. Pak už jen hodinu dokazoval, že o problematice vzdělání nemá ani ponětí... A proč nesmíme znát znění testů? (Čtenářům se omlouvám, že použiji slovník našeho ministra zahraničí.) Možná proto, že jsme pokládáni za "paka" a že i v případě reformy maturity máme "držet hubu".
  BM: Neopravovala jsem testy (ty opravuje PC podle klíče), ale písemné práce, což jsou vlastně slohy, takže odhadnutí zadání není zas takový problém, spíš mne fascinuje, jak se na každém kroku nabaluje absurdita za absurditou ( o tématu nových maturit jsem tu již napsala docela úrodu článků) a jak se nakonec obsah (tedy šlendrián, lidská hloupost a neschopnost) prodere nabobtnalou formou.
  KL: Plně souhlasím ( přitom původní ideu bych tak úplně nevzdávala). Hlavním důvodem utajování testů je, celkem nepřehlédnutelně, snaha CERMATU vyhnout se odborné diskusi a kritice.
  BM
  June 2, 2011 v 21.59
  omlouvam se
  za hloupou otázku. Vysoké školy si zase nechají bez větších protestů naoktrojovat nový vysokoškolský zákon, který nenechá kámen na kameni. Jsme zkrátka učitelé. Vždycky si vzpomenu na Lucernu.
  BM: Dobře, že jste se zeptala, v tom se určitě ztratilo víc lidí, kteří s tím nemají co do činění, aspoň je to tu vysvětleno.
  June 5, 2011 v 22.15
  Dva v jednom
  Chcete trapnou frašku, nebo odporný zločin? Dnes už nemusíte volit! CERMATurita vám dá obojí zároveň.

  Taková tunelářská šaškárna zaslouží jedině bojkot. Studenti by takové zkoušky měli odmítnout. Učitelé by měli odmítnout ničit haldy papíru na nějaké nesmyslné přísně tajné testy, natož aby někoho nutili tu nechutnou parodii na zkoušky skládat, a ještě to pak opravovali. Vysoké školy by měly výsledky CERMATurity ignorovat. Nejlepší by bylo, kdyby spolupracovali na vlastním souboru obecných předpřijímacích zkoušek — říkat tomu maturita by jim asi Ministerstvo školství zakázalo, protože maturita je ochranná známka CERMATu — a tento soubor nabídnout středním školám s tím, že když jej nechají žáky složit, mohou být úspěšní přijati bez přijímaček, nebo mít aspoň za sebou jejich část; drsnější vysoké školy by mohly k přijímacímu řízení připouštět pouze žáky s osvědčením o úspěšných předpřijímačkách.

  CERMAT i ministerstvo zasluhují zkopat a vykopat. Nebo zakopat. Hlavně aby už přestaly škodit.
  SH
  June 6, 2011 v 20.16
  Nesporný důkaz.
  Potřebuje někdo další důkaz o absurdnosti systému, v němž si lze založit „byznys“ s čímkoliv a obohacovat se z veřejných prostředků na čemkoliv? Jasný to příklad nutnosti nového zespolečenšťování, jež je důležitější než všechny polistopadové reformy.