Dobeš odvolal náměstka pro VŠ, nahradí ho bývalý rektor UK Wilhelm

ČTK, Vratislav Dostál

Ministr školství jmenoval nového náměstka pro vysoké školy. Stal se jím bývalý rektor UK Ivan Wilhelm, který chce stejně jako jeho předchůdci rozčlenit vysoké školy na výzkumné, vzdělávací a profesně orientované. ČSSD jmenování Wilhelma hodnotí pozitivně.

Ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných v úterý oznámil změnu na místě svého náměstka pro vysoké školy, Jana Kouckého vystřídá bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm.

Za necelý rok Dobešova úřadování je to už druhá změna v této funkci. Wilhelm bude mít za úkol připravit reformu vysokých škol. Chystá se už několik let, akademici ji pokaždé ostře kritizovali.

„Potřebuju člověka, který nepodléhá jednotlivým zájmovým skupinám," komentoval na úterní tiskové konferenci Dobeš personální změnu. Podle něj je nyní třeba říct „reforma je tohle, tohle a tohle a my v tom neustoupíme ani o milimetr".

Wilhelm chce stejně jako jeho předchůdci rozčlenit vysoké školy na výzkumné, vzdělávací a profesně orientované. „Rozhodování ministerstva školství o finanční podpoře školám bude spojeno s výsledky hodnocení akreditačních orgánů," uvedl.

Peníze by měly být více rozdělovány podle kvality vzdělávání, nikoliv počtu studentů. Nový náměstek chce také větší mezinárodní spolupráci škol a akademické obce. Věcný záměr zákona plánuje předložit vládě do konce roku.

Změnit by se měl také systém akreditací, ty by měly být udělovány ne jednotlivým oborům, ale celým školám. Tituly profesor nebo docent už by také neměly mít celostátní působnost, ale byly by svázány s konkrétními univerzitami, které je udělily.

Větší pravomoci při řízení škol by pak měly dostat správní a vědecké rady. Ruku v ruce s novým zákonem o vysokých školách jde také příprava zákona o finanční pomoci studentům. Ten počítá se zavedením školného a systémem půjček a grantů na studium.

Dříve navržené změny odmítli vědci i školy, jsou prý nekoncepční a nezohledňují požadavky akademiků. „Podle názoru akademického senátu UK by realizace tohoto návrhu destabilizovala vysoké školství v České republice a namísto zlepšování kvality by nastalo období chaotických změn s nejistým výsledkem," komentovali dřívější koncepci představitelé Univerzity Karlovy.

Vlažně se stavěla k plánům ministerstva i Rada vysokých škol nebo mladí badatelé ze spolku Věda žije! Nelíbí se jim třeba předpokládaný způsob hodnocení kvality univerzit, jejich akreditace a systém řízení.

Spolu s Wilhelmem připravují reformu také profesor cambridgské univerzity Rudolf Haňka a profesor Univerzity Palackého Jan Hálek. Jako jeden z hlavních problémů českého vysokého školství označili masifikaci, tedy to, že na vysoké školy nastupuje přes 60 procent ročníku, a klesá tak kvalita vzdělání. Zatímco na zahraničních univerzitách tak na jednoho vysokoškolského pedagoga vychází pět až deset studentů, v ČR je to 25 až 45 studentů.

ČSSD: Ministr Dobeš po roce pochopil, že musí spolupracovat s odborníky

Opoziční sociální demokraté jmenování Ivana Wilhelma do funkce náměstka pro vysoké školy přivítali, avšak podle jejich stínového ministra školství Marcela Chládka je škoda, že se se ministr Dobeš začal obklopovat lidmi s mnohaletými zkušenosti až po roce.

„Pevně věřím, že nový náměstek prof. Ivan Wilhelm připraví takový návrh zákona, který bude přijat širokou odbornou veřejností. Dosavadní návrh se totiž setkal spíše s kritikou, kdy například UK považuje návrh za destabilizující vysoké školství v ČR,“ uvedl Chládek.

Podle něj je totiž problematika vysokých škol natolik závažná a důležitá, že je třeba o ní diskutovat s odborníky, ale v neposlední řadě také s opozicí, protože se jedná o dlouhodobé změny, které ovlivní české vysoké školství na další desítky let.

„Je třeba dodat, že ministr Dobeš tuto problematiku v posledním roce velmi zanedbal a diskuse o vysokoškolském zákoně se nehnula doslova ani o píď,“ doplnil stínový minstr školství za ČSSD.

„Za ČSSD však mohu říci, že pevně věříme, že změna náměstka na ministerstvu školství situaci alespoň okolo vysokých škol zlepší. Pokud pan ministr Dobeš a jeho nový náměstek prof. Wilhelm dostojí svým dnešním slovům, rádi se budeme podílet na diskusi k novému zákonu o vysokých školách a budeme v tomto směru spolupracovat,“ uzavřel Marcel Chládek.

Wilhelm je jaderný fyzik a bývalý rektor Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako předseda České konference rektorů a člen vládní rady pro výzkum a vývoj. V roce 2009 neúspěšně kandidoval za Evropskou demokratickou stranu do Evropského parlamentu.

Dobeš už náměstka pro vysoké školy vyměnil hned po svém nástupu do úřadu loni v létě. Na tuto pozici si přivedl Kryštofa Hajna, který dříve pracoval v bezpečnostní agentuře ABL.

Na Hajna však podala trestní oznámení Vysoká škola technická a ekonomická, protože se údajně při schůzce se zástupci školy dopustil trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání.