Korytář na Hrad

Tomáš Tožička

Po pěti měsících v primátorském úřadu byl Jan Korytář odvolán především pro-korupčními zastupiteli z ČSSD a ODS. O velkou kancelář, služební auto i postavení přišel proto, že chtěl zabránit korupci a rozkrádání.

Liberec je odstrašujícím příkladem toho, jak mafiánské partičky řídící politické strany mohou ovládnout město a jak ani občané tomu ve volbách nejsou schopni zabránit.

Janu Korytářovi se minulý rok podařil husarský kousek. S kandidátkou Změna pro Liberec, složenou ze zástupců nejrůznějších uskupení, zvítězil ve volbách a nakonec i sestavil koalici, která jej vynesla na primátorský post. Dostal se tak do nezáviděníhodné situace. Město zadlužené po manažersky naprosto nezvládnutém mistrovství světa v klasickém lyžování. Podvodné zakázky za stovky milionů, zastupitelstvo složené z loutek stavebních firem. Hned od začátku dal najevo, že bude postupovat razantně a proti korupci bude tvrdě vystupovat.

Bylo jasné, že s šíbry z České strany sociálně demokratické to nebude mít lehké. Je třeba si uvědomit, že ČSSD se v Liberci osm let dělila s ODS o moc. ČSSD nese na podobě současného rozkradeného Liberce stejnou odpovědnost jako ODS a její hlavní boss Kittner. Tento bývalý vysoký funkcionář firmy Syner se ve své vedlejší roli primátora staral především o to, aby firma Syner dostávala co nejvíce zakázek — podařilo se mu dosáhnout slušného výsledku — 38 % ze všech tendrů pro mateřskou společnost.

Bílým koněm Korytářova odvolání, respektive zhroucení pro-liberecké koalice se stal Martin Sepp. Tento sociálnědemokratický kádr zůstává členem městských, okresních i krajských grémií i přesto, že si prošel ostudnou aférou, kdy byl podnapilý dopaden policií při překročení rychlosti o 50 km/h. Ale nejen že tento závodník je náměstkem hejtmana pro dopravu, a má tedy na starosti bezpečnost silničního provozu. Navíc se pokoušel dosáhnout protekce u policejního ředitele, aby jeho přečin nebyl řešen.

Zajímavými herci liberecké frašky jsou i představitelé straničky Liberec občanům. Známým je hlavně filosof a religionista David Václavík — poutník mezi stranami, bývalý zastánce bursíkovsko-liškovské pravo-zelené politiky. To nezapřel ani ve svém novém působišti, a zatímco občané planě kritizovali zkorumpované zastupitele, domlouval se  po Facebooku s Kittnerem z ODS, kdy už občanům zatnou tipec a ukončí diskusi.

Oficiálním důvodem k odvolání byla údajná nekomunikativnost primátora. Z tiskové zprávy ČSSD v Liberci je však na první pohled jasné, že za tím není nic jiného než hledání výmluv. Podle Martina Seppa je problémem hlavně Korytářova tvrdošíjnost. ČSSD pak zejména vadí dvě tiskové konference, na nichž se o ČSSD nezmínil, a že si do úřadu vybral lidi podle sebe. Ach ta zásadová ČSSD...

Jana Korytáře znám už mnoho let. Ideově k sobě máme blízko, ale také se na všem neshodneme. Jako každému i jemu se dá nesporně vyčítat mnoho věcí. Ale rozhodně mu nelze upřít snahu dosáhnout konsenzu či přistoupit na rozumný kompromis. O to víc je pro mě chování liberecké ČSSD alarmující.

A tak se nové tajné koalici ČSSD, ODS a Liberec občanům podařilo zlikvidovat protikorupční kliku v Liberci a vrátit stav k dennímu pořádku. Výkonná šéfka města z České strany sociálně demokratické ihned začala čistit město od korytářských pořádků. Jako první zrušila vznikající protikorupční oddělení. Zastupitelka za ČSSD tak činila s odůvodněním, že na něj nejsou peníze. Zřejmě aby zbylo dost pro Syner a jeho úplatky pro sociální i občanské tzv. demokraty. Okleštěná rada vedená sociální demokratkou Rosenbergovou také definitivně ukončila možnost, že by snad Liberec měl oddělení, které se bude zabývat naplňováním Agendy 21 — tedy udržitelným rozvojem města. Důvod bude nejspíš stejný. Nač vyhazovat peníze za něco pro ty uřvané občany, když to můžeme pěkně protunelovat přes stavební zakázky na příští volby.

Liberecká fraška ukazuje jedno. Na zavedené partaje se nedá spoléhat. O ODS po Nečasovi s Klausem snad už nikdo se špetkou rozumu nebude uvažovat jako o demokratické straně. Bohužel také ukázala, že ani na ČSSD se nedá spolehnout. Je třeba si uvědomit, že lidé Jako Martin Sepp budou mít nejspíš v příštích volbách klíčovou roli při sestavování krajských kandidátek.

Velmi slabé vyjádření předsedy Bohuslava Sobotky k libereckým událostem ukazuje, že centrální vedení má jen málo síly k potírání korupce uvnitř vlastní strany. A to i přes optimistické události posledních dní, v nichž grémia ČSSD odmítla mertlíkovsko-mládkovské neoliberální představy a přiklánějí se spíše k otevřenému a participativnímu, tedy nepaternalistickému modelu sociálního státu.

Jan Korytář ukázal cestu. Sestavení stranické kandidátky postavené na poctivých lidech, kteří budou stát za programem, s nímž kandidovali. To by měl být i cíl pro příští volby, ať již krajské, nebo parlamentní. V Liberci dokázali spojením čestných lidí dosáhnout volebního vítězství. Proč by to nemohlo být možné i na vyšších úrovních.

Ideovým základem by se mohl stát předbursíkovský program SZ — Vize ekologické demokracie, z něhož dnes vychází mnoho hnutí a straniček. Kdyby se dokázaly pragmaticky shodnout na těchto východiscích, mohl by to být dobrý fundament pro zformování sociálně a ekologicky citlivé politické strany. Lidé jako Jan Korytář či Táňa Fischerová, kteří osvědčili své praktické i etické schopnosti, by se mohli stát tahouny nového hnutí.

Odvolání primátora v Liberci není prohrou Korytáře a občanů. Mělo by však být Pyrrhovým vítězstvím ČSSD a ODS. Systém potřebuje změnu, a kromě nás není nikdo, kdo by to udělal.

  Diskuse
  April 24, 2011 v 17.48
  Nic nového
  »Reforma« socialismu směrem k tržnímu hospodářství byla pro pracující třídu v postižených zemích bezprecedentní ekonomickou katastrofou. V celosvětovém měřítku znamenala znovuobnovení nadvlády těch několika kapitalistických mocností, které vládly světu před rokem 1917, zjistili ekonomové W. Paul Cockshott a Allin Cottrell. ODS a ČSSD se na tomto procesu velmi podílely a podílí...
  SH
  April 25, 2011 v 8.10
  Realita je krutá.
  Pořád je vysoká pravděpodobnost, že ČSSD bude mít přes třicet procent a ODS přes dvacet. Žádná nová strany je neporazí.
  April 27, 2011 v 14.21
  Politický amatérismus a naivismus opět na scéně
  Obávám se, že pan Tožička předvedl stejný politický amatérismus a naivismus jako pan Kostlán v článku "Opozice svou sprostotou nahání vládním stranám voliče" (http://www.denikreferendum.cz/clanek/10258-opozice-svou-sprostotou-nahani-vladnim-stranam-volice), viz také můj komentáře tamtéž. A to jsem si myslel, že nás výsledek loňských parlamentních voleb od podobného infantilismu ušetří. Mýlil jsem se, je to tu zas.

  Neznám libereckou realitu a rozhodně nechci zpochybňovat morální intergritu pana Korytáře. Role ČSSD mi přijde ostudná a reakce vedení strany slabá, alibistická. V tom všem dávám autorovi zapravdu. Co však musím odmítnout, je zarámování celého článku, počínaje titulem a konče mlhavým výkřikem, že systém potřebuje změnu.

  Jistě, systém potřebuje změnu, ale uskuteční se tato kýžená změna snad tím, že se pan Korytář ocitně na Hradě? Nebo že vznikne nové hnutí neposkvrněných, kteří nás očistí od všeho špatného? To budeme zase čekat na nové Věci veřejné, které budou čistit tak dlouho, až se ocitneme na samém dně korupce a morálního marasmu? Změnu systému nemůže uskutečnít kdosi zvnějšku, on totiž nikdo vně systému není, to říká pan Tožička nicméně správně.

  Korupční jednání politických stran má, jednoduše řečeno, dvě roviny. Jednu ontologickou - to je rovina "dalekého horizontu" -, která souvisí s nerovnováhou, již nastolila nedemokratická ideologie neoliberalismu. Tady nás nezachrání pan Korytář ani vojsko boží, nýbrž likvidace neoliberalistické hegemonie a proměna socioekonomického systému. K této změně dosud nenazrál čas a může se uskutečnit jen na globální úrovni.

  Druhá rovina je takříkajíc rovina každodenní - rovina "blízkého horizontu". A ta spočívá ve vyvíjení nátlaku na zavedené politické struktury, aby svou politikou respektovaly alespoň elementární požadavky demokratického systému a občanskou vůli. Problém je samozřejmě v tom, že česká politická kultura prostě na občanskou společnost kašle, ale ta se nesmí dát. Petice, protesty a volby. Chce to radikalizaci občanské společnosti, nikoli zakládání stále nových "neposkvrněných" subjektů, protože žádná strana není a nebude nespokvrněná. Tento boj musí být permanentní.
  TT
  April 27, 2011 v 19.5
  Trochu s nadhledem
  Jasně pane Kando, že to chce radikalizovat občanskou společnost atd. O tom přeci píši stále. Ale bez zásadních změn v politických stranách, či bez vzniku nové strany to evidentně nepůjde. Pokud jste si Vy či někdo jiný myslel, že TOP 09 či VV jsou něco jiného než podnikatelské projekty prosazující zájmy vekokapitálu, byl naivní.
  V době, kdy se na demonstracích schází sotva dva tisíce lidí, je realističtější založit stranu, než aktivizovat občanskou společnost...
  Nebo nám řekněte, koho budete v krajských volbách volit Vy?
  April 27, 2011 v 19.38
  Pane Tožičko, učinil jste pěknou piruetu, když jste mě nepřímo označil za naivního. Už proto, že TOP 09 nebo VV ve mně nebudily důvěru ani na chvíli. Tím spíš, že zakládání nových stran považuji za českou mánii a projev politické nezralosti. Nic realistického na tom nevidím - naopak.

  Korupce je právě téma celospolečenské, politiku přesahující; měla by se ho chopit občanská společnost (což se ostatně tu a tam i děje). Ve chvíli, kdy se tohoto tématu chytne politická strana, nejhůře ta nově založená, dopadá to špatně.

  A s dovolením, volby jsou tajné, takže vám nic neřeknu:x
  TT
  April 28, 2011 v 15.19
  shora zdola
  Občanská společnost sama změnu neudělá, pokud nezformuje politickou sílu. I kdyby rozbourala parlament, bude muset utvořit novou správu. S tím nic neuděláme, i když já i Vy se asi budeme soustředit více na ty občanské aktivity.

  A Vy si klidně volte tajně, hlavně aby se člověk necítil jako blbec sám před sebou. Byť blbec v utajení ;-)
  April 28, 2011 v 16.0
  Zkusím to věcně, bez zbytečných vulgarit: Jde o to, jakou změnu máte na mysli. Problém není jen v politických stranách, ale právě v občanské společnosti, která jako by si stále nebyla vědoma své síly. A pokud si jí není vědoma, pak vlastně žádnou sílu nemá - tím se liší od moci politické či ekonomické, která ji opírá o nadinidivuální rozhodovací procesy. Obecně to souvisí s postavením občanské společnosti v době "posthegemonní moci" (Tereza Stöcklová). Ale to by bylo na delší diskusi...