Plán B české pravice

Roman Juriga

Naivnější člověk by si snad mohl myslet, že nechutná hra, která se odehrává v nejvyšších patrech současné české politiky, je jenom jakousi tragickou souhrou nešťastných náhod a nedopatření. Ale možná zde existuje zcela konkrétní Plán B.

Již několik týdnů si v různých důležitých pražských vilách a  sídlech pravicových politických stran předává hrstka zdánlivě zcela od reality odtržených lidí (kteří chtějí i nadále zůstat politickou reprezentací České republiky) kýble špíny a obřadně se  jimi před očima národa příležitostně polévá.

Zvolení rádo-by reprezentanti národa na sebe tu vytahují obálky se  statisíci korunami, pak na sebe zase strojí různé léčky v kavárnách, anebo inkasují nějaké provize za vládní zakázky, případně hlásí policii ČR udání a falešná udání, která vzápětí vyvracejí a stahují… Jindy zase hledají, nacházejí, zapínají a vypínají odposlechy instalované v kancelářích a ložnicích, korumpují a jsou korumpováni; jen aby nejméně třikrát denně mohli vyhlašovat válku korupci a nejméně jednou za dva dny nevěřícně zírajícímu a zcela již zhnusenému pospolitému lidu vysvětlovat od kterého že strýčka či kmotra ty peníze na volební kampaň vlastně byly, nebyly …

Naivnější člověk by si snad mohl myslet, že celá tato nechutná hra v nejvyšších patrech současné české politiky je jenom jakousi tragickou souhrou nešťastných náhod a nedopatření, avšak především pokračující aktivní přítomnost „velkého táty české pravice“ a zakladatele „ranně-pozdního“ českého kapitalismu nasvědčuje, že situace je i nadále pod kontrolou a taky, že je velmi pravděpodobné, že to co se děje, se děje nikoliv „náhodou“ a už vůbec ne souhrou „nešťastných okolností“(!). Tj. že zde existuje nikoliv pouze nějaký, ale zcela konkrétní Plán B.

Teorie náhod by  při pohledu z daleké Moravy totiž mohla být přijatelná a třeba i platit, pokud by alespoň někteří aktéři v některém z prvních dějství celého absurdního představení vyvodili ze  situace (která je zjevně den ode dne nepřehlednější a horší), nějaké očekávatelné politické a osobní důsledky. Avšak, světe div se, jakkoliv dramatická by se situace mohla zdát, v podstatě se až tak moc neděje…. Kýbl špíny se lije za kýblem špíny a pomalu si „zvykáme“ … „Velký táta“ totiž i nadále drží nad svými dítky ochrannou ruku a drží jim i palce. A není se co divit, vždyť to byl on, kdo je kdysi naučil, že „špinavé peníze neexistují“ a že nejlépe se porcuje národní majetek „když se zhasne…“

O co se však pravici jedná teď? Jak se jeví její současný plán B z moravského zapadákova? Myslím, že není zapotřebí být zrovna jasnozřivým, aby člověku došlo, že česká pravice chce teď již jenom zcela unavit a zhnusit občana, v  naději, že tento pak již nikdy k žádným parlamentním a ani k  jiným volbám nepůjde. Vládu v zemi i národní rozpočet a majetek si pak bude moci „navěky“ rozdělit několik klanů, jejichž voliči a akcionáři v jedné osobě samozřejmě všichni a vždy i nadále k volbám chodit budou (Jako jeden muž, či jako jedna žena!) a případně si v nouzi pár tisícovek voličských hlasů zakoupí od našich nejchudších spoluobčanů.

Bylo by nanejvýš naivní, myslet si, že tento plán, k jehož realizaci současná trojkoalice pod vedením „velkého táty“ zřejmě neochvějně směřuje (svými zdánlivě chaotickými a  okázale velmi „odpuzujícími“ kroky) je nepromyšlený a že nemá nakonec šanci na úspěch. Vždyť účast při volbách do krajských zastupitelstev je již teď leckde jenom na úrovni nějakých 10  či 12 % a faktická vláda bohatých rodin či rodinných firem je na mnoha místech všeobecně akceptovanou realitou.

Můžeme se pouze modlit a doufat, že se tento plán zrealizovat nakonec nepovede a můžeme třeba také uprosit pár lidi ve svém okolí, aby se  navzdory přání pana presidenta a také navzdory úporné a  nechutné frašce jeho kamarádů z trojkoalice příštích demokratických voleb přeci jenom zúčastnili…

  Diskuse
  OW
  April 18, 2011 v 10.22
  Také doufám, že se nic takového nepodaří. Ovšem pokud ano, jakou roli by zde hrál D.O.S.T. a podobná uskupení ? Fan club a "morální opodstatnění" procesu, zdroj "občanského hlasu" volajícího po pořádku?
  Nebo i personální zásobárny pro obsazování toho či onoho postu (Bátora na ministerstvu školství apod.)? Dnes ráno se objevuje ve zprávách, že Klaus na post ministra vnitra protlačuje šéfa bezpečnosti Kanceláře prezidenta republiky.
  Ondřej
  JG
  April 18, 2011 v 17.27
  Mám na autora článku dotaz:
  Je současné chování ČSSD v Liberci také součástí tohoto plánu?
  SH
  April 19, 2011 v 12.23
  Neúčast ve volbách?
  Zatím pořád pro politiky platí nebezpečí, že nejít k volbám znamená zvýšený počet klasů pro KSČM.
  VF
  April 20, 2011 v 6.43
  Neúčast ve volbách? [2]
  doplňuji p. Hoška:
  zatím pořád pro politiky platí nebezpečí, že nejít k volbám znamená zvýšený počet hlasů pro TOP/ODS.
  Totiž skalní voliče má i ODS, kteří odhaduji se dnes jen částečně přesouvají k TOP. A neoliberalismus jako stalinismus prašť jako uhoď, ale dnes má drtivý tah na branku pravice!